استقرار واحد تحقیق و توسعه شرکت پاژن در دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم

شنبه 24 آبان 1399

شرکت توسعه صنعت کشاورزی طلای سپید شرق (پاژن) به عنوان یکی از شرکت های بزرگ تولید سمپاش در کشور، بخش تحقیق و توسعه خود را در گروه بیوسیستم دانشکده کشاورزی مستقر کرده است. این شرکت طی چند سال اخیر پروژه های مختلفی از جمله طراحی و ساخت سمپاش هوشمند باغی و ساخت سمپاش میکرونر را با همکاری این گروه آموزشی انجام داده است. مرکز آزمون و ارزیابی گروه نیز تا کنون گواهی استاندارد برخی تجهیزات این شرکت را صادر کرده است. این شرکت به عنوان بخشی از تعهدات خود، تجهیز و بهسازی آزمایشگاه سمپاش گروه بیوسیستم را انجام می دهد. همچنین واحد تحقیق و توسعه شرکت پاژن آمادگی خود را جهت حمایت از پژوهش های مرتبط با فعالیتهای تجاری خود در قالب طرح های دانشگاهی اعلام می کند.  

212111

 

اخبار دانشکده