قابل توجه دعوت شدگان مصاحبه آزمون دكتري آبياري و زهكشي گروه علوم و مهندسي آب

به اطلاع داوطلبان محترم مصاحبه دكتري آبياري و زهكشي گروه علوم و مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد مي رساند تاريخ برگزاري مصاحبه دكتري اين گروه آموزشي،  روز شنبه 16 خرداد ماه 1394 در محل گروه  علوم و مهندسي آب خواهد بود. . ضمنا" مصاحبه داوطلبان دکتری بدون شرکت در آزمون - ویژه برگزیدگان علمی - نیز در همان روز 16 خرداد ماه سال جاری انجام  خواهد شد.