انتشار كتاب “انرژي خورشيدي. معرفي سامانه ها و فرآيندهاي نيروگاهي و غيرنيروگاهي انرژي خورشيدي” اثر آقاي دكتر محمودرضا گلزاريان عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي

شنبه 23 اسفند 1399

كتاب ”انرژي خورشيدي. معرفي سامانه ها و فرآيندهاي نيروگاهي و غيرنيروگاهي انرژي خورشيدي “ اثر آقاي دكترمحمودرضا گلزاريان، عضو هيات علمي گروه آموزشي مهندسي بيوسيستم دانشكده كشاورزي ، تازه ترين اثر انتشار يافته انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد است كه به علاقمندان  اين حوزه عرضه گرديده است.

خورشيد منبع انرژي بسيار فراوان (تقريباً بي انتها)، بسيار ارزان (تقريباً رايگان)، پاك و در دسترس است. دريافت و جذب گرما و نور خورشيد و تبديل آن به انرژي، بسيار اقتصادي است و بهره برداري از اين انرژي، بدون توليد آلودگي هاي محيط زيستي است. در اين كتاب به اهميت انرژي خورشيدي در ميان منابع انرژي، مفاهيم و دانش پايه اي دربارۀ انرژي خورشيدي، ويژگي هاي خاص اين انرژي و موارد متعددي از شيوه‎هاي جذب و استفاده از انرژي خورشيدي به صورت نيروگاهي و غيرنيروگاهي (خانگي و تجاري) پرداخته شده است. علاوه براين، برخي ابزارها و نرم افزارهاي محاسباتي و مديريتي انرژي خورشيدي نيز معرفي شده اند.  
مخاطبان اين كتاب، دانشجويان مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي رشته هاي مهندسي و گرايش هاي انرژي هاي تجديدپذير و تبديل انرژي هستند. درعين حال، مطالب كتاب به گونه‎اي ‎است كه مي‎تواند براي علاقه مندان به مبحث انرژي خورشيدي كه پيش زمينه تخصصي ندارند نيز مفيد باشد.

انرژی خورشیدی - نیروگاههای خورشیدی از موضوعاتي است كه در اين كتاب به آن پرداخته شده است.

43cb3b26768b82a0e3ec1fb837718565 XL

اخبار دانشکده