برگزاری جلسه دفاع خانم خدیجه خوش اخلاق

عنوان پایان نامه: نانو پوشانی لیمونن با صمغ دانه ی قدومه شیرازی به روش الکترو اسپری و مدل سازی مکانیستیک رهایش آن در شرایط شبیه سازی شده ی دهان

استاد راهنما: آقای دکتر آرش کوچکی

زمان: ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1397/08/21

مکان: آمفی تئاتر 5، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع

2018-11-14-08-00-26عنوان پایان نامه: اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب آزاد و گلیسرول بر عملکرد ربخت شناسی روده و صفات لاشه ی جوجه های گوشتی استاد راهنما: آقای دکتر احمد حسن آبادی زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخه 1397/09/03 مکان:...
2018-11-14-07-58-30عنوان پایان نامه: بررسی انتقال نیترات تحت کشت ذرت علوفه ای و جو دامی با استفاده از پس آب تصفیه شده ی فاضلاب شهر نیشابور استاد راهنما: آقای دکتر امین علیزاده زمان: ساعت 10، روز شنبه، مورخه...
2018-11-14-07-55-01عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر قارچ های مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی تحت تاثیر شوری استاد راهنما: آقای دکتر محمد مقدم زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخه...
2018-11-05-08-38-54عنوان پایان نامه: بررسی پاسخ گندم به مقادیر متفاوت سلنیم در حضور کادمیم و تنش شوری استاد راهنما: آقای دکتر امیر فتوت زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1397/08/22 مکان: آمفی تئاتر 5، ساختمان تحصیلات...
2018-11-05-08-36-42عنوان پایان نامه: بررسی اثر بازدارندگی برخی از ترکیبات شیمیایی و عصاره های گیاهی برروی ویروس های گیاهی استاد راهنما: آقای دکتر محمد زکی عقل زمان: ساعت 10، روز سه شنبه، مورخه 1397/08/15 مکان: آمفی تئاتر...
2018-10-07-08-04-39عنوان پایان نامه: تعیین دامنه مناسب میزان تغذیه در یک هاضم پیوسته گلخانه ای در شرایط اقلیمی مشهد استاد راهنما: آقای دکتر ابراهیمی نیک و آقای دکتر مهدی خجسته پور زمان: ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخه...
2018-10-24-04-20-55عنوان پایان نامه: نانو پوشانی لیمونن با صمغ دانه ی قدومه شیرازی به روش الکترو اسپری و مدل سازی مکانیستیک رهایش آن در شرایط شبیه سازی شده ی دهان استاد راهنما: آقای دکتر آرش کوچکی زمان: ساعت 12، روز...
2018-09-30-07-51-14عنوان پایان نامه: به گزینی مدیریت آبیاری از طریق اعمال کم آبی و تناوب کشت با ترکیب مدل شبیه سازی عملکرد محصول با یک مدل اقتصادی استاد راهنما: آقای دکتر کامران داوری زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخه...
2018-10-07-08-04-38عنوان پایان نامه: تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی از طریق تلاقی تک اسپور استاد راهنما: آقای دکتر محمد فارسی و آقای دکتر حسن مرعشی زمان: ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخه 1397/07/25 مکان: کلاس 37، ساختمان...
2018-09-30-07-51-13عنوان پایان نامه: ارزیابی اثرات مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن بر جنبه های اکوفیزیولوژیک کفشدوزک شکارگر و پیامد آن در کنترل شته سبز جالیز استاد راهنما: آقای دکتر مجتبی حسینی و آقای دکتر مهدی مدرس اول زمان:...
2018-10-07-08-04-36عنوان پایان نامه: تاثیر سطوح مختلف نانو کودهای آهن، روی و اسید هیومیک بر خصوصیات خاک و خصوصیات رشدی و عملکردی و بیوشیمی زعفران استاد راهنما: آقای دکتر آستارایی زمان: ساعت 10، روز دوشنبه مورخه...
2018-09-30-07-51-12عنوان پایان نامه: ارزیابی و رتبه بندی کارایی اقتصادی و زیست محیطی مناطق تولیدی زعفران استان خراسان استاد راهنما: آقای دکتر دانشور و آقای دکتر صبوحی زمان: ساعت 12، روز شنبه مورخه 1397/07/21 مکان: آمفی...
2018-10-14-07-48-47عنوان پایان نامه: بررسی اثر برخی مواد نگهدارنده آب (سوپر جاذب ها) بر خصوصیات کیفی و کمی آب آبیاری استاد راهنما: آقای دکتر بانژاد و آقای دکتر اسماعیلی زمان: ساعت 12، روز یکشنبه، مورخه 1397/07/22 مکان:...
2018-10-07-08-04-37عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر پوشش آلوئه ورا و بسته بندی بر ویژگی های کیفی و ماندگاری زرشک بی دانه ی خشک شده استاد راهنما: آقای دکتر ناصر صداقت زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخه 1397/07/28 مکان: آمفی...
