نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی برگزار شد

یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398

نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی، با اهتمام و همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی و صندوق بیمه کشاورزی (مدیریت استان خراسان رضوی)، امروز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه 1398، در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
این نشست با حضور دکتر احمد علی کیخا، نماینده مجلس و رئیس کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، دکتر نظامی رئیس دانشکده کشاورزی، دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزان و سایر اعضاء هیات مدیره صندوق، اساتیدی از دانشگاه های فردوسی مشهد، مازندران، لرستان، گلستان و محققین و پژوهشگران سازمان تحقیقات کشاورزی و سایر مدعوین با هدف هم اندیشی و اتخاذ رویکردهای کارآمد و ارتقاء فرآیندهای رفتاری بیمه، در جهت پوشش مناسب و استمرار بخشی به فعالیت های تولیدی و کشاورزی کار خود را آغاز نمود.
در این نشست، ابتدا دکتر احمد نظامی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن خیر مقدم به میهمانان و تشکر از حضور آگاهانه آنان، ابراز امیدواری کرد که همه دست اندرکاران مدیریت و ساماندهی بحران ونابسامانی های پس از سیل در جهت کاهش آلام و دردهای مردم مناطق سیل زده، بویژه کشاورزان و دامداران همت گمارند. دکتر نظامی در ادامه روند تشکیل تیم بازبینی و بررسی پدیده سیل و ارزیابی میزان خسارات وارده که متشکل از اساتیدی از دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی و محققین سازمان تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی می باشند را بازگو نمود و نتایج بازدید میدانی این گروه که حاصل حضور این تیم در مناطق سیل زده کشورمی باشد را برشمرد.
رئیس دانشکده کشاورزی افزود: گزارش این اقدام داوطلبانه و تخصصی تیم بازدید کننده در اختیار برخی مراجع تصمیم گیر قرار گرفته و یا خواهد گرفت و همین گزارش انگیزه تشکیل و برگزاری نشست تخصصی بیمه کشاورزی و بلایای طبیعی شد و هیات مدیره صندوق پس از آگاهی از دیدگاه های دانشگاهیان، به منظور تسهیل در روند برآورد و جبران خسارت ها به بخش کشاورزی و دامی و نیز اتخاذ راهکار و رهیافت جدید در بحث حمایت های بیمه از این بخش اعلام آمادگی و همکاری نمود.
به گفته دکتر نظامی، با تداوم روند تغییرات اقلیمی و تنوع در اتفاقاتی که تولید بخش کشاورزی را متاثر میسازد ضروری است تا با تغییر رفتارهای بیمه ای تنش و نگرانی را کاهش دهیم و برای این امر و جلوگیری از نقصان در تامین مایحتاج کشور و استقرار امنیت غذایی، قابلیت و توان دانشگاه ها سرمایه است که در دسترس است و در صورت تعامل می تواند منجر به نوآوری و خلاقیت شده و رفتار توام با صداقت و پاکی را به سمت کمک به کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان سوق دهد و باید امیدوار بود که این نشست نقطه شروعی برای تعامل مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و صندوق بیمه کشاورزی برای پایداری و امنیت تولید باشد و نفع و سود آن به کشاورزان عزیزی برسد که غذای ما را تامین می کنند.
سخنران بعدی این نشست، دکتر احمدعلی کیخا، رئیس کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بود. دکتر کیخا اظهار داشت: بنده پس از بروز سیلاب و خسارات پدید آمده حاصل از آن، به استان های سیل زده سفر کرده و در خصوص علت بروز آن و بارش ها گزارش های لازم را به مجلس ارائه داده ام، بین متولیان امر به دلائل بروز پدیده خشکسالی، هیچ شرایط اضطراری متصور نبوده است و این نوع از اعتقاد ما را ملزم می کند تا از مدیران ارشد توقع داشته باشیم که سیاست گذاری مجدد و انعطاف پذیری را در دستور کار قرار دهند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نگاه غالب بودجه ای خود را به نگاه غالب برنامه ای مبدل نماید و این نهاد برنامه ریزی کشور ماموریت خود را به درستی انجام دهد.
این نماینده مجلس افزود: باید به جای تمایلات و ترجیحات شخصی افراد، برنامه منسجم توسعه و حفظ منابع اتفاق افتد و این با نادیده گرفتن نقش دانشگاه ها و مدیران استانی ناشدنی است. وزارت کشاورزی نیز باید به سمت توسعه کشاورزی متمایل شود و در کنار سایر مراجع تحقیقاتی و پژوهشی نظیر معاونت علمی و فناوری، سازمان تحقیقات کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسائلی از کشور، همچون رونق تولید و موانع و فرصت ها را دستاویز تحرک و پویایی و زمینه حل مشکلات کند.
