برگزاری جلسه دفاع آقای حمید تقوی

عنوان پایان نامه: اثرات عصاره تانن پوسته پسته بر تخمير ميكروبي،فعاليت آنزيمي شكمبه و مولفه هاي ايمني در نشخواركنندگان

استاد راهنما: آقاي دكتر عباسعلي ناصريان و اقاي دكتر رضا ولي زاده

زمان: ساعت 12روز دو شنبه مورخ 1396/2/4

مکان: سالن ويديو كنفرانس ساختمان تحصيلات تكميلي

جلسات دفاع

2017-09-16-06-19-29عنوان پایان نامه: براورد تبخير-تعرق واقعي و ضريب گياهي ذرت به كمك سنجش از دور استاد راهنما: آقاي دكتر فريد حسيني و اقاي دكتر حسين انصاري زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 مکان: سالن ويديو كنفرانس...
2017-09-16-06-09-41عنوان پایان نامه: بهينه سازي كود نيتروژني و تراكم بوته در گياه كنجد با استفاده از طرح مركب مركزي استاد راهنما: خانم دكتر سرور خرم دل زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 53 ساختمان تحصيلات...
2017-09-16-06-05-14عنوان پایان نامه: براورد حداكثر بارش تحمل 24 ساعته به روش هاي آماري و سينوپتيكي در استان كرمانشاه استاد راهنما: آقاي دكتر بيژن قهرمان زمان: ساعت 12 روز شنبه مورخ 96/6/25 مکان: كلاس 53 ساختمان تحصيلات...
2017-09-16-06-01-08عنوان پایان نامه: بررسي اثر جايگزيني چربي با ژل آلوئه ورا بر خصوصيات فيزيكوشيميايي، تكنولوژيكي، حسي پنير فراورده هاي گسترش پذير كم چرب استاد راهنما: آقاي دكتر مهدي وريدي زمان: ساعت 8 روزچهار شنبه مورخ...
2017-09-16-05-57-15عنوان پایان نامه: بررسي صفات كمي و كيفي پايه هاي كلونال گلابي به منظور تغيين پايه مناسب با ارقام بومي در منطقه دشت مشهد استاد راهنما: اقاي دكتر غلامحسين داوري نژاد زمان: كلاس 69 ساختمان تحصيلات...
2017-09-16-05-53-11عنوان پایان نامه: بررسي اثر تركيبي اتوكلاو به همراه اسيد و صمغ هاي گواروزانتلي در توليد نشاسته ذرت و ارزيابي ويژگي هاي ساختاري و عملكردي آن استاد راهنما: آقاي دكتر مظاهري تهراني زمان: ساعت 8 روزسه شنبه...
2017-09-16-05-48-35عنوان پایان نامه: بررسي توزيع دما درون بافت چوب تنه تحت گرمايش مايكرو ويو به منظور كنترل آفت سرخرطومي خرما استاد راهنما: اقاي دكتر حسن صدرنيا زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 96/6/26 مکان:كلاس...
2017-09-16-03-24-47عنوان پایان نامه: بررسي توزيع دما درون بافت چوب تنه تحت گرمايش مايكرو ويو به منظور كنترل آفت سرخرطومي خرما استاد راهنما: آقاي دكتر حسن صدرنيا زمان: ساعت 12 روز يك شنبه مورخ 96/6/26 مکان: كلاس...
2017-09-16-03-19-59عنوان پایان نامه: مدل سازي فراهمي مواد مغذي براي گاو هاي هلشتاين با استناد از مدل غيرمبتني بر مواد مغذي و استفاده از برخي خوراك هاي رايج استاد راهنما: آقاي دكتر وكيلي و آقاي دكتر دانش مسگران زمان: ساعت...
2017-09-16-03-18-05عنوان پایان نامه: بررسي اثر نواقص شجره اي و ماتريس خويشاوندي در برآورد پارامتري ژنتيكي و ارزشي ارثي صفات اقتصادي گوسفند قره گل استاد راهنما: آقاي دكتر مجتبي طهمورث پور و آقاي دكتر مختار علي عباسي زمان:...
2017-09-16-03-16-13عنوان پایان نامه: آناليز كمي توليد سيب زميني در شمال شرق ايران استاد راهنما: آقاي دكتر محمد بنايان زمان: ساعت 10 روز يك شنبه مورخ 96/7/2 مکان: آمفي تئاتر شماره...
2017-09-16-03-14-21عنوان پایان نامه: ارزيابي كارايي زيست محيطي و اقتصادي مزارع برنج شهرستان كردكوي استاد راهنما: خانم دكتر ليلي ابوالحسني زمان: ساعت 10روز دوشنبه مورخ 96/6/27 مکان: كلاس 24 ساختمان شماره...
2017-09-11-08-01-09به اطلاع کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده کشاورزی اعم از کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که تمایل به عضویت در انجمن مشاوران دانشجویی مدیریت مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دارند، می رساند جهت ثبت نام به...
2017-09-05-02-49-36عنوان پایان نامه: بررسي نقش اعتبارات خرد برشاخص هاي توسعه پايدار روستايي(مطالعه موردي،روستاهاي شهرستان تربت جام) استاد راهنما: آقاي دكتر دانشور كاخكي و اقاي دكتر ناصر شاهنوشي زمان: ساعت 12 روز دوشنبه...
