برگزاری جلسه دفاع آقای میکائیل جدیدی

عنوان پایان نامه: فرمولاسیون و غنی سازی کیک فاقد گلوتن با آرد کینوا بر پایه آرد برنج و ارزن به روش سطح پاسخ

مقطع و رشته: کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

استاد راهنما: خانم دکتر فخری شهیدی و آقای دکتر محمد جواد وریدی

زمان: ساعت 12، روز شنبه، مورخ 1398/11/26

مکان: کلاس 11، ساختمان شماره 1

جلسات دفاع

2018-02-14-06-32-16عنوان پایان نامه: تعیین اعتبار سنجي مدل اندازه گيري هدايت الكتريكي ظاهري خاك بر اساس رطوبت، دما، وزن مخصوص ظاهري و بافت خاك استاد راهنما: آقاي دكتر روحاني و آقای دكتر لكزيان زمان: ساعت 12  روز...
2020-02-09-07-18-16 عنوان پایان نامه شناسایی موثر ترین دوره های وقوع خشکسالی بر عملکرد محصولات عمده دیم در استان گلستان نام دانشجو علی محمدی مقطع و...
2020-02-09-07-18-17 عنوان پایان نامه تولید بستنی کم کالری از طریق جایگزینی خامه با پودر اگزوکارپ هندوانه و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آن نام دانشجو شیوا قائد رحمتی مقطع و...
2020-02-09-07-18-15 عنوان پایان نامه اثر محلول پاشی پلی آمین ها بر کیفیت و عملکرد میوه هلو نام دانشجو جواد کامران فر مقطع و رشته مقطع رشته گرایش کارشناسی...
2020-02-09-07-18-18 عنوان پایان نامه جداسازی و شناسایی ریزوباکتری های حل کننده پتاسیم و تاثیر آن ها بر رشد و نمو ذرت نام دانشجو اعظم محمد زاده مقطع و...
2020-02-09-07-18-19 عنوان پایان نامه پاسخ بسترهای کشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برخی گیاهان پوششی برای استفاده در یک سیستم دیوار سبز خارجی نام دانشجو منصوره جوزای مقطع و...
2020-02-09-07-18-20 عنوان پایان نامه ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره ای گریس (مطالعه موردی: خراسان رضوی) نام دانشجو علی محمدی مقطع و...
2020-02-12-07-28-06 عنوان پایان نامه بررسی اثر تغذیه و بسترهای کشت مختلف برروی نشا فلفل دلمه ای رقم کالیفرنیا واندر نام دانشجو مریم آهنگرانی مقطع و...
2020-02-09-07-18-23 عنوان پایان نامه مطالعه اثر محلول پاشی عنصر روی و آمینواسید بر رشد و عملکرد گیاه دارویی کارلا نام دانشجو زینب کامرانی راد مقطع و...
2020-02-09-07-18-24 عنوان پایان نامه آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیت تصادفی در گاوهای هلشتاین استان های مختلف ایران نام دانشجو اسما صابری نژاد مقطع و...
2020-02-09-07-18-25 عنوان پایان نامه بررسی اثر شرایط استخراج و غلظت هیدروکلوئید شنبلیله بر پایداری فیزیکی و شیمیایی امولسیون روغن ماهی کیلکا در آب نام دانشجو طاهره عربی مقطع و...
2020-02-09-07-18-26 عنوان پایان نامه ارزیابی تاثیر سن نشا و تراکم گیاهی‌ در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل قرمز نام دانشجو مسعود قدمگاهی مقطع و...
2020-02-09-07-18-27 عنوان پایان نامه بهینه سازی هیدرولیکی سرریزهای P.K با تغییر شیب و نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی نام دانشجو بیژن کمایی مقطع و...
2020-02-09-07-18-28 عنوان پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکو - بیوشیمیایی برخی ارقام آلوی خراسان به منظور معرفی انواع مناسب خشکباری نام دانشجو فاطمه نادعلی زاده مقطع و...
2020-02-09-07-18-33 عنوان پایان نامه اثر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانس جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) تحت تنش خشکی نام دانشجو فائزه آراسته مقطع و...