انتشار کتاب "تجزیه و تحلیل داده های RNA-seq: همراه با لوح فشرده آموزش گام به گام" اثر دکتر علیرضاسیفی، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران

RNA-seq data analysis

کتاب ”تجزیه و تحلیل داده های RNA-seq: همراه با لوح فشرده آموزش گام به گام“ اثر آقای دکتر علیرضا سیفی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی،که با همکاری آقای مهندس محمدرضا رضایی، تدوین و نگارش یافته است، تازه ترین اثر انتشار یافته توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد است که به علاقمندان این حوزه عرضه گردیده است.

در حال حاضر تجزیه و تحلیل داده های RNA-seq یکی از کارآمدترین و پرکاربردترین روش های مطالعه جامع پدیده های زیستی است. معمولاً در مراکز پژوهشی در دنیا متخصصان بیوانفورماتیک در کنار متخصصان علوم زیستی حضور دارند و وظیفه تجزیه و تحلیل چنین داده هایی را عهده دار هستند. در ایران به ندرت تشکیل چنین تیم های تخصصی شکل می گیرد و در بیشتر موارد پژوهشگران علوم زیستی مجبور هستند تجزیه و تحلیل داده های RNA-seq را نیز خود انجام دهند. فراگیری ابزارهای مورد نیاز برای انجام این تجزیه و تحلیل ها برای پژوهشگران علوم زیستی که به اطلاعات کامپیوتری نیاز ندارند، معمولاً چالش بزرگی است. کتاب حاضر تلاشی است برای پاسخ گویی به این نیاز متخصصان علوم زیستی در کشور. بخشی از کتاب در مورد اصول کامپیوتر، مباحث نظری RNA-seq و ابزارهای موردنیاز در تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیک است. بخش مهم تر آن فراهم آوردن یک مجموعه خودآموز RNA-seq است که با استفاده از آن خواننده قادر است به روش های متعارف تجزیه و تحلیل داده های RNA-seq اشراف نسبی پیدا کند و بتواند داده های واقعی خود را با استفاده از همین ابزارها و یا حتی ابزارهای جدیدتری که در حال ارائه هستند، انجام دهد. یک لوح فشرده شامل نرم افزارها، داده های تمرینی و خروجی های مراحل مختلف تجزیه و تحلیل نیز تهیه شده است و همراه کتاب در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

 آر. ان. ا.، نوکلوئیدها -- توالی …  از موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

اخبار دانشکده