2017-09-03-08-42-06استاد راهنما: آقای دکتر کافی زمان: ساعت 10 مورخ 96/6/28 مکان: كلاس 24
2017-09-02-04-23-46عنوان پایان نامه: سيستم حمايت تصميم براي بهره برداري پايدار از جنگلهاي صنوبر و مطالعه موردي محدوده كلان شهر مشهد استاد راهنما: آقاي دكتر محمود صبوحي زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1396/6/22 مکان: كلاس...
2017-09-02-04-21-07عنوان پایان نامه: مهندسي آنزيم ريبونوكلئاز پانكراس گاوي به منظور القلي مرگ سلولي استاد راهنما: آقاي دكتر محمد رضا نصيري زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1396/7/3 مکان: سالن ويديو كنفرانس ساختمان تحصيلات...
2017-09-02-04-18-58عنوان پایان نامه: تاثير وزن بنه مادري و محلول پاشي برگي بر عملكرد و ويژگي هاي بنه دختري دو توده زعفران ايراني و اسپانيايي استاد راهنما: آقاي دكتر محسن جهان زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ...
2017-09-02-04-16-50عنوان پایان نامه: شناسايي تقلب روغن زيتون بكر بر حسب پايش الگوهاي طيفي فرابنفش و فرو سرخ استاد راهنما: آقاي دكتر رضا فرهوش زمان: ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1396/6/28 مکان:...
2017-09-02-04-04-33عنوان پایان نامه: تاثير عصاره الكلي بره موم زنبور عسل ايراني بر تخمير ميكروبي و عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين در شرايط برون تني و درون تني استاد راهنما: آقاي دكتر سيد عليرضا وكيلي زمان: ساعت 12 روز دوشنبه...
2017-09-02-04-02-14عنوان پایان نامه: شناسايي سريع مگس ميوه با روش مولكولي Real-Time PCR استاد راهنما: خانم دكتر ليدات فكرت زمان: ساعت 10 روزسه شنبه مورخ 1396/6/28 مکان: كلاس 56 ساختمان تحصيلات...
2017-09-02-03-59-37عنوان پایان نامه: دفاع فيزيولوژيك لارو S.exigma در مقابل دو گونه نماتد بيمارگر حشرات و باكتري همزيست آنها و مطالعه برخي عوامل دخيل در زهر آگيني استاد راهنما: آقاي دكتر جواد كريمي زمان: ساعت 10 روزدو...
2017-09-02-03-13-55عنوان پایان نامه: اثر منابع انرژي ،پروتئين،سطح اسيدهاي آمينه و آنزيمهاي اگزوژنوس در مسير پيش آغازين بر انرژي قابل متابوليسم،ريخت شناسي و فلور ميكروبي روده و عملكرد جوجه هاي گوشتي استاد راهنما: آقاي دكتر...
2017-09-02-03-11-36عنوان پایان نامه: مطالعه تاثير آبياري تابستانه و زمان آبياري پاييزه، عمق خاك ورزي بر علف هاي هرز و عملكرد زعفران استاد راهنما: آقاي دكتر اسدي زمان: زمان و مكان جلسه دفاع، ساعت 10 روز سه شنبه مورخ...
2017-09-02-03-08-33عنوان پایان نامه: بررسي تحمل به سرما در گياه باقلا تحت شرايط كنترل شده استاد راهنما: آقاي دكتر احمد نظامي زمان: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1396/6/20 مکان: آمفي تئاتر شماره 4(ساختمان شماره...
2017-08-30-02-46-46عنوان پایان نامه: بهينه يابي شرايط فرايند توليد نبات طعم دار ريزپوشاني شده و طراحي سامانه ارزيابي حسي شدت – زمان در نوشيدني هاي سرد و گرم استاد راهنما: آقاي دكتر سيد علي مرتضوي و خانم دكتر سميرا يگانه...
2017-08-29-03-39-27عنوان پایان نامه: تخمين رطوبت خاك سطحي از داده هاي سنجش از دور مايكرو ويو غير فعال به كمك روش بازيابي پارامترهاي زميني به كمك روش بازيابي پارامترهاي منطقه ريشه بر اساس رابطه تحليلي رطوبت خاك استاد...
2017-08-23-04-40-15عنوان پایان نامه: بررسي جنبه هاي فيزيولوژيكي تنش شوري و كاربرد تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر افزايش عمل به شوري در پسته استاد راهنما: آقای دکتر کافی زمان: ساعت 10  روز سه شنبه، مورخه 96/6/28 مکان:...
2017-08-22-03-45-02عنوان پایان نامه: اثر اب مغناطيسي بر عملكرد،سطح كلسيم و فسفر خون و كيفيت تخم مرغ در پيك تخمگذاري استاد راهنما: آقاي دكتر كرمانشاهي و جناب اقاي دكتر نصيري مقدم زمان: ساعت  10روز سه شنبه مورخ...
2017-08-22-03-34-29عنوان پایان نامه: اثرات پودر زيتون و دانه گشنيز به عنوان انتي اكسيدان هاي گياهي بر عملكرد توليدي ايمني ،مورفولوژي روده،پتانسيل آنتي اكسيداتيو استاد راهنما: آقاي دكتر احمد حسن آبادي زمان: اقاي دكتر احمد...