مديريت ماشينهاي كشاورزي

تدوين گردآوري: مهندس مجتبي مدرس رضوي، ‌تاريخ نشر: 1388 مکانیک

کشاورزی در ايران پيشه‌ای ديرينه می‌باشد که امروز هم از ارکان مهم اقتصاد کشور بشمار می‌رود. کشاورزی ايران در طی سالها تحت تأثير عوامل متعدد، تغييرات زيادی نموده و از مرحله خودکفايی شخصی به سمت تأمين نياز بازار مصرف گام نهاده است. به علت فزونی نياز جامعه به موادخام برای تامين خوراک يا مادۀ اولية صنايع و علاقة کشاورزان به توليد افزونتر جهت کسب درآمد بيشتر تمام عوامل موثر در بالا بردن سطح و کيفيت توليد مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

روش-های-کیفیت-سنجی-غیرمخرب-محصولات-کشاورزی

تدوين و گردآوري: دكتر رسول خدابخشيان تاریخ نشر: 1394 

 اين كتاب بر پايه سر فصل دروس روش هاي ارزيابي كيفيت مواد غذايي و آزمون هاي غير مخرب در كشاورزي دوره كارشناسي ارشد و دكتري در رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم (مكانيك ماشين هاي كشاورزي) تدوين شده است. براي اين منظور از مطالب چندين كتاب مرجع درسي و بيش از 500 مقاله علمي منتشر شده در مجلات علمي معتبر در زمينه ارزيابي غيرمخرب محصولات كشاورزي و غذايي جمع آوري شده، استفاده گرديده است. فصول اين كتاب به گونه اي است كه نه تنها براي مدرسان و دانشجويان رشته مهندسي مكانيك بيوسيستم در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي به عنوان كتاب مرجع قابل استفاده است، بلكه براي ساير رشته هاي كشاورزي از جمله علوم صنايع غذايي، باغباني، زراعت و اصلاح نباتات، مهندسي علوم دامي و بيولوژي گياهي  بسيار مفيد است.