آغاز ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب (از 20 مهر ماه لغایت 10 آبان ماه) سال تحصیلی 1401-1400

آغاز ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 1401-1400

گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای اجرای سیاست‌های خود مبنی بر ایجاد نشاط علمی و ارتقای سطح کیفی دانشجویان دانشگاه اعم از روزانه، نوبت دوم و بین الملل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی (Ph.D)، طرح خوشه بندی دانشجویان مستعد را به اجرا درآورده است.
جهت ثبت نام به پرتال دانشجویی، قسمت آموزشی، طرح خوشه بندی شهاب مراجعه کنید.

 

آغاز ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب سال تحصیلی 1401-1400

اخبار دانشکده