شرايط استفاده از كمك هزينه شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي در همايش ها (با ارايه مقاله) و كارگاه آموزشي داخل كشور

شرایط استفاده از کمک هزینه شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش ها( با ارائه مقاله) و کارگاه آموزشی داخل کشور

1-دانشجویان دکتری :

هزینه حق ثبت نام کارگاه آموزشی (یک بار در طول دوره): تا سقف 50 هزار تومان

هزینه حق ثبت نام، اسکان، بلیط رفت و برگشت به همایش (3 با ر در طول دوره) : تا سقف 500 هزار تومان

2-دانشجویان کارشناسی ارشد:

هزینه حق ثبت نام کارگاه آموزشی (یک بار در طول دوره): تا سقف 50 هزار تومان

هزینه حق ثبت نام، اسکان، بلیط رفت و برگشت به همایش(1 با ر در طول دوره) : تا سقف 250 هزار تومان

         مدارک لازم جهت پرداخت مبلغ هزینه همایش های داخلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-         تصویر گواهی شرکت با ارائه مقاله

-         تصویر مقاله چاپ شده در همایش داخلی

-         اصل لاشه بلیط رفت و برگشت به همایش داخلی

-         اصل فیش پرداختی حق ثبت نام همایش داخلی (در صورت واریز هزینه ثبت نام به حساب اشخاص
می بایستی فیش ثبت نام توسط همایش تایید شود)

-         اصل فاکتور اسکان

-         تکمیل فرم درخواست

-         تکمیل صورتجلسه

         مدارک لازم جهت پرداخت مبلغ هزینه حق ثبت نام کارگاه آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

-         گواهی شرکت در کارگاه آموزشی

-         اصل فیش پرداختی حق ثبت نام کارگاه

-         تکمیل فرم درخواست

-         تکمیل صورتجلسه