برگزاري آيين ديدار نوروزي در دانشكده كشاورزي، احوال و اوقاتي خوب در فضاي مراقبت شده همراه با رعايت دستورالعملهاي كرونائي

شنبه 14 فروردین 1400

ساعت 9/30 روز شنبه 14 فروردين ماه يكهزار و چهارصد، اولين روز از شروع فعاليت دانشگاه در حالي رقم خورد كه مديران، اعضاء هيات علمي و كاركنان دانشكده كشاورزي با حضور در جمعي صميمي و دلنشين، احوال و اوقات خوشي را براي خود رقم زدند و در نشستي پسنديده، پس از تعليق يكساله كرونائي!، به رسم ادب، سنن و شعائر ايراني، اسلامي جوياي حال يكديگر شدند و براي يكديگر سالي خوش، فرجامي نيكو، جاني پيراسته از سختي و گرفتاري و جسمي آراسته به سلامت و تندرستي آرزو كردند.

شايان ذكر است در اين مراسم كه با حضور آقاي دكترمحمد كافي، رئيس محترم دانشگاه برگزار شد، رئيس دانشكده ضمن ابراز تبريك و تهنيت عيد نوروز و سال جديد و اعياد شعبانيه، با بر شمردن موفقيتهاي علمي، پژوهشي و اجرائي در سالي كه گذشت، از همه اعضاء دانشكده بابت همراهي و مساعدت هاي بيدريغ آنان در كسب كاميابي ها و افتخار آفريني هاي دانشكده كشاورزي در عرصه هاي ملي و بين المللي قدرداني نمود. همچنينخانم دكتر مشتاقي ، معاون فرهنگي ،آموزشي و دانشجو ئي و آقايان دكتر عباسپور، دكتر داوري و خانم دكتر طباطبائي، از اساتيد دانشكده هر يك در سخناني، با تبريك و تهنيت سال نو، استمرار موفقيت، سلامت و كامروائي يكايك همكاران را در سال پيش رو مسئلت نمودند.

100000

2000000

photo 2021-04-03 13-25-29

300000

photo 2021-04-03 13-25-55

40000

50000

700000

6

 

 

اخبار دانشکده