برگزاری جلسه دفاع آقای هادی رفیعی

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير شبكه هاي بازاريابي محصولات كشاورزي بر مديريت منابع آب

استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا کهنسال

زمان: ساعت  11 روز  دو شنبه  مورخ 1396/1/26

مکان: سالن ويديو كنفرانس ساختمان تحصيلات تكميلي

جلسات دفاع

2018-04-15-07-14-35عنوان پایان نامه: تجزیه و تحلیل ساختار بیان ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرفی مرغ بومی اصفهان با استفاده از داده های RNA-Seq استاد راهنما: آقای دکتر طهمورث پور و آقای دکتر محمدرضا بختیاری زاده زمان:...
2018-04-16-09-05-32عنوان پایان نامه: اثر مدیریت تغذیه، آب و نظام های مختلف زراعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه داروئی آنیسون استاد راهنما: آقای دکتر رضوانی مقدم زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخه 97/02/01 مکان: آمفی تئاتر...
2018-04-16-07-29-29عنوان پایان نامه: عکس العمل های فیزیولوژیک و بیولوژیک نشخوارکنندگان کوچک به کیفیت و کمیت آب مصرفی استاد راهنما: آقای دکتر طهماسبی زمان: ساعت 12 روز دوشنبه، مورخه 97/02/03 مکان: آمفی تئاتر ویدئوکنفرانس،...
2018-04-16-07-23-28عنوان پایان نامه: تاثیر برون تنی فرآوری دانه جو با ترکیبات گیاهی یا عصاره گیاهی با توانایی تعویض کاتیون بر کنتیک گوارش پذیری نشاسته و تاثیر مشترک آن با پروتئین عبوری بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده...
2018-04-16-07-19-47عنوان پایان نامه: تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اسانس گیاه نوروزک استاد راهنما: آقای دکتر کافی زمان: ساعت 12 روز دوشنبه، مورخه 97/01/27 مکان:...
2018-04-15-06-59-32عنوان پایان نامه: بررسی اثرات مگنو پرایمینگ و نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر کنجد تحت شرایط تنش خشکی استاد راهنما: آقای دکتر نظامی و آقای دکتر خزاعی زمان: ساعت 8 روز دوشنبه، مورخه 97/01/27 مکان: آمفی...
2018-04-15-06-57-09عنوان پایان نامه: بررسی خصوصیات مولکولی و ویروسی پیچیدگی برگ گوجه فرنگی در برخی نواحی عراق استاد راهنما: آقای دکتر مهرور زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه، مورخه 96/12/23 مکان: آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره...
2018-03-07-09-06-47عنوان پایان نامه: بررسی ترانسکریپتوم دو رقم حساس و متحمل جو و لاین امید بخش حاصل از آن ها در پاسخ به تنش طولانی مدت شوری استاد راهنما: آقای دکتر محمد فارسی و آقای دکتر هوشنگ علیزاده زمان: ساعت 10 روز...
2018-03-07-06-40-10عنوان پایان نامه: اثر قارچ تریکو درما و فسفر بر صفات کمی و کیفی گل های زینتی پدیلانتری و گل ناز یخی استاد راهنما: آقای دکتر شور و سرکار خانم دکتر مهدی خانی مقدم زمان: ساعت 12 روز شنبه، مورخه...
2018-03-07-05-55-36عنوان پایان نامه: بررسی عوامل تنظیم كننده های رشد جاسمونیك اسید، جیبرلیك، آبسیزیك اسید و ساكارز در تنظیم رنگدانه ها و تركیب رنگ گل در لاله استاد راهنما: آقای دكتر محمود شور زمان: ساعت 8 روز شنبه، مورخه...
2018-03-07-06-15-14عنوان پایان نامه: كلون كردن ژن cel 6b در مخمر Pichia pastoris و بهینه سازی شرایط رشد برای افزایش تولید سلولاز استاد راهنما: خانم دکتر مشتاقی زمان: ساعت 11 روز یکشنبه، مورخه 1396/12/20 مکان: آمفی تئاتر...
2018-03-07-05-51-29عنوان پایان نامه: بهینه سازی تولید متابولیت ثانویه تبایین از ریشه مویین گیاه دارویی خشخاش ایرانی استاد راهنما: آقای دكتر مجید عزیزی و خانم دكتر فاطمه یزدیان زمان: ساعت 14 روز یکشنبه، مورخه...
2018-02-13-03-58-41عنوان پایان نامه: تحليل كارايي اقتصادي – زيست محيطي  و عوامل موثر بر آن در مطالعه موردي واحدهاي صنعتي پرورش گاو شيري استان همدان استاد راهنما: خانم دكتر ليلي ابوالحسني زمان: ساعت 10 روز يكشنبه،...
2017-03-12-08-16-57عنوان پایان نامه: بهينه سازي اجاق زيست توده سوز شبيه گاز ساز “ميكرو گازيفاير استاد راهنما: آقاي دكتر ابراهيمي نيك و آقای دكتر عباسپور فرد زمان: ساعت 12روز  چهارشنبه  مورخ 1395/12/25 مکان:...
