روش تحقیق پیمایشی (راهنمای عملی)

Research method

تالیف: دکتر محمد قربانی، تاریخ نشر: 1398

امروزه روش تحقیق به عنوان یک علم، در مطالعات و پژوهش هایی که می خواهند بستر لازم را برای ایجاد داده ها و یافته ها ایجاد کنند تا در سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرند، اهمیتی دوچندان یافته است. این مسئله در مطالعات پیمایشی از حساسیت بالاتری برخوردار است، به گونه ای که محقق باید به اصول اولیه تحقیق و گام های عملیاتی آن مجهز و مسلط باشد. تدوین کتابی که با بیانی جزیی تر، شفاف تر و آسان تر روش های تحقیق پیمایشی را توصیف کند، می تواند  راهنمای عملی مناسبی فراروی محققان به ویژه محققان جوان قرار دهد. چنین نگاهی می تواند کیفیت مطالعات را ارتقا بخشد و در عمل به محققان نشان دهد که روش تحقیق در کیفیت بخشی مطالعات به منظور ایجاد اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم های اثربخش بسیار مهم است.

با این نگاه، کتاب «روش تحقیق پیمایشی؛ راهنمای عملی» تدوین شده است تا به عنوان یک مرجع مورداستفاده دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های برنامه ریزی شهری، اقتصاد، اقتصاد کشاورزی، علوم اجتماعی، منابع طبیعی و محیط زیست قرار گیرد و موجبات دانش افزایی این گروه ها را فراهم آورد.

 این اثر توسط دکتر محمد قربانی، عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به رشته تحریر در آمده و به عنوان تازه ترین اثر چاپ شده در سال 1398 از سوی موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه عرضه شده است.