برگزاری كارگاه مجازی مشترك ایران - هند در خصوص مدیریت منابع آب

یکشنبه 11 مهر 1399

کارگاه آموزشی هند و ایران در زمینه مدیریت منابع آب به طور مشترک توسط دانشگاه فردوسی مشهد و جامیا ملیا اسلامیا از 27 تا 29 اکتبر 2020 برابر با 6 تا 8 آبان ماه 1399 بطور مجازی برگزار شد. این کارگاه بین المللی عملاً با همکاری بیش از 50 متخصص از ایران و هند برگزار شد که در موضوعات و تحولات اخیر در مدیریت منابع آب بیشترین اشتراک را داشتند . در این کارگاه سه روزه ، سخنرانان سخنرانی هایی در مورد جنبه های مختلف مدیریت منابع آب از جمله مدیریت یکپارچه ، مدیریت آبهای زیرزمینی، همچنین حاکمیت آب، جمع آورب آب باران، تغییر اقلیم، تغییرات کمی و کیفی منابع آب و … را ارایه دادند.
دکتر حسین با نژاد ، مسیول توسعه همکاریهای بین المللی دانشکده کشاورزی اظهار داشت : رضایت شرکت کنندگان در این کارگاه ما را به برگزاری کار گاه های بعدی  به طور منظم ترغیب می کند.

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده افزود :  در طول سه روز کارگاه ، 50 مقاله توسط سخنرانان هندی و ایرانی ارایه شد که جای تقدیر و تشکر دارد. همکاری و حضور مقامات وزارت آموزش هند ، جامیا ملیا اسلامی هند ، سفارت ایران در هند ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، سفارت هند در تهران این کار را پربارتر کرد ، که قابل تقدیر است. همچنین استقبال از برگزاری این کارگاه نشانگر تمایل ، علاقه و وجود زمینه های همکاری متقابل است که قابل تحسین است.
شایان ذکر است: در جلسه اختتامیه، کارشناسان ایران و هند نظرات خود را درباره برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع آب ارایه دادند. از کمیت ، کیفیت برگزاری و استقبال از شرکت کنندگان قدردانی شد. و بیانیه نهایی این کارگاه قرایت گردید که مورد تایید و تصویب قرار گرفت. علاوه بر این دراین بیانیه
پیشنهاد برگزاری یک کارگاه منظم مدیریت منابع آب با توجه به موضوع خاص و دامنه موضوعی مورد بررسی ، تاکید و  تصویب قرار گرفت.

افزایش سطح همکاریهای علمی ، آموزشی و عملی ، پژوهشی در همه زمینه های مورد علاقه ،و تاکید بر امضاء  تفاهم نامه همکاری  بین دانشگاه فردوسی مشهد و جامیا ملیا اسلامیا از دیگر بخشهای بیانیه اختتامیه این کارگاه بود.
  b547213beff800cafda1d5c23596a3b0

اخبار دانشکده