2017-05-09-04-35-52عنوان پایان نامه: اثير تنظيم كننده هاي رشد و دي اكسيد كربن بر توليد كنندگي و عملكرد ريز غده هاي سيب زميني استاد راهنما: آقاي دكتر محمد كافي و  آقاي دكتر احمد نظامي زمان: ساعت 10 روز  چهارشنبه...
2018-02-24-03-55-35عنوان پایان نامه: بررسي الگوي بيان ژن كانديد اثرگذار S1X1 در ارقام خربزه آلوده به قارچ استاد راهنما: آقاي دكتر شكوهي فر و جناب آقاي دكتر ملك زاده زمان: ساعت 14 روز شنبه، مورخه 96/12/5 مکان: آمفي تئاتر...
2017-12-16-03-58-29عنوان پایان نامه: بررسي و آناليز بيان ژن هاي مرتبط با آپوپتوزيس در نژادهاي مرغ بومي اصفهان و تجاري راس تحت دادههاي RNA-seq استاد راهنما: آقاي دكتر محمدرضا نصيري زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ...
2017-12-12-10-58-12عنوان پایان نامه: جداسازي و كارايي باكتري هاي شور و قليا پسند موثر در كاهش تنش شوري در گندم استاد راهنما: آقاي دكتر امير لكزيان و آقاي دكتر عليرضا آستارايي زمان: ساعت 10 روز يك شنبه مورخ 96/9/26 مکان:...
2017-12-16-03-56-37عنوان پایان نامه: ارزيابي ردپاي آب توليد گندم در استان خوزستان در شرايط اقليمي حال و آينده استاد راهنما: آقاي دكتر محمد بنايان و اقاي پرويز دكتر رضواني مقدم زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 96/9/26 مکان:...
2017-12-16-03-54-58عنوان پایان نامه:هينه سازي فرمولاسيون دونات بدون گلوتن نيم پز منجمد استاد راهنما:آقاي دكتر مظاهري تهراني و آقاي دكتر كريمي زمان:ساعت 12 روز دوشنبه مورخ...
2018-02-10-06-15-30عنوان پایان نامه: پايش تغيير اقليم و تاثير پارامترهاي حدي اقليمي بر تغييرات مكاني و زماني كشت و عملكرد زعفران در دوره هاي آني استاد راهنما: آقاي دكتر محمد موسوي بايگي زمان: ساعت 8 روزيك شنبه، مورخه...
2018-02-13-04-32-52عنوان پایان نامه: بهينه سازي پارامترهاي عملكرد سيستم سنجش بذر در رديفكار پنوماتيك با موزع صفحه ي مكشي استاد راهنما: آقاي دكتر خجسته پور و آقای دکتر روحانی زمان: ساعت 8  روز شنبه، مورخه...
2018-02-06-09-42-04عنوان پایان نامه: بررسي اثرات دماي اتمسفر و نوع پوشش بسته بندي بر برخي جنبه هاي فيزيولوژيكي و مواد موثره گياهان دارويي خانواده چتريان در طي 15 ماه انبارداري استاد راهنما: آقاي دكتر عزيزي زمان: ساعت 12...
2018-01-20-04-45-06عنوان پایان نامه: بررسي و ارزيابي خشك كردن تركيبي مايكروويو و خلاء بر برخي پارامترهاي كيفي گشنيز استاد راهنما: آقاي دكتر حسن صدرنيا و دكتر محمد حسين آق خاني زمان: ساعت 12 روز سه شنبه، مورخه...
2017-12-26-03-57-08عنوان پایان نامه: بررسي اثر صمغ زانتان بر ويژگي هاي فيزيكو شيميايي و حسي سس نعنا استاد راهنما: خانم دكتر فخري شهيدي و آقاي دكتر آرش كوچكي زمان: ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/10/9 مکان: آمفي تئاتر شماره...
2017-11-14-06-03-07عنوان پایان نامه: بررسي تاثير عوامل بوم شناختي بر تنوع زيستي گونه هاي گياهي در مراتع استان خراسان رضوي استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا كوچكي و جناب آقاي دكتر مهدي نصيري محلاتي زمان: ساعت 10روز يك...
2017-11-20-03-49-11عنوان پایان نامه: ارزيابي امكان بهره گيري از روش بستر بذر دروغين و افزايش تراكم كاشت در كنترل چاودار در برخي ارقام گندم استاد راهنما: آقاي دكتر محمد علي باغستاني و آقاي دكتر قربانعلي اسدي زمان: ساعت 8...
2016-09-14-04-40-32عنوان پایان نامه: براورد پارامترهاي ژنتيكي و بررسي تنوع ژنتيكي در لاين هاي ذرت دانه اي به كمكSSR استاد راهنما: اقاي دكتر مرعشي زمان: ساعت 8  روز چهارشنبه مورخ 1395/6/31 مکان: كلاس...
2016-10-23-06-09-06عنوان پایان نامه: بررسي اثر برخي از فراورده هاي چند گياه دارويي جهت كنترل نماتد ريشه گرهي پسته استاد راهنما: آقاي دكتر غلامحسين داوري نژاد زمان: ساعت 8  روز  دوشنبه  مورخ 1395/8/3 مکان:...
2017-08-29-03-39-27عنوان پایان نامه: تخمين رطوبت خاك سطحي از داده هاي سنجش از دور مايكرو ويو غير فعال به كمك روش بازيابي پارامترهاي زميني به كمك روش بازيابي پارامترهاي منطقه ريشه بر اساس رابطه تحليلي رطوبت خاك استاد...