ریشه های واحد هم جمعی و تغییر ساختاری

جمعی

تالیف: جی.اس.مادالا-این.مو.کیم، ترجمه: دکتر محمد قربانی-مهندس فاطمه حیات غیبی-مهندس سمانه شاه حسین دستجردی، تاریخ نشر: بهار 1389 

در دنياي کنوني اکثر متغيرهاي موجود در حوزه­ هاي مختلف علوم به­ويژه علوم اقتصادي در گذر زمان داراي رفتارهاي متفاوتي مي­باشند که مي­توان آن­ها را در قالب الگوهايي بيان کرد. اين الگوهاي رفتاري، شرايطي را فراهم مي­آورند تا بتوان بر اساس رفتار گذشته متغيرها، رفتار آينده آن­ها را پيش­بيني کرد. به همين دليل بهره­ گيري از علم آمار در قالب تحليل سري زماني اهميت يافته است به نحوي که روز به روز بر دايره استفاده موضوعي و طيف­هاي بهره­گيران از آن افزوده شده است. اگرچه هم اکنون در برخي از کتاب­ها، سري زماني از ابعاد نظري مورد بررسي قرار گرفته است، اما هيچ يک از اين کتاب­ها که ترجمه مي­باشند، به جديدترين يافته­ها و اصول نظري تحليل سري‌هاي زماني اشاره نداشته­اند. علاوه بر آن به جنبه­هاي کاربردي آزمون­هاي مختلف در اين حوزه­ها کمتر اشاره نموده­اند و به برخي از نقاط ضعف (انتقادات وارد بر آن) و قوت و سير تکوين و تکامل آن کمتر اشاره داشته­اند. به همين دليل، بنا بر ضرورت بهره­ گيري دانشجويان رشته­هاي مختلف به­ويژه اقتصاد، اقتصادکشاورزي و آمار، از جديدترين اصول نظري و آزمون­هاي کاربردي سري­ هاي زماني مبتني بر جديدترين منابع علمي و نيز نبود کتابي جامع در اين حوزه، مترجمين تصميم گرفتند تا کتاب «ريشه­ هاي واحد، هم­جمعي و تغيير ساختاري» را که از معتبرترين و به­روزترين کتاب­ها در اين حوزه است، به­ صورت ترجمه عرضه نمايند. اين کتاب مي­تواند در مقاطع مختلف تحصيلي دانشجويان رشته­هاي اقتصاد، اقتصادکشاورزي و آمار مورد استفاده قرار گيرد.