​برگزاری همایش «مدیریت بهداشت محیط و ایمنی آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد»

به همت واحد ویژه خدمات تخصصی آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و به منظور ارتقاء سطح دانش و توانمندی اعضاء هیات علمی، کارشناسان و دستیاران پژوهشی و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی، همایش  «مدیریت بهداشت محیط و ایمنی آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد» برنامه ریزی و برگزار شد.
در این همایش: آقایان دکتر زره داران معاون پژوهش و فناوری دانشکده، مجتبائی، تحلیلگر ایمنی و کیفیت، دکتر قلی زاده و دکتر ایرانی در خصوص سرفصل های همایش، معرفی و شرح فعالیت های واحد ویژه آزمایشگاهی، ایمنی و کیفیت، پسماند و … مطالب و سخنانی را ارائه نمودند و سرفصل های زیر را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دادند.

ایمنی:

تعاریف، ریسک
دامنه کار، ارزیابی ریسک پیش نیاز حفاظت و ایمنی پایدار

حفاظت، ایمنی آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی
آموزش، تجهیزات ایمنی، نظام نامه ایمنی
مخاطرات آزمایشگاهی
نمونه های ملی و بین المللی حوادث های مرگبار در مراکز آموزشی

پسماند:

ایمنی، ریسک تعاریف
دامنه کار، ارزیابی ریسک پیش نیاز حفاظت و ایمنی پایدار
حفاظت، ایمنی آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی
آموزش، تجهیزات ایمنی، نظام نامه ایمنی
مخاطرات آزمایشگاهی
نمونه های ملی و بین المللی حوادث های مرگبار در مراکز آموزشی

شایان ذکر است: در این همایش که مورد استقبال علاقمندان نیز قرار گرفت، به سوالات شرکت کنندگان نیز پاسخ داده شد.

 

IMG 9165

IMG 9154

IMG 9177

اخبار دانشکده