برگزاري اولين جلسه دفاع مجازي دانشكده كشاورزي در ايام تعطيلات كرونايي دانشگاه توسط دانشجوي كارشناسي ارشد گروه گياهپزشكي با نوآوري در توليد نانوفرمولاسيون آفت كش ها

اولين جلسه دفاع مجازي دانشكده كشاورزي در ايام تعطيلات كرونايي دانشگاه توسط گروه آموزشي گياهپزشكي و با تلاش و همت كارشناسان آموزش هاي الكترونيكي، مهندس مجتهدين و  مهندس فعال با موفقيت و بدون وقفه و با حضور كليه اساتيد راهنما، مشاور، داوران و نماينده تحصيلات تكميلي در ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه مورخ 99/2/3 در Webinar2 برگزار گرديد. در اين جلسه آقاي بهزاد رضواني، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي به راهنمايي دكتر غلامحسين مروج از گروه گياهپزشكي و مشاوره خانم دكتر نفيسه فرهاديان از گروه مهندسي شيمي از پايان نامه خود تحت عنوان "تهيه فرمولاسيون نانوكپسول ايميداكلوپرايد بر پايه نانوذرات ليپيدي جامد و بررسي كارآيي آن روي پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae در شرايط مزرعه" دفاع نمود. در جلسه دفاع، آقايان دكتر علي احمدپور (گروه مهندسي شيمي) و دكتر جواد كريمي (گروه گياهپزشكي) داوري پايان نامه را به عهده داشتند.

در اين پژوهش، فرمولاسيون جديد نانوكپسول يك آفت كش شيميايي تهيه و مورد ارزيابي قرار گرفت. تاكنون نانوحامل هاي بر پايه ليپيد، به عنوان سيستم هاي حامل براي كاربردهاي زيادي در كشاورزي و پزشكي مورد تحقيق قرار گرفته اند. حامل هاي ليپيدي نانوساختار (NLC) كه مخلوطي از ليپيدهاي جامد و مايع هستند به علت توانايي بالايي كه در بارگيري مواد مؤثره انواع آفت كشها و داروها دارند باعث پايداري مناسب آنها نيز مي شوند. در پژوهش انجام گرفته براي اولين بار در ايران از حامل هاي ليپيدي نانوساختار به منظور كپسوله كردن حشره كش ايميداكلوپرايد به روش همگن سازي در دماي بالا استفاده شد و فرمولاسيون تهيه شده روي آفت پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae با استفاده از آزمايش هاي زيست سنجي در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه ايي مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان داد كه كاربرد نانوحامل هاي ليپيدي حاوي ايميداكلوپرايد موجب تلفات بالا روي پوره هاي پسيل معمولي پسته شد و به لحاظ پايداري، كارايي و صرفه جويي در مصرف حشره كش، به طور معني داري از فرمولاسيون تجاري متداول خود مناسب تر ارزيابي شد. مزيت اين روش علاوه بر صرفه اقتصادي و سهولت تهيه، سازگاري زيست محيطي حامل هاي ليپيدي نانوساختار در تهيه فرمولاسيون آفت كش ها است. در اين پژوهش، بر اساس آزمايش هاي ميداني صورت گرفته، توليد انبوه فرمولاسيون جديد نانوكپسول ايميداكلوپرايد و كاربرد آن جهت كنترل جمعيت پسيل معمولي پسته در قالب برنامه مديريت انبوهي آفات پسته توصيه شده است.

Rezvani Viva Webinar2

اخبار دانشکده

2020-11-18-07-03-26سه شنبه 27 آبان 1399              خانم دکتر محبت محبی و آقای دکتر آرش کوچکی از اعضاء هیات...
2020-11-18-06-48-34یکشنبه 25 آبان 1399   بوستان عمومی و نمایشی- موضوعی"کم نهاده"، با برخی رویکردهای طراحی پایدار فضای سبز از جمله خشک‎منظرسازی، با هدف استفاده...
2020-11-14-07-49-36شنبه 24 آبان 1399 شرکت توسعه صنعت کشاورزی طلای سپید شرق (پاژن) به عنوان یکی از شرکت های بزرگ تولید سمپاش در کشور، بخش تحقیق و توسعه خود را در گروه...
2020-11-14-07-38-29شنبه 24 آبان 1399 با ابلاغ قرارداد پژوهشي پسادكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي...
2020-11-14-07-37-26شنبه 24 آبان 1399 با ابلاغ قرارداد پژوهشي دانش آموختگي دكتري از سوي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، گروه آموزشي علوم و مهندسي آب دانشكده كشاورزي دانشگاه...
2020-11-04-05-56-16چهارشنبه 14 آبان با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادكتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی...
2020-11-01-10-02-30یکشنبه 11 مهر 1399 هیات رییسه دانشکده کشاورزی، شنبه مورخ 1399/08/10 از مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مهندسی بیوسیستم بازدید کردند. در این بازید...
2020-11-01-09-14-50دکتر محمد کافی، رییس دانشگاه، در حکمی دکتر آرش دوراندیش، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی اقتصاد این...
2020-11-01-04-36-52یکشنبه 11 مهر 1399 کارگاه آموزشی هند و ایران در زمینه مدیریت منابع آب به طور مشترک توسط دانشگاه فردوسی مشهد و جامیا ملیا اسلامیا از 27 تا 29 اکتبر 2020...
springerشنبه 10 آبان 1399   انتشار کتاب کنترل بیولوژیک حشرات ایران، اثر دکتر جواد کریمی عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی توسط...
2020-10-26-09-15-34دوشنبه 5 آبان 1399 دکتر محمد کافی، رییس دانشگاه، در حکمی دکتر حجت امامی، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه...
2020-10-26-06-18-21دوشنبه 5 آبان 1399 دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه، در حكمي دكتر محبت محبی، استاد دانشكده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را به مدت دو سال به عنوان مدير گروه...
2020-10-21-10-25-04چهارشنبه 30 مهر 1399 با ابلاغ قرارداد پژوهشی پسادکتری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی...
2020-10-21-05-28-16چهارشنبه 30 مهر 1399 در این نشست دکتر حسین ثنایی نژاد، استاد برجستۀ  دانشکده کشاورزی درباره تغییر اقلیم و ادامه حیات نوع بشر، تاثیر عملکرد بشر بر...
saffron-science-technology-and-health-elsevierسه شنبه 29 مهر 1399 کتاب Saffron: Science, Technology and Health توسط انتشارات بین المللی Elsevier منتشر شد. ویراستاران این کتاب آقایان دکتر علیرضا کوچکی...