برگزاری جلسه دفاع آقای علی الغونه

عنوان پایان نامه: شناسایی و خوشه بندی بیوپلیمرها بر مبنای خصوصیات رئولوژیکی، حرارتی، ساختاری و ساختمانی

مقطع و رشته: دکتری علوم و صنایع غذایی

استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد علی رضوی

زمان: ساعت 10، روز دوشنبه، مورخ 1398/04/31

مکان: آمفی تئاتر 4، ساختمان شماره 4

جلسات دفاع

2019-04-08-05-25-58عنوان پایان نامه: سینتیک اکسایش روغن های گیاهی تحت تاثیر اسید گالیک و پیروگالول مقطع و رشته: دکتری علوم و صنایع غذایی استاد راهنما: آقای دکتر فرهوش زمان: ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1398/04/26 مکان:...
2019-04-08-05-25-59عنوان پایان نامه: بررسی اکوفیزیولوژیکی واکنش ارقام جدید زمستانه کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کشت تاخیری مقطع و رشته: دکتری اگروتکنولوژی استاد راهنما: آقای دکتر بنایان و آقای دکتر شیرانی راد زمان:...
2019-04-08-05-25-60عنوان پایان نامه: شناسایی و خوشه بندی بیوپلیمرها بر مبنای خصوصیات رئولوژیکی، حرارتی، ساختاری و ساختمانی مقطع و رشته: دکتری علوم و صنایع غذایی استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد علی رضوی زمان: ساعت 10،...
2019-04-08-05-25-56عنوان پایان نامه: بهینه یابی شرایط استخراج صمغ دانه ی مرو با روش خشک و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آن مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی استاد راهنما: آقای دکتر مسعود تقی زاده زمان:...
2019-04-08-05-25-57عنوان پایان نامه: ارزیابی تأثیر پیش تیمار اسمز و انواع روش های خشک کردن (هوای داغ، تحت خلاء و ترکیبی خلاء و فراصوت) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گوشت شتر مرغ مقطع و رشته: دکتری علوم و صنایع غذایی استاد...
2019-04-08-05-25-55عنوان پایان نامه: تاثیر کنسانتره پروتئین آب پنیر و صمغ دانه مرو بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حرارتی و رئولوژیکی ژل نشاسته گندم مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی استاد راهنما: آقای دکتر سید...
2019-01-01-09-43-20عنوان پایان نامه: مطالعه خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی بنه و گل زعفران در پاسخ به وزن بنه، عمق کاشت، مقدار و زمان کاربرد پوشش مالچ کاشت گندم مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر رضوانی مقدم و خانم...
2019-04-08-05-25-53عنوان پایان نامه: بررسی اثر میزان اختلاط پساب تصفیه شده شهری و جریان رسوبدار بر تنش برشی آستانه فرسایش در شبکه های انتقال آب مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر اسماعیلی و آقای دکتر صمدی زمان: ساعت 12،...
2019-04-08-05-25-54عنوان پایان نامه: تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک جهت بهبود تحمل به تنش رطوبتی درگونه بومی تالفسکیو (Festuca arundinacea) مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر خزاعی زمان: ساعت 10،...
2019-01-01-09-43-18عنوان پایان نامه: مانیتورینگ شرایط محیطی داخل گلخانه با استفاده از تجهیزات مبتنی بر پلتفرم اندروید مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر عباس پور فرد و آقای دکتر ابراهیمی نیک زمان: ساعت 10، روز...
2019-04-08-05-25-51عنوان پایان نامه: غیرمتحرک سازی لاکاز با مونتموریلونیت و زئولیت و تاثیر آن بر تجزیه 2 و 4- دی‌ نیتروفنل در خاک مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر امیر لکزیان زمان: ساعت 9:30، روز یکشنبه، مورخ...
2019-04-08-05-25-52عنوان پایان نامه: تولید آزمایشگاهی مخمر غنی شده با سلنیوم و تاثیرات آن بر عملکرد جوجه های گوشتی مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر کرمانشاهی زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ 1398/03/11 مکان: آمفی تئاتر...
2019-01-01-09-43-19عنوان پایان نامه: ریز پوشانی کولین و اثرات استفاده از آن در تغذیه ی طیور مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر کرمانشاهی و آقای دکتر گلیان زمان: ساعت 12، روز یکشنبه، مورخ 1398/03/12 مکان: آمفی تئاتر...
2019-04-08-05-25-50عنوان پایان نامه: تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و طول روز بر گلدهی همزمان برخی ارقام گل داوودی مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر محمود شور زمان: ساعت 8، روز شنبه، مورخ 1398/02/14 مکان: آمفی تئاتر...
