جلسات دفاع

نمایش # 
برگزاری جلسه دفاع آقای حامد نجفی
برگزاری جلسه دفاع آقای نادر آلبوشکه
برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه دلخوش
برگزاری جلسه دفاع آقای کاظم کاسفی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد اسماعیل کمالی
برگزاری جلسه دفاع خانم هدی لطیفی
برگزاری جلسه دفاع خانم آتنا عرب عامری
برگزاری جلسه دفاع آقای دانیال صدیقی
برگزاری جلسه دفاع آقای فریبرز علیزاده
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی نعیمی فر
برگزاری جلسه دفاع آقای سعید ملازهی
برگزاری جلسه دفاع آقای سعید ملازهی
برگزاری جلسه دفاع آقای احسان پرند
برگزاری جلسه دفاع آقای سیداکبر شیری
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد کاظمی
برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا همایونی
عضویت در انجمن مشاوران دانشجویی مدیریت مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی
برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا ثانی حیدری
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید علیپور
برگزاری جلسه دفاع خانم سیده مونا موسوی
برگزاری جلسه دفاع آقای علی فروهرمهر
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین صحابی
برگزاری جلسه دفاع خانم سپیده غلامی
برگزاری جلسه دفاع آقای شهاب احتشام قرائي
برگزاری جلسه دفاع خانم مرضیه کوهکن زاده
برگزاری جلسه دفاع خانم ریحانه درسویی
برگزاری جلسه دفاع آقای علی نبی زاده
برگزاری جلسه دفاع آقای ابراهیم ستوده
برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا حسن فرد
برگزاری جلسه دفاع خانم شهرزاد وطن خواهی
برگزاری جلسه دفاع آقای فرید فریدانی
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید علیپور
برگزاری جلسه دفاع الهام دارسی
برگزاری جلسه دفاع آقای احمد علي ثابتان شيرازي
برگزاری جلسه دفاع خانم ندا نقدی
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید دهقانیان
برگزاری جلسه دفاع خانم شیلا قدیر زاد
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین ابراهیمی
برگزاری جلسه دفاع خانم سپیده قرا
برگزاری جلسه دفاع آقای موسي حميد آبادي
برگزاری جلسه دفاع خانم شهناز بختیاری
برگزاری جلسه دفاع آقای قباد جلالی
برگزاری جلسه دفاع آقای علی حیدری
برگزاری جلسه دفاع خانم سپیده آقاجانی
برگزاری جلسه دفاع آقای حیدر ابراهیم العبیدی
برگزاری جلسه دفاع آقای رضا طباطبائی
برگزاری جلسه دفاع خانم معصومه راعی
برگزاری جلسه دفاع آقای بهنام فیوضی
برگزاری جلسه دفاع آقای حیدرالکعبی
برگزاری جلسه دفاع آقای مجتبی دلفانیان
برگزاری جلسه دفاع خانم مریم طلوع نداف
برگزاری جلسه دفاع خانم سمیرا منصور گرگانی
برگزاری جلسه دفاع خانم سمانه رضائی
برگزاری جلسه دفاع خانم زهره باغ گندمی
برگزاری جلسه دفاع آقای سهیل یوسفی
برگزاری جلسه دفاع آقای یاسر لطفیان
برگزاری جلسه دفاع آقای وحید بحرپور
برگزاری جلسه دفاع آقای تقي عبدالكريم عبدالله
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید دهقانیان
برگزاری جلسه دفاع آقای ابراهیم اسعدی اسکویی
برگزاری جلسه دفاع خانم طیبه چاوشیان
برگزاری جلسه دفاع آقای پیمان عزتی
برگزاری جلسه دفاع خانم مهديه مومن
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین میرزائی
برگزاری جلسه دفاع آقای جلیل علوی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا عبداللهی مقدم
برگزاری جلسه دفاع خانم مرضیه رحمانی
برگزاری جلسه دفاع خانم ملیحه رمضانی
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین ابراهیمی
برگزاری جلسه دفاع آقای آرش رزمي
برگزاری جلسه دفاع خانم مهسا اقهواني شجري
برگزاری جلسه دفاع آقای پیمان آتش بار
برگزاری جلسه دفاع خانم نازنین فاطمه رحمتی
برگزاری جلسه دفاع آقای بابک مهرآوران
برگزاری جلسه دفاع آقای جهانشیر احمدی
برگزاری جلسه دفاع آقای درگاهی
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین اعظمی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدمهدی چاری
برگزاری جلسه دفاع خانم بهناز طوقي عشقي
برگزاری جلسه دفاع خانم مينا اكبريان
برگزاری جلسه دفاع خانم آيه سادات صدر
برگزاری جلسه دفاع خانم مرضیه افخمی
برگزاری جلسه دفاع خانم صدیقه فرحبخش
برگزاری جلسه دفاع آقای امیر آقامحمدی
برگزاری جلسه دفاع خانم طوبي عباسي دلويي
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه قهرمان
برگزاری جلسه دفاع آقای بهرام قاسمی
برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم زین الدینی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدجواد احمدی احمدی لاهیجانی
برگزاری جلسه دفاع آقای سعید محمدی
برگزاری جلسه دفاع آقای ابراهیم ممنوعی
برگزاری جلسه دفاع آقای علی دانشمند
برگزاری جلسه دفاع خانم مریم عرفانیان
برگزاری جلسه دفاع آقای مجید عنابستانی
برگزاری جلسه دفاع آقای نیما خالدی
برگزاری جلسه دفاع آقای رضا عباسی
برگزاری جلسه دفاع آقای احسان اسلامیان
برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا جبلی
برگزاری جلسه دفاع آقای حامد امینی پور
برگزاری جلسه دفاع آقای حمیدرضا ساسانیان
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین یوسفی
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید تقوی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد رزاقی
برگزاری جلسه دفاع آقای هادی رفیعی
برگزاری جلسه دفاع آقای امید فیض اللهی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا زسول خانی
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی دانشور
برگزاری جلسه دفاع امید فیض اللهی
برگزاری جلسه دفاع آقای ایوب شافعی
برگزاری جلسه دفاع خانم عاطفه قلاسی
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید مروی
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدمعین نظری
برگزاری جلسه دفاع خانم گلاره فراهی
برگزاری جلسه دفاع خانم گلاره فراهی
برگزاری جلسه دفاع خانم اختر زند
برگزاری جلسه دفاع خانم حنانه لشگری
برگزاری جلسه دفاع خانم صائب
برگزاری جلسه دفاع آقای تیمور رضوی
برگزاری جلسه دفاع آقای اسماعیل سیدآبادی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا یزدان پناه
برگزاری جلسه دفاع خانم پریسا محمودی
سخنرانی درهم تنیدگی شاخه های علمی و جدایی عالمان
برگزاری جلسه دفاع آقای حامد سيدي مقدم
برگزاری جلسه دفاع خانم زهره مرادي
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد علي خراشادي زاده
برگزاری جلسه دفاع آقای عین اله حسامی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا اخلاقی
سخنرانی علمی: محصولات ارگانیک، سلامت انسان، محیط زیست
برگزاری جلسه دفاع آقای مهندی عظیمی
برگزاری جلسه دفاع آقای محسن رضویان
برگزاری جلسه دفاع آقای سهراب داورپناه
برگزاری جلسه دفاع آقای نوید وحدتی
برگزاری جلسه دفاع خانم طیبه نازدار
برگزاری جلسه دفاع خانم شایسته امینی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدحسین نشاسته گیر
برگزاری جلسه دفاع آقای مسعود یوسفی
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدفرهاد موسوی
برگزاری جلسه دفاع آقای سهراب داورپناه
برگزاری جلسه دفاع خانم مرضیه نوراشرف الدین
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدحسن هاتفی
برگزاری جلسه دفاع خانم مینا هوشمند
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد پرموده
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد هادیان
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدمحمد موسوی
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه سادات مدنی
برگزاری جلسه دفاع آقای عادل غدیری
برگزاری جلسه دفاع خانم مهوش زارعی
برگزاری جلسه دفاع خانم فرشته السادات صفائی
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه ولی زاده
برگزاری جلسه دفاع آقای عبدالجلیل یانق
برگزاری جلسه دفاع آقای علی صفری
برگزاری جلسه دفاع خانم معصومه همتی فر
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه متولیان
برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد نوروزی
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدجواد رسولی
برگزاری جلسه دفاع آقای زوار پرمه
برگزاری جلسه دفاع خانم وحیده سالار کریمی
برگزاری جلسه دفاع آقای همایون چگینی
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدمحمد حسینی
برگزاری جلسه دفاع خانم رزمی
برگزاری جلسه دفاع آقای داریوش براری
برگزاری جلسه دفاع خانم حدیثه فیاض
برگزاری جلسه دفاع آقای عماد هاشمی
برگزاری جلسه دفاع آقای مسعود یوسفی
برگزاری جلسه دفاع خانم نرگس منصوری
برگزاری جلسه دفاع آقای امیر رافعی
برگزاری جلسه دفاع خانم ساره سلیمانی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمود آبادی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا بهرامی
برگزاری جلسه دفاع خانم مریم کاشفی
برگزاری جلسه دفاع خانم سکینه باقری
برگزاری جلسه دفاع آقای مرتضی جعفری
برگزاری جلسه دفاع آقای فرامرز مرادی
برگزاری جلسه دفاع خانم نازیلا شاملو
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد سببی
برگزاری جلسه دفاع خانم حلیمه پیری
برگزاری جلسه دفاع خانم سمانه سلیمانی
برگزاری جلسه دفاع آقای فرامرز مرادی
برگزاری جلسه دفاع خانم ندا اوژن
برگزاری جلسه دفاع خانم حسنیه لنگری
برگزاری جلسه دفاع آقای فرامرز مرادی
برگزاری جلسه دفاع خانم ریحانه سادات مدنی
برگزاری جلسه دفاع خانم اکرم صفدری
برگزاری جلسه دفاع خانم عاطفه ارفع
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد اصلان پور
برگزاری جلسه دفاع آقای رسول نریمانی
برگزاری جلسه دفاع آقای شکیبا کیانیانی
برگزاری جلسه دفاع خانم الهام اسکندری
برگزاری جلسه دفاع آقای سید حمیدرضا ضیاء الحق
برگزاری جلسه دفاع خانم نرگس بزرگ
برگزاری جلسه دفاع آقای رامین مهدوی
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی یعقوبی
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی مهاجرپور
برگزاری جلسه دفاع آقای قاسم پناهی
برگزاری جلسه دفاع خانم شیده شمس
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین رجائی شریف آبادی
برگزاری جلسه دفاع خانم سمیرا زارع
برگزاری جلسه دفاع آقای افشین تیمورپور
برگزاری جلسه دفاع آقای منصور احمدی
برگزاری جلسه دفاع آقای رامین نظریان
برگزاری جلسه دفاع خانم فرناز ملک جهانی
برگزاری جلسه دفاع خانم سکینه سوختانلو
برگزاری جلسه دفاع خانم حانیه الهامی
برگزاری جلسه دفاع خانم سمیرا عباسپور
برگزاری جلسه دفاع خانم نگار سیابی
برگزاری جلسه دفاع خانم فائزه لطفی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا عالی منش
برگزاری جلسه دفاع آقای عماد آیدانی
برگزاری جلسه دفاع آقای نیما خالدی
برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا ربیعی
برگزاری جلسه دفاع خانم مهناز میرزایی
برگزاری جلسه دفاع آقای عابد آقاجانی
برگزاری جلسه دفاع آقای مجید دایی
برگزاری جلسه دفاع آقای ابوذر حاتمی
برگزاری جلسه دفاع خانم فرسیلا محمودی
برگزاری جلسه دفاع آقای کامبیز حسین پناهی
برگزاری جلسه دفاع آقای مجتبی اردمه
برگزاری جلسه دفاع آقای رسول مظفرپور
برگزاری جلسه دفاع آقای حسین عطارچی
برگزاری جلسه دفاع خانم مهناز احمدي همداني
برگزاری جلسه دفاع آقاي نادر صمدی
برگزاری جلسه دفاع آقاي محمد قاسم زاده گنجه اي
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه حیدری
برگزاری جلسه دفاع آقای نیما خدام باشی
برگزاری جلسه دفاع خانم سحر ولی زاده
برگزاری جلسه دفاع خانم فرانک نوربخش
برگزاری جلسه دفاع خانم ