سنجش پایداری

Sustainability Indicators تاليف: سيمون بل - استفان مورس

ترجمه: دكتر ناصر شاهنوشي - دكتر سياوش دهقانيان - مهندس يدالله آذرين‌فر

تاريخ نشر: 1386

مباحث این کتاب درباره‌ی مفهوم "توسعه‌ی پایدار" است که به عنوان راه حلی برای جست و جوی توازن میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی معرفی می‌شود. گفتنی است در فصول آغازین کتاب شاخص‌های پایداری و ادبیات توسعه‌ی پایدار به انضمام اصول و معیارهای سنجش پایداری تشریح می‌شوند. در بخش مبانی کتاب هم روش تعدیل یافته‌ای از تحلیل نظام‌مند پایداری (SSA) بررسی می‌شود

و در پایان تجارب به دست‌آمده در زمینه‌ی پایداری محیط زیست همراه با توصیه‌ها و پیشنهاداتی برای حفظ زیست و ... درج گردیده‌است.