​برگزاری وبینارهای علمی برای مخاطبان در دانشگاه بصره کشور عراق توسط اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چهارشنبه 19 خرداد 1400

در راستای تحقق اهداف علمی و گسترش همکاری های بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد، و به منظور اجرایی نمودن تفاهم نامه مشترک علمی – آموزشی با دانشگاه بصره کشور عراق، وبینارهای آموزشی بین المللی در قالب دروس مصوب برای مقاطع کارشناسی در رشته ها و شاخه های متنوع  بویژه رشته هایی مرتبط با علوم کشاورزی مورد اهتمام قرار گرفته است.
 این سخنرانی های علمی به شیوه مجازی و از طریق وبینار به ارائه محتوا در جلسات دو ساعته می پردازد.
مخاطبین این دوره ها نوعا دانشجویان کارشناسی و بعضا، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید بصره می باشند ومطالب به زبان انگلیسی ارائه می گردد.
لیست وبینارهای علمی ارائه شده توسط همکاران محترم دانشکده به شرح زیر است:

 

index      1111111      2222222222222

3333333333      4444444444      5555555555

اخبار دانشکده