روش های کیفیت سنجی غیرمخرب محصولات کشاورزی

روش-های-کیفیت-سنجی-غیرمخرب-محصولات-کشاورزی

تدوین و گردآوری: دکتر رسول خدابخشیان تاریخ نشر: 1394 

این کتاب بر پایه سر فصل دروس روش های ارزیابی کیفیت مواد غذایی و آزمون های غیر مخرب در کشاورزی دوره کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم (مکانیک ماشین های کشاورزی) تدوین شده است. برای این منظور از مطالب چندین کتاب مرجع درسی و بیش از 500 مقاله علمی منتشر شده در مجلات علمی معتبر در زمینه ارزیابی غیرمخرب محصولات کشاورزی و غذایی جمع آوری شده، استفاده گردیده است. فصول این کتاب به گونه ای است که نه تنها برای مدرسان و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم در زمینه های آموزشی و پژوهشی به عنوان کتاب مرجع قابل استفاده است، بلکه برای سایر رشته های کشاورزی از جمله علوم صنایع غذایی، باغبانی، زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی علوم دامی و بیولوژی گیاهی  بسیار مفید است.