نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی برگزار شد

یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398

نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی، با اهتمام و همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی و صندوق بیمه کشاورزی (مدیریت استان خراسان رضوی)، امروز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1398، در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر احمد علی کیخا، نماینده مجلس و رئیس کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، دکتر نظامی رئیس دانشکده کشاورزی، دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزان و سایر اعضاء هیات مدیره صندوق، اساتیدی از دانشگاه های فردوسی مشهد، مازندران، لرستان، گلستان و محققین و پژوهشگران سازمان تحقیقات کشاورزی و سایر مدعوین با هدف هم اندیشی و اتخاذ رویکردهای کارآمد و ارتقاء فرآیندهای رفتاری بیمه، در جهت پوشش مناسب و استمرار بخشی به فعالیت های تولیدی و کشاورزی کار خود را آغاز نمود.
در این نشست، ابتدا دکتر احمد نظامی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن خیر مقدم به میهمانان و تشکر از حضور آگاهانه آنان، ابراز امیدواری کرد که همه دست اندرکاران مدیریت و ساماندهی بحران ونابسامانی های پس از سیل در جهت کاهش آلام و دردهای مردم مناطق سیل زده، بویژه کشاورزان و دامداران همت گمارند. دکتر نظامی در ادامه روند تشکیل تیم بازبینی و بررسی پدیده سیل و ارزیابی میزان خسارات وارده که متشکل از اساتیدی از دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی و محققین سازمان تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی می باشند را بازگو نمود و نتایج بازدید میدانی این گروه که حاصل حضور این تیم در مناطق سیل زده کشورمی باشد را برشمرد.
رئیس دانشکده کشاورزی افزود: گزارش این اقدام داوطلبانه و تخصصی تیم بازدید کننده در اختیار برخی مراجع تصمیم گیر قرار گرفته و یا خواهد گرفت و همین گزارش انگیزه تشکیل و برگزاری نشست تخصصی بیمه کشاورزی و بلایای طبیعی شد و هیات مدیره صندوق پس از آگاهی از دیدگاه های دانشگاهیان، به منظور تسهیل در روند برآورد و جبران خسارت ها به بخش کشاورزی و دامی و نیز اتخاذ راهکار و رهیافت جدید در بحث حمایت های بیمه از این بخش اعلام آمادگی و همکاری نمود.
به گفته دکتر نظامی، با تداوم روند تغییرات اقلیمی و تنوع در اتفاقاتی که تولید بخش کشاورزی را متاثر میسازد ضروری است تا با تغییر رفتارهای بیمه ای تنش و نگرانی را کاهش دهیم و برای این امر و جلوگیری از نقصان در تامین مایحتاج کشور و استقرار امنیت غذایی، قابلیت و توان دانشگاه ها سرمایه است که در دسترس است و در صورت تعامل می تواند منجر به نوآوری و خلاقیت شده و رفتار توام با صداقت و پاکی را به سمت کمک به کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان سوق دهد و باید امیدوار بود که این نشست نقطه شروعی برای تعامل مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و صندوق بیمه کشاورزی برای پایداری و امنیت تولید باشد و نفع و سود آن به کشاورزان عزیزی برسد که غذای ما را تامین می کنند.
سخنران بعدی این نشست، دکتر احمدعلی کیخا، رئیس کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بود. دکتر کیخا اظهار داشت: بنده پس از بروز سیلاب و خسارات پدید آمده حاصل از آن، به استان های سیل زده سفر کرده و در خصوص علت بروز آن و بارش ها گزارش های لازم را به مجلس ارائه داده ام، بین متولیان امر به دلائل بروز پدیده خشکسالی، هیچ شرایط اضطراری متصور نبوده است و این نوع از اعتقاد ما را ملزم می کند تا از مدیران ارشد توقع داشته باشیم که سیاست گذاری مجدد و انعطاف پذیری را در دستور کار قرار دهند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نگاه غالب بودجه ای خود را به نگاه غالب برنامه ای مبدل نماید و این نهاد برنامه ریزی کشور ماموریت خود را به درستی انجام دهد.
این نماینده مجلس افزود: باید به جای تمایلات و ترجیحات شخصی افراد، برنامه منسجم توسعه و حفظ منابع اتفاق افتد و این با نادیده گرفتن نقش دانشگاه ها و مدیران استانی ناشدنی است. وزارت کشاورزی نیز باید به سمت توسعه کشاورزی متمایل شود و در کنار سایر مراجع تحقیقاتی و پژوهشی نظیر معاونت علمی و فناوری، سازمان تحقیقات کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسائلی از کشور، همچون رونق تولید و موانع و فرصت ها را دستاویز تحرک و پویایی و زمینه حل مشکلات کند.