2019-01-01-09-43-17عنوان پایان نامه: بررسی امکان افزایش اسید گلوکورونیک در نوشیدنی قارچ کامبوچا و تعیین تنوع گونه های قارچی و باکتریایی آن با استفاده از نشانگر ITS مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر محمد...
2019-04-08-05-25-49عنوان پایان نامه: شناسایی، تعیین، پراکنش و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس Beet black scorch در خراسان مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر محسن مهرور زمان: ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1398/01/20 مکان: آمفی...
2019-01-01-09-43-16عنوان پایان نامه: اثر عصاره های کاکوتی و پونه بر ترکیب شیمیایی مخلوط موسیلاژ یونجه و ذرت در شرایط درون تنی و برون تنی گوسفند مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر وکیلی زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ...
2019-01-12-05-55-55عنوان پایان نامه: بررسی همبستگی تبخیر - تعرق و باران با استفاده از تابع مفصل مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر مساعدی و آقای دکتر قهرمان زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ 1397/12/18 مکان: آمفی...
2019-01-12-05-55-56عنوان پایان نامه: تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایه ی مخلوط آرد عناب و ایزوله پروتئین سویا مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: خانم دکتری فخری شهیدی و آقای دکتر آرش کوچکی زمان: ساعت 11، روز سه شنبه،...
2019-01-12-05-55-57عنوان پایان نامه: ارزیابی پایداری و زمان دورریز روغن های زیتون سرخ کردنی برحسب پایش همزمان شاخص های اکسایش اولیه و ثانویه طی فرایندهای حرارتی و سرخ کردنی مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر فرهوش زمان:...
2019-01-16-05-52-23عنوان پایان نامه: مدیریت تزریق کلر در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی پهنه I1 شهر مشهد) مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر کامران داوری زمان: ساعت 12...
2019-01-01-09-43-15عنوان پایان نامه: شبیه سازی انتشار آمونیاک در مرغداری بر مبنای CFD مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر آق خانی زمان: ساعت 10 روز شنبه، مورخ 1397/12/25 مکان: آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات...
2019-01-01-09-43-14عنوان پایان نامه: بررسی عوامل موثر برسطح شاخص عملکرد محیط زیست با تاکید بر نقش بازاریابی اجتماعی مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر حسین محمدی زمان: ساعت 8، روز سه شنبه، مورخ 1397/12/21 مکان:...
2019-01-16-05-52-22عنوان پایان نامه: استخراج آنزیمی ژلاتین از ضایعات پوست گوسفند توسط آنزیم آلکالاز: تعیین ویژگی ها و بهینه سازی فرایند به روش سطح پاسخ مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر مظاهری زمان: ساعت 8، روز یکشنبه،...
2019-01-12-05-55-54عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر انواع مالچ های آلی و غیرآلی بر کارایی مصرف آب، دما و رطوبت خاک و خصوصیات کمی و کیفی پسته در منطقه فیض آباد خراسان مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر غلامحسین داوری...
2019-01-12-05-55-53عنوان پایان نامه: تاثیر نانو کریستال نشاسته ذرت به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات سامانه امولسیونی روغن در آب مدل مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر سید محمد علی رضوی زمان: ساعت 12، روز یکشنبه، مورخ...
2019-01-12-05-55-49عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر پلی آکریل آمید و نانوذرات مگنتیت در کنترل فرسایش آبی، رواناب و تحرک فلزات سنگین در خاک مقطع: دکتری استاد راهنما: آقای دکتر فتوت و آقای دکتر امامی زمان: ساعت 10، روز...
2019-01-12-05-55-51عنوان پایان نامه: بررسی اثر همزمان تنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر حسین انصاری زمان: ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1397/12/08 مکان:...
2019-01-12-05-55-52عنوان پایان نامه: بهینه سازی تولید لاین دابل هاپلوئید خربزه (Cucumis melo L.) با استفاده از تکنیک نجات جنین، در جنین های پارتنوژنیک القا شده در شرایط این ویترو مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای...
2019-01-16-05-52-21عنوان پایان نامه: تعیین برداشت ایمن و برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: آقای دکتر علی نقی ضیائی زمان: ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1397/12/05 مکان: آمفی...