شیوه نامه جامع آموزشی دوره های مختلف تحصیلی

 

دانشجوی گرامی نسخه جدید شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 98-1397 به زودی در وبگاه قرار خواهد گرفت