نمره زبان مورد قبول برای دانشجویان دکتری

تمامی دانشجویان دکتری موظف هستند که 80 درصد نمره ی قبولی زبان را قبل از دفاع از پیشنهاده و نمره ی کامل زبان را برای دفاع از رساله ارائه نمایند. 

جدول آزمون معتبر و نمرات قابل قبول دانشگاه

 

 

MSRT & TELP

IELTS EQUIVALENT

TOEFL IBT

TOEFL computer

TOEFL PAPER

TOLIMO

ورودی 93 و ماقبل

امتحان جامع

-

-

-

-

-

-

دفاع پایان نامه

50

5

40-39

133

450

450

ورودی 94 به بعد

دفاع از پیشنهاده

44

4.4

48-45

138

400

400

دفاع پایان نامه

55

5.5

60-56

173

500

500

 

* برای دوران شیوع بیماری کرونا، به طور موقت، آزمون های زبان دانشگاه های معتبر دولتی، آزمون زبان دانشگاه آزاد (آزمون EPT با نمره بالای 500)، آزمون Duolingo (نمره 100 برای دفاع از پایان نامه و 90 برای دفاع از پروپوزال) مورد قبول می باشد.