مجموعه آزمایشگاه های گروه اگروتکنولوژی

آزمایشگاه علف های هرز

این آزمایشگاه به منظور انجام فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان مقطع دکتری و ارشد گروه زراعت، در زمینه علف های هرز استفاده می شود.

 

IMG 4416 IMG 4417 IMG 4419 IMG 4421 IMG 4420

IMG 4423 IMG 4424 IMG 4427 IMG 4429

 

آزمایشگاه گیاهشناسی کاربردی

در این آزمایشگاه دروس تئوری گیاهشناسی و تشریح و رده بندی گیاهی در مقطع کارشناسی رشته های زراعت، گیاهپزشکی، خاکشناسی، آبیاری، علوم دامی و اقتصاد کشاورزی برگزار می شود.

IMG 4431     IMG 4433     IMG 4435     IMG 4437

IMG 4440     IMG 4432

 

 

 

آزمایشگاه فیزیولوژی تنش های محیطی

 
ردیف تجهیزات عمومی
1 اندازه گیری فتوسنتز
2 ژرمیناتور
3 دماسنج مادون قرمز
4 پرومتر
5 کلروفیل متر
6 تشعشع سنج PAR
7 کلد انکوباتور
8 آون الکتریکی
9 اندازه گیری فلورسانس
10 اسمومتر

 

IMG 4443     IMG 4446     IMG 4450

 

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

ردیف تجهیزات عمومی
1 اندازه گیری سطح برگ
2 PH متر
3 میکروسکپ دوچشمی
4 اندازه گیری فتوسنتز
5 ترازو دیجیتال
6 EC متر
7 شیکر لوله
8 اسپکتروفتومتر
9 بذر شمار
10 بن ماری سرولوژی
11 GPS موقعیت یاب
12 سانتریفیوژ
13 فلیم فتومتر
14 هات پلیت مغناطیسی
15 دستگاه اتوکلاو
16 بن ماری 8 خانه
17 ترمومتر دیجیتال
18 هموژنایزر
 

آژمایشگاه اگرواکولوژی

ردیف تجهیزات عمومی
1 کوره برقی
2 سوکسله دیجیتال شش خانه
3 تقطیر پروتئین و ازت
4 دستگاه آسیاب برقی
5 هیتر بالن
6 اجاق سوکسله
7 روتاری اواپوراتور