وی با بیان اینکه: چون در بیمه کشاورزی خرید ریسک و خطر رایج است باید به موضوع تخصصی نگاه کرد که البته با این رویکرد فاصله داریم، بیمه ای که ذکر می کنیم فقط یک صندوق است که از نظر مبانی نظری نیازمند تکامل و رسیدن به بلوغ است. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی داریم قوانین فعلی را اصلاح نماییم و اعتبارات متناسب را تامین کنیم و باید با تداوم این جلسات و انتقال نتایج و جمع بندی آن در فصول بودجه حضوری موثر در نهادها و مجلس داشته باشیم.
دکتر علیرضا کوچکی، استاد گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، سخنران بعدی این نشست در اهمیت بیمه محصولات کشاورزی مطالبی را ارائه نمود، به گفته دکتر کوچکی: تامین غذای ساکنان زمین، که چیزی حدود 8 میلیارد تن غذا را در سال شامل می شود با تنش های زیادی مواجه است و آثاری که این تنش ها می گذارد رنج و عذاب است، ما در آینده نگری ضعیف هستیم و بلایایی که در دنیا حادث می شود نظیر سیل، بیماری ها، بروز حرارت و آفات و ...آسیب های زیادی به دامپروری و محصولات کشاورزی می زند و مشکلاتی در رشد و پایداری ایجاد می کند. در ارزیابی های خسارات و مشکلات باید به نقش ظرفیت بیولوزیک و یا نادیده گرفتن آن، الگوی مصرف سرانه و متناسب و جمعیت نیز اشاره داشت، در دوران شکوفایی سنتی، به این شاخص ها توجه می شده است ولی به تدریج این روند تغییر کرده است، فشار زیادی که از نظر کارآیی زمین، تغییر کاربری های جنگل و مرتع و کشاورزی در اماکن پر خطر نظیر بستر رودها و حریم رودخانه ها حادث شده کشاورزی را آسیب پذیرتر از گذشته نموده است و صنعت بیمه باید در تامین خسارات، این تناسب ها و رعایت این موازین را در ارزیابی مورد توجه قرار دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر کشت و کار متناسب با زمین انجام نشود خسارت ادامه خواهد داشت. اصولا فعالیت های چندگانه کشاورزی میزان ریسک را پایین می آورد، الگوهای کشت صنعتی شاید در این مواقع ناپایدارتر هستند، به نظرم تخریب ما بیش از تخریب سیل خسارت ببار آورده است در نتیجه توصیه می کنم:
- باید مبتنی بر آمار عدد و واقعه حقیقی و نه توهم و خیال با پیامدها برخورد کنیم، بیمه صالحترین مرجع در آموزش کشاورزان در این زمینه است، با ابزارهای هوشمند امروزی این کار سخت نیست، باید از طریق پیش بینی، هزینه ها و خسارات را مدیریت کنیم و ضریب کلی گسترش و نفوذ بیمه را دنبال نماییم و برای محصولات مختلف برنامه اختصاصی داشته باشیم، دستورالعمل ها را بر اساس فناوری های نوین و برحسب مناطق و علل خسارات تدوین نماییم و پرداخت به کسانی که در مناطق پر مخاطره اقدام به ایجاد مزرعه یا مجتمع تولیدی نموده اند را تعلیق کنیم.
 ایشان افزود: بوم نظام های زراعی کشور باید شفاف و روشن شود و از خطاهای احتمالی و قانون گریزی برخی کشاورزان نباید به سادگی چشم پوشی کرد، این کار از طریق شبکه های مجازی و ارتباطات الکترونیکی و حتی حضوری انجام شدنی است و در نهایت مدیریت ریسک و بیمه بصورت یک واحد عمل کند و به جای مدیریت بحران مدیریت ریسک را مطمع نظر قرار دهد
آقای دکتر حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی سخنران بعدی نشست:
از اساتید دانشگاه های مازندران، گلستان، لرستان، خوزستان و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در بررسی سیل اخیر مشارکت داشته اند و تجربه و گزارش میدانی این تیم برای صندوق بیمه کشاورزی مغتنم بود. به دلایل مختلف ضریب نفوذ بیمه کشاورزی ناکافی است، این وضع فعلی بر اساس بضاعت ماست، فقط تعداد معدودی از کشورها از ضریب کافی بهره مند هستند و ضریب نفوذ کامل دارند، رویکرد تامین خسارات به همه محصولات و به همه خطرات نیازمند بازنگری است و...
گفتنی است این نشست تا پایان این روز به کار خود ادامه خواهد داد و اساتید گروه اقتصاد کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب و اعضاء هیات مدیره صندوق در سخنرانی ها و مباحث خود زوایای دیگری از موضوع نشست را بررسی خواهند کرد و در انتها بیانیه پایانی آن منتشر خواهد شد.

نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی
نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی
نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی
نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی

 

اخبار دانشکده

...

جدید
2019-05-26-04-24-04یکشنبه 5 خرداد 1398 به منظور مشاركت در رفع مشكلات توليد در بخش كشاورزي استان خراسان رضوي و رفع نيازهاي تخصصي و علمي توليد كنندگان محصولات باغي ،...
2019-05-26-04-14-11یکشنبه 5 خرداد 1398 اجراي پروژه طراحي و ساخت سمپاش هوشمند باغي توسط عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد با موفقيت به پايان رسيد. دستگاه...
2019-05-21-03-50-34سه شنبه 31 اردیبهشت1398 به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد ، با همت و تلاش واحد ويژه باغباني دانشكده كشاورزي اين دانشگاه، نمونه هاي قارچ صدفي صورتي...
2019-05-20-05-27-38چهارشنبه 1398/02/25 جلسه انتخاب دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکده کشاورزی با حضور تمامی اعضای شورا، معاونت محترم آموزشی و فرهنگی دانشکده، مسئول امور...
2019-05-19-06-27-25یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 آقای دکتر احمد رضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، از توانمندی ها و امکانات واحد ویژه خدمات تخصصی...
2019-05-19-03-58-57یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 اولین نشست رئیس و معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی با اعضای جدید شورای مرکزی انجمن های علمی دانشکده برگزار شد. با توجه به تایید...
2019-05-18-05-42-28شنبه 28 اردیبهشت به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، آقای مهندس محمد عباسپور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های...
2019-05-14-06-59-11سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و بهره‌برداران برتر بخش کشاورزی استان که با حضور...
2019-05-14-05-27-17سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه 1398 با حضور دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری، دکتر مهارتی مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه...
2019-05-05-08-48-25یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398 نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی، با اهتمام و همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی و صندوق بیمه کشاورزی (مدیریت...
ekhtetamieh-hafteye-amouzesh-98  مراسم اختتامیه هفته سرآمدی آموزش با معرفی و تجلیل از برگزیدگان حوزه آموزش دانشکده کشاورزی برگزار شد.مراسم جشن اختتامیه هفته آموزش، روز چهارشنبه،...
2019-05-04-07-43-26   گفتمان "ماهیتو با کشاورزی بگیر!" از مجموعه برنامه های هفته آموزش دانشکده کشاورزی در روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 در سالن آمفی تئاتر ابونصری هروی...
sir-geoffrey-jellicoe-awardچهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 جایزه سر جفری جلیکو بالاترین نشان افتخار است که از سوی فدراسیون بین المللی معماران منظر(IFLA) هر ساله به یک معمار منظر ممتاز در...
2018-05-01-04-17-30مراسم اختتامیه هفته آموزش 1398 (تقدیر و تجلیل از اساتید، کارشناسان و دانشجویان برگزیده) چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398، ساعت 12، سالن آمفی تئاتر ابونصر هروی...