وی با بیان اینکه: چون در بیمه کشاورزی خرید ریسک و خطر رایج است باید به موضوع تخصصی نگاه کرد که البته با این رویکرد فاصله داریم، بیمه ای که ذکر می کنیم فقط یک صندوق است که از نظر مبانی نظری نیازمند تکامل و رسیدن به بلوغ است. ما در مجلس شورای اسلامی آمادگی داریم قوانین فعلی را اصلاح نماییم و اعتبارات متناسب را تامین کنیم و باید با تداوم این جلسات و انتقال نتایج و جمع بندی آن در فصول بودجه حضوری موثر در نهادها و مجلس داشته باشیم.
دکتر علیرضا کوچکی، استاد گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، سخنران بعدی این نشست در اهمیت بیمه محصولات کشاورزی مطالبی را ارائه نمود، به گفته دکتر کوچکی: تامین غذای ساکنان زمین، که چیزی حدود 8 میلیارد تن غذا را در سال شامل می شود با تنش های زیادی مواجه است و آثاری که این تنش ها می گذارد رنج و عذاب است، ما در آینده نگری ضعیف هستیم و بلایایی که در دنیا حادث می شود نظیر سیل، بیماری ها، بروز حرارت و آفات و ...آسیب های زیادی به دامپروری و محصولات کشاورزی می زند و مشکلاتی در رشد و پایداری ایجاد می کند. در ارزیابی های خسارات و مشکلات باید به نقش ظرفیت بیولوزیک و یا نادیده گرفتن آن، الگوی مصرف سرانه و متناسب و جمعیت نیز اشاره داشت، در دوران شکوفایی سنتی، به این شاخص ها توجه می شده است ولی به تدریج این روند تغییر کرده است، فشار زیادی که از نظر کارآیی زمین، تغییر کاربری های جنگل و مرتع و کشاورزی در اماکن پر خطر نظیر بستر رودها و حریم رودخانه ها حادث شده کشاورزی را آسیب پذیرتر از گذشته نموده است و صنعت بیمه باید در تامین خسارات، این تناسب ها و رعایت این موازین را در ارزیابی مورد توجه قرار دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر کشت و کار متناسب با زمین انجام نشود خسارت ادامه خواهد داشت. اصولا فعالیت های چندگانه کشاورزی میزان ریسک را پایین می آورد، الگوهای کشت صنعتی شاید در این مواقع ناپایدارتر هستند، به نظرم تخریب ما بیش از تخریب سیل خسارت ببار آورده است در نتیجه توصیه می کنم:
- باید مبتنی بر آمار عدد و واقعه حقیقی و نه توهم و خیال با پیامدها برخورد کنیم، بیمه صالحترین مرجع در آموزش کشاورزان در این زمینه است، با ابزارهای هوشمند امروزی این کار سخت نیست، باید از طریق پیش بینی، هزینه ها و خسارات را مدیریت کنیم و ضریب کلی گسترش و نفوذ بیمه را دنبال نماییم و برای محصولات مختلف برنامه اختصاصی داشته باشیم، دستورالعمل ها را بر اساس فناوری های نوین و برحسب مناطق و علل خسارات تدوین نماییم و پرداخت به کسانی که در مناطق پر مخاطره اقدام به ایجاد مزرعه یا مجتمع تولیدی نموده اند را تعلیق کنیم.
 ایشان افزود: بوم نظام های زراعی کشور باید شفاف و روشن شود و از خطاهای احتمالی و قانون گریزی برخی کشاورزان نباید به سادگی چشم پوشی کرد، این کار از طریق شبکه های مجازی و ارتباطات الکترونیکی و حتی حضوری انجام شدنی است و در نهایت مدیریت ریسک و بیمه بصورت یک واحد عمل کند و به جای مدیریت بحران مدیریت ریسک را مطمع نظر قرار دهد
آقای دکتر حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی سخنران بعدی نشست:
از اساتید دانشگاه های مازندران، گلستان، لرستان، خوزستان و دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در بررسی سیل اخیر مشارکت داشته اند و تجربه و گزارش میدانی این تیم برای صندوق بیمه کشاورزی مغتنم بود. به دلایل مختلف ضریب نفوذ بیمه کشاورزی ناکافی است، این وضع فعلی بر اساس بضاعت ماست، فقط تعداد معدودی از کشورها از ضریب کافی بهره مند هستند و ضریب نفوذ کامل دارند، رویکرد تامین خسارات به همه محصولات و به همه خطرات نیازمند بازنگری است و...
گفتنی است این نشست تا پایان این روز به کار خود ادامه خواهد داد و اساتید گروه اقتصاد کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب و اعضاء هیات مدیره صندوق در سخنرانی ها و مباحث خود زوایای دیگری از موضوع نشست را بررسی خواهند کرد و در انتها بیانیه پایانی آن منتشر خواهد شد.

نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی
نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی
نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی
نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی نشست تخصصی بیمه کشاورزی و مدیریت بلایای طبیعی

 

اخبار دانشکده

2019-10-12-05-24-16شنبه 20 مهر 1398 دومين كارگاه مهارت آموزي و جذب همكار در حوزه فعاليت هاي واحد ويژه خدمات تخصصي آزمايشگاهي دانشكده كشاورزي با محوريت دانشجويان تحصيلات...
500شنبه 20 مهر 1398 گروه مهندسي مكانيك بيوسيستم دانشگاه فردوسي مشهد با تجربه موفق ارتباط با صنعت و جامعه توانست ظرفيت هاي جديدي را به منظور بكارگيري و...
2019-10-08-07-58-11دوشنبه 15 مهر 1398 با هدف آشنایی دانشجویان نوورود با فضای دانشکده و رشته کشاورزی، مراسمی در روز دوشنبه مورخ 98/07/15 از ساعت 12 الی 14 در سالن آمفی تئاتر...
2019-10-01-03-45-48به همت واحد ویژه خدمات تخصصی آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و به منظور ارتقاء سطح دانش و توانمندی اعضاء هیات علمی، کارشناسان و دستیاران...
2019-09-23-07-28-21دوشنبه 1 مهر 1398 ​با ابلاغ قرارداد پژوهشي برگزاري دوره پسا دكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و صنايع غذائي دانشكده كشاورزي و...
2019-09-18-04-12-19چهارشنبه 27 شهریور 1398 اجرای پروژه طراحی و ساخت وسیله گرفتن حشرات زنده با مکش هوا توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت به...
2019-09-15-04-17-08شنبه 20 شهریور 1398 دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر ابراهیم ایزدی دربندی دانشیار گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه...
2019-09-14-04-23-25چهارشنبه 20 شهریور 1398 دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر احمد نظامی استاد گروه آموزشی اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه را با...
2019-09-08-09-22-43یکشنبه 17 شهریور 1398  ویدئو کنفرانس راهکاری مؤثر و شبیه ترین نوع ارتباط، به ارتباط چهره به چهره است. که باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و بهبود سرعت...
2019-08-27-07-37-00سه شنبه 5 شهریور 1398 این همایش، صبح امروز، سه شنبه پنجم شهریور ماه 1398، در سالن همایش های دانشکده کشاورزی واقع در ساختمان تحصیلات تکمیلی، آغاز به کار...
2019-08-16-18-08-44رئیس، تعدادی از اعضای شورای شهر و معاون شهردار مشهد، از مزرعه ارگانیک دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند. در این بازدید که با هدف افزایش همکاری دانشگاه با...
2019-08-03-16-40-59شنبه 12 مرداد 1398   در سال های اخیر تحقیقات زیادی توسط برخی از کشور ها و به ویژه هلندی ها برای دستیابی به دانش فنی پرورش حشرات در محیط های...