انتصاب آقای دکتر محمد قربانی به عنوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

Dr. Ghorbani Deputy Minister of Planning and Economic Affairs

چهارشنبه، 31 شهریور 1400

آقای دکتر محمد قربانی استاد محترم گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به سمت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدند. ضمن تبریک و آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان، امیدواریم با بهره گیری مناسب از متخصصین و کارشناسان حوزه کشاورزی شاهد اقدامات تاثیرگذار در جهت رشد و بالندگی بخش های متنوع کشاورزی در سطح کشور باشیم.

اخبار دانشکده