نخستین نمایشگاه سالانه کار فردوسی

انجمن های  علمی - دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر توسعه و انتقال فن آوری دانشکده کشاورزی برگزار می کند:

"نخستین نمایشگاه سالانه کار فردوسی"

فرصتی مناسب برای ارتباط مستقیم بین متقاضیان فرصت های شغلی و نیروی کار

 

زمان برگزاری: 10 و 11 اردیبهشت ماه 96 همزمان با هفته جهانی کار

برای کسب اطلاعات بیشتر به دفتر توسعه و انتقال فن آوری دانشکده و یا به لینک کانال نمایشگاه مراجعه نمایید.

Link: https://t.me/ferdowsijobfair

دانلود فایل پیوست

مدیریت توسعه و انتقال فن آوری

2018-12-11-09-57-281- بیماری زوال و خشکیدگی درختان مو در تاکستان ها این...
2018-08-06-08-12-10معرفي همكاران مركز مسئول توسعه و انتقال فناوري: آقای...
2017-04-15-07-18-11انجمن های  علمی - دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد با...
2017-04-15-06-40-25دفتر توسعه وانتقال فن آوری دانشکده کشاورزی با همکاری...
2017-02-27-13-50-01 مسئول دفترمدیریت و توسعه دکتر رسول خدابخشیان...