برگزاری جلسه دفاع آقای مجتبی پیروزنیا

عنوان پایان نامه: بررسی سامانه های همرفتی منجر به بارش جدید در شمال ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای

استاد راهنما: آقای دکتر ثنائی نژاد

زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه، مورخه 1397/07/04

مکان: کلاس 63، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع

2019-01-12-05-53-49عنوان پایان نامه: ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و ژنتیکی جمعیت های مختلف پونه ی وحشی تحت شرایط تنش کم آبی مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر نعمتی زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ...
2019-01-12-05-55-33عنوان پایان نامه: زمان مناسب برداشت، خصوصیات فیزیکو شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای علف نی حوزه رودخانه اترک در شرایط برون تنی و بررسی امکان استفاده از آن به شکل بلوک های خوراک کامل در تغذیه ی بره های...
2019-01-16-05-52-13عنوان پایان نامه: به گزینی ژنوتیپ های عدس برای تحمل به خشکی و ارزیابی برخی صفات مرفو-فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به تنش خشکی در شرایط کنترل شده و مزرعه مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر پارسا زمان:...
2019-01-01-09-43-5عنوان پایان نامه: تاثیر معماری ژنتیک صفات بر صحت ارزش های اصلاحی پیش بینی شده به روش ژنومی مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر شریعتی زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1397/11/09 مکان: آمفی...
2019-01-01-09-41-34عنوان پایان نامه: تخمین پروفیل رطوبتی خاک مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر بیژن قهرمان زمان: ساعت 8، روز چهارشنبه، مورخ 1397/11/03 مکان: آمفی تئاتر شماره ی 4، ساختمان شماره ی...
2019-01-01-09-39-47عنوان پایان نامه: مقایسه روش های پرورش بره های شیری بلوچی و مطالعه اثرات آن بر عملکرد تولیدی و تولید مثل بره ها و میش ها مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر ولی زاده زمان: ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ...
2019-01-01-09-43-3عنوان پایان نامه: مقایسه ی صحت انتخاب ژنومی صفات با معماری ژنتیکی مختلف با استفاده از برنامه ریزی خطی، شبکه های عصبی و روش های پارامتری مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر بیژن قهرمان زمان: ساعت 10،...
2019-01-12-05-55-32عنوان پایان نامه: بررسی اثر سلنیوم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بروز جنسیت گل در گیاه خیار رقم سوپر دامینوس تحت تنش عناصر سنگین مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر آرویی و آقای دکتر امین...
2019-01-12-05-53-48عنوان پایان نامه: ارزیابی برهمکنش بین پروتئین های شیر و بتا کاروتن و تعیین ویژگی های کمپلکس مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر مهدی وریدی و آقای دکتر رضا زادمهر زمان: ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ...
2019-01-01-09-31-21عنوان پایان نامه: ارزیابی فرایند اثر فرایند اکستروژن و ترکیب خوراک بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی، بافتی و حسی اسنک بر پایه بلغور ذرت و دانه آفتابگردان آجیلی مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: خانم دکتر...
2019-01-01-09-34-29عنوان پایان نامه: بررسی امکان جداسازی باکتری های شکبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی و تعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برون تنی مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر مجیدزاده هروی زمان: ساعت 12،...
2019-01-01-09-38-22عنوان پایان نامه: تاثیر باکتری های محرک رشد و قارچ مایکوریزا بر خصوصیات رشدی، بیوشیمی و مواد موثره سرخارگل مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا بیاتی و آقای دکتر امید صفری زمان: ساعت 12،...
2019-01-01-09-39-46عنوان پایان نامه: ارزیابی قابلیت جنین زایی سوماتیکی گل لادن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی مختلف در شرایط درون شیشه ای مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: خانم دکتر سمیعی زمان: ساعت 10،...
2019-01-01-09-41-33عنوان پایان نامه: ارزیابی ویژگی های ساختاری، فیزیکی و حرارتی نانوبیوآئروژل های صمغ دانه مرو - لاپونیت و تیتانیم دی اکسید مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر محمد علی رضوی زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ...