2018-10-14-07-41-47عنوان پایان نامه: امکان سنجی استفاده از میدان مغناطیسی در کنترل علف هرز سلمه تره و سوروف استاد راهنما: آقای دکتر روحانی و آقای دکتر آق خانی زمان: ساعت 12، روز سه شنبه، مورخه 1397/08/01 مکان: آمفی تئاتر...
2018-10-14-07-38-52عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر مدیریت حاصلخیزی خاک بر تولید پایدار گیاه دارویی خرفه در استان خراسان جنوبی استاد راهنما: آقای دکتر رضوانی مقدم زمان: ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخه  1397/07/25 مکان:...
2018-10-07-08-04-35عنوان پایان نامه: برآورد ارزش اقتصادی منافع زیست محیطی درختان شهری با تاکید بر پاکسازی آلاینده های شهری (مطالعه موردی : پارک ملت مشهد) استاد راهنما: آقای دکتر محمود صبوحی و خانم دکتر لیلی...
2018-09-30-07-52-46عنوان پایان نامه: تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس توابع مفصل استاد راهنما: آقای دکتر بیژن قهرمان زمان: ساعت 10 روز سه شنبه، مورخه 1397/07/17 مکان: آمفی تئاتر 5، ساختمان تحصیلات...
2018-09-30-07-51-11عنوان پایان نامه: بررسی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آر.ان.ای ماهواره جدایه های ایرانی ویروس برگ بادبزنی مو استاد راهنما: آقای دکتر محمد زکی عقل زمان: ساعت 12 روز دوشنبه، مورخه 1397/07/16 مکان: آمفی...
2018-09-25-09-25-21عنوان پایان نامه: کاربرد برخی ترکیبات شیمیایی موثر بر کاهش ضریب خودناسازگاری، تشکیل میوه، عملکرد و خصوصیات کیفی و کمی میوه ارقام نطنز، شکری و فرنگی گلابی و سیب رد گلدن استاد راهنما: آقای دکتر داوری...
2018-09-25-05-53-49عنوان پایان نامه: بررسی سامانه های همرفتی منجر به بارش جدید در شمال ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای استاد راهنما: آقای دکتر ثنائی نژاد زمان: ساعت 10 روز چهارشنبه، مورخه 1397/07/04 مکان: کلاس 63،...
2018-09-25-05-51-59عنوان پایان نامه: بررسی اثر پرایمینگ بذر توسط اوره، هیومیک اسید و آب معمولی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در شرایط مزرعه استاد راهنما: آقای دکتر رضا توکل افشاری زمان: ساعت 16 روز سه شنبه، مورخه...
2018-09-25-05-47-59عنوان پایان نامه: بررسی راهکارهای مدیریت کشت مریم گلی در فضای سبز خشک منظر استاد راهنما: آقای دکتر کاظمی زمان: ساعت 13 روز چهارشنبه، مورخه 1397/07/04 مکان: کلاس 10، ساختمان شماره...
2018-09-25-05-44-07عنوان پایان نامه: مدل سازی طراحی MAP و بررسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان حاوی اسانس لیمونن و غلظت گاز اکسیژن روی کیفیت خیار گلخانه ای رقم رویال و تعیین عمر انبار مانی آن استاد راهنما: آقای دکتر ناصر...
2018-09-25-05-38-16عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر حضور مورچه ی همیار Tapinoma erraticum بر رفتار تغذیه ای و تخم گذاری کفشدوزک های Hipodamia variegata و Coccinella septempunctata در کلنی شته ی Aphis gossypi استاد راهنما:...
2018-09-25-05-33-54عنوان پایان نامه: تخمین عملکرد گندم با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDAST-8 و SENTINEL-2 (مطالعه موردی: دشت مشهد - مزارع گندم آستان قدس رضوی) استاد راهنما: آقای دکتر موسوی بایگی زمان: ساعت 12 روز سه...
2018-09-25-05-31-59عنوان پایان نامه: مدل‌سازی سه بعدی چروکیدگی براساس تصاویر ویژوال هال برای محصولات هسته‌دار در طی خشک کردن (مطالعه موردی: آلو) استاد راهنما: آقای دکتر گلزاریان زمان: ساعت 13 روز چهارشنبه، مورخه...
2018-09-25-05-29-43عنوان پایان نامه: بررسی اثر موسیلاژ پوست و ضایعات آلو عمل آوری شده با سطوح مختلف اوره بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد بلوچی استاد راهنما: آقای دکتر ولی زاده زمان: ساعت 11 روز...
2018-09-25-05-21-59عنوان پایان نامه: اثر کابرد خاکی اسید هیومیک و محلول پاشی نانو اکسید آهن بر برخی صفات کمی و کیفی گل میمون استاد راهنما: آقای دکتر محمود شور زمان: ساعت 12 روز چهارشنبه، مورخه 1397/07/04 مکان: کلاس 23،...
2018-09-25-05-19-47عنوان پایان نامه: بررسی اثرات ضد باکتریائی پپتید cLF36 علیه باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس در شرایط آزمایشگاهی و درون تنی در جوجه های گوشتی استاد راهنما: آقای دکتر سخاوتی و آقای دکتر کرمانشاهی زمان: ساعت 12...