اقتصاد بازارهای کشاورزی

Economics of Agricultural Markets تاليف: رونالد شريمپر
ترجمه: دكتر سياوش دهقانيان، دكتر محمد قرباني، دكتر فرخ دين قزلي
تاريخ انتشار: 1384
وجود چالش های جدی در بخش کشاورزی به ویژه سودآوری واحدهای کشاورزی و لزوم رفتار بر اساس اصول اقتصادی و مدیریتی، اقتصاد کشاورزی را به عنوان یکی از کاربردی‌ترین رشته‌‌ها مطرح ساخته است. به موازات آن بازاریابی محصولات کشاورزی و شناخت ساز و کارهای مربوط به مدیریت بازار، الزام آور می‌سازد تا ابعاد اقتصادی بازارهای کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر رفتار‌شناسی بازارهای مختلف محصولات کشاورزی و تطبیق آن با شرایط محلی، از دیگر عواملی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
به همین دلیل مترجمان بر آن شدند تا کتاب «اقتصاد بازارهای کشاورزی» را به عنوان یکی از کتاب های مکمل «مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و مواد غذایی» که قبلا" ترجمه و منتشر شده است، در دسترس علاقمندان قرار دهند. این کتاب جنبه‌های اقتصادی بازارهای مختلف کشاورزی را، از دو بعد خرید و فروش در دو سطح درون و برون مرزی مورد بررسی قرار می‌دهد و زوایای مختلف آن را عمیقا" کالبد شکافی می‌کند. کتاب حاضر می‌تواند به عنوان کتاب درسی، دروس بازاریابی محصولات کشاورزی، تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی، اقتصاد خرد، اقتصاد تولید، قیمت محصولات کشاورزی و اقتصاد ریاضی مورد تدریس قرار گیرد. دانشجویان رشته‌های اقتصاد کشاورزی و اقتصاد در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند از محتوی این کتاب بهره گیرند.