2019-01-01-09-43-2عنوان پایان نامه: مقایسه آماری داده های بارش IMERG در سطح سه ماهواره GPM و 3B42V7 از ماهواره TRMM با باران ثبت شده در ایستگاه های زمینی (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز تالش - تالاب انزلی) مقطع: کارشناسی...
2019-01-01-09-43-01عنوان پایان نامه: ارزیابی کارایی مصرف نور و نیتروژن در کشت مخلوط لوبیا و ذرت مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر جهان زمان: ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1397/10/23 مکان: آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان...
2019-01-01-09-41-32عنوان پایان نامه: تاثیر آب مغناطیسی در جهت بهبود مصرفی آب و عملکرد گیاه تربچه مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر حسین بانژاد زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ 1397/10/15 مکان: آمفی تئاتر شماره 4،...
2019-01-01-09-39-45عنوان پایان نامه: تاثیر سطوح مختلف آب فاضلاب و پساب بر خصوصیات کمی کیفی گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: خانم دکتر بانژاد و آقای دکتر خداشناس زمان: ساعت 13، روز شنبه،...
2019-01-01-09-38-21عنوان پایان نامه: پیش بینی کیفیت آب و بررسی اثر آن بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا بیاتی و آقای دکتر امید صفری زمان: ساعت 12، روز  سه...
2019-01-01-09-34-28عنوان پایان نامه: مطالعه و مقایسه جمعیت های بومی خاکشی استان خراسان رضوی بر اساس خصوصیات کمی و کیفی به منظور گزینش برترین آن ها مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر نعمتی زمان: ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ...
2018-12-11-06-26-00عنوان پایان نامه: طراحی ساختار تکرار شده ناحیه اپی توپیک آنتی ژن Omp31 بروسلا ملیتنسیس به همراه ادجوانت اینترلوکین 2 و ایمنی زایی این سازه در موش استاد راهنما: آقای دکتر طهمورث پور و آقای دکتر...
2018-12-24-09-23-39عنوان پایان نامه: تعیین ترکیب شیمیایی ضایعات حاصل از واریته های مختلف کشمش و امکان سنجی کاربرد آن در تغذیه نشخوارکنندگان مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر طهماسبی و آقای دکتر ناصریان زمان: ساعت 10،...
2018-12-24-09-19-50عنوان پایان نامه: بررسی جنبه هایی از اکوفیزیولوژی علف هرز ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) و مدیریت شیمیایی آن در گندم (Triticum aestivum L.) مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر راستگو و...
2018-12-24-09-23-38عنوان پایان نامه: تاثیر فیتازهای مختلف قارچی بر انحلال فیتات سدیم و جذب فسفر در گیاه ذرت مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر لکزیان زمان: ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1397/10/19 مکان: آمفی...
2018-12-24-09-21-33عنوان پایان نامه: تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی آهن از خاک غنی شده با ضایعات آهن و پیریت و تأثیر آن بر خصوصیات رشدی سویا مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: خانم دکتر حلاج نیا زمان: ساعت 12، روز...
2018-12-24-09-23-37عنوان پایان نامه: تعیین قابلیت هضم ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری و فسفر برخی از دانه های غلات و کنجاله های پروتئینی در بلدرچین ژاپنی مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر حسن آبادی زمان: ساعت...
2018-12-24-09-21-32عنوان پایان نامه: بررسی جنبه هایی از اکوفیزیولوژی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus oxycanthus M. Bieb.) مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر قنبری و آقای دکتر راستگو زمان: ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ...
2018-12-24-09-19-49عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید شلتوک در استان فارس مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر حسن صدرنیا زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1397/10/11 مکان: آمفی تئاتر  شماره 4،...
2018-12-11-05-04-53عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک و میزان مقاومت به تنش شوری گیاه همیشه بهار استاد راهنما: آقای دکتر تهرانی فر زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ...
2018-12-11-06-27-58عنوان پایان نامه: مطالعه طراحی های کشت و انواع مالچ در روش خشک منظر سازی استاد راهنما: خانم دکتر کاظمی زمان: ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1397/10/03 مکان: آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات...