جلسات دفاع

فیلتر
نمایش # 
برگزاری جلسه دفاع خانم عاطفه قلی زادگان
برگزاری جلسه دفاع آقای کمیل مهجوری کارمزدی
برگزاری جلسه دفاع آقای مجید شاهی
برگزاری جلسه دفاع آقای رحیم نظری مقدم
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی احسانی فریمانی
برگزاری جلسه دفاع خانم مریم السادات حاج میرزایی
برگزاری جلسه دفاع خانم فرحناز عزیزی
برگزاری جلسه دفاع خانم سمیه جاوید
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدحسن فلاح
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین شایسته فر
برگزاری جلسه دفاع خانم هدیه داوودی مقدم
برگزاری جلسه دفاع آقای محسن محروقی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد جدی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد منصوری
برگزاری جلسه دفاع آقای سید محسن مستشار شهیدی
برگزاری جلسه دفاع آقای کیوان کرمی
برگزاری جلسه دفاع آقای مرتضی لشگری
برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا رسولی
برگزاری جلسه دفاع خانم آمنه تراکمه
برگزاری جلسه دفاع آقای علی گل
برگزاری جلسه دفاع خانم نسیم حسین پور
برگزاری جلسه دفاع خانم سعیده محمدحسنی
برگزاری جلسه دفاع خانم لیلا قربانی
برگزاری جلسه دفاع آقای رضا دلیری
برگزاری جلسه دفاع خانم فرشته فلاح

جلسات دفاع

2018-02-14-06-32-16عنوان پایان نامه: تعیین اعتبار سنجي مدل اندازه گيري هدايت الكتريكي ظاهري خاك بر اساس رطوبت، دما، وزن مخصوص ظاهري و بافت خاك استاد راهنما: آقاي دكتر روحاني و آقای دكتر لكزيان زمان: ساعت 12  روز...
2020-02-09-07-18-16 عنوان پایان نامه شناسایی موثر ترین دوره های وقوع خشکسالی بر عملکرد محصولات عمده دیم در استان گلستان نام دانشجو علی محمدی مقطع و...
2020-02-09-07-18-17 عنوان پایان نامه تولید بستنی کم کالری از طریق جایگزینی خامه با پودر اگزوکارپ هندوانه و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آن نام دانشجو شیوا قائد رحمتی مقطع و...
2020-02-09-07-18-15 عنوان پایان نامه اثر محلول پاشی پلی آمین ها بر کیفیت و عملکرد میوه هلو نام دانشجو جواد کامران فر مقطع و رشته مقطع رشته گرایش کارشناسی...
2020-02-09-07-18-18 عنوان پایان نامه جداسازی و شناسایی ریزوباکتری های حل کننده پتاسیم و تاثیر آن ها بر رشد و نمو ذرت نام دانشجو اعظم محمد زاده مقطع و...
2020-02-09-07-18-19 عنوان پایان نامه پاسخ بسترهای کشت بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برخی گیاهان پوششی برای استفاده در یک سیستم دیوار سبز خارجی نام دانشجو منصوره جوزای مقطع و...
2020-02-09-07-18-20 عنوان پایان نامه ارزیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های ثقل سنجی ماهواره ای گریس (مطالعه موردی: خراسان رضوی) نام دانشجو علی محمدی مقطع و...
2020-02-12-07-28-06 عنوان پایان نامه بررسی اثر تغذیه و بسترهای کشت مختلف برروی نشا فلفل دلمه ای رقم کالیفرنیا واندر نام دانشجو مریم آهنگرانی مقطع و...
2020-02-09-07-18-23 عنوان پایان نامه مطالعه اثر محلول پاشی عنصر روی و آمینواسید بر رشد و عملکرد گیاه دارویی کارلا نام دانشجو زینب کامرانی راد مقطع و...
2020-02-09-07-18-24 عنوان پایان نامه آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیت تصادفی در گاوهای هلشتاین استان های مختلف ایران نام دانشجو اسما صابری نژاد مقطع و...
2020-02-09-07-18-25 عنوان پایان نامه بررسی اثر شرایط استخراج و غلظت هیدروکلوئید شنبلیله بر پایداری فیزیکی و شیمیایی امولسیون روغن ماهی کیلکا در آب نام دانشجو طاهره عربی مقطع و...
2020-02-09-07-18-26 عنوان پایان نامه ارزیابی تاثیر سن نشا و تراکم گیاهی‌ در مزرعه بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل قرمز نام دانشجو مسعود قدمگاهی مقطع و...
2020-02-09-07-18-27 عنوان پایان نامه بهینه سازی هیدرولیکی سرریزهای P.K با تغییر شیب و نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی نام دانشجو بیژن کمایی مقطع و...
2020-02-09-07-18-28 عنوان پایان نامه بررسی خصوصیات فیزیکو - بیوشیمیایی برخی ارقام آلوی خراسان به منظور معرفی انواع مناسب خشکباری نام دانشجو فاطمه نادعلی زاده مقطع و...
2020-02-09-07-18-33 عنوان پایان نامه اثر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان اسانس جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) تحت تنش خشکی نام دانشجو فائزه آراسته مقطع و...