بازدید هیات رئیسه دانشکده از گروه مهندسی بیوسیستم

یکشنبه 11 مهر 1399

هیات رییسه دانشکده کشاورزی، شنبه مورخ 1399/08/10 از مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه مهندسی بیوسیستم بازدید کردند. در این بازید جناب آقای دکتر نظامی رییس دانشکده و هیات همراه از امور آموزشی و پژوهشی انجام شده در گروه طی چند سال اخیر آگاهی پیدا کردند. از طرح های پژوهشی درون دانشگاهی انجام شده توسط گروه در حوزه های مهندسی پس از برداشت، انرژی و طراحی و ساخت و نیز طرح های برون دانشگاهی در حال اجرا شامل طرح خشک کن آلو، طرح توسعه و تحقیق بیو اتانول و نیز واحد تحقیق و توسعه شرکت پاژن بازدید کردند و توضیحات لازم ارایه شد. پتانسیل های بالقوه گروه در حوزه فعالیت های پژوهشی برون دانشگاهی و درآمد زایی مجموعه مورد توجه هیات رییسه واقع شد و راه حل های پیشنهادی جهت پیگیری مطرح شد. بعلاوه موارد ایمنی و مسایل و خواسته های مطرح شده توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان گروه مورد توجه و پیگیری قرار گرفت.

 

10000000000

2000000000

3000000000

11

 

 

 

اخبار دانشکده