معرفی گروه خاک شناسی

تا قبل از سال 1373 فقط دروس خاک شناسی عمومی و حاصلخیزی خاک توسط اعضای هیات علمی گروه برای سایر گروه های آموزشی ارائه می شد، اما با تصويب دوره كارشناسي رشته خاك‌شناسي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از مهر سال 1373 گروه علوم خاک با پذیرش 25 دانشجو در مقطع کارشناسی، فعالیت خویش را به صورت تخصصی آغاز نمود. با توجه به پتانسیل ها و امکانات موجود، گروه علوم خاک از سال 1379 در مقطع کارشناسی ارشد و سال 1388 نیز در مقطع دکترای تخصصی اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های موجود در گروه علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد دانشجویان مقطع کارشناسی کارآیی و مهارت های زیر را کسب خواهند کرد:
شناسایی مراحل پیدایش، تشکیل، تکامل و تحول خاک ها.
شناسایی و رده بندی انواع خاک های قابل استفاده در کشاورزی و تهیه نقشه آن ها.
شناسایی عوامل فیزیکی، شیمیایی و بيولوژيكي موثر بر رشد و نمو گیاهان.
شناسایی رفتار فیزیکی، شیمیایی و بيولوژيكي خاك ها
شناسایی و مدیریت حاصلخیزی خاك و تغذيه گیاهان.
شناسایی و مدیریت آلاینده های زیست محیطی در منابع خاك و آب.
شناسایی عوامل موثر در فرسایش خاک و مدیریت و حفاظت خاک.
در مقطع کاشناسی ارشد و دکتری، دانشجویان با کسب تبحر لازم می توانند مدیریت طرح های پژوهشی مرتبط با علوم خاک و محیط زیست را بر عهده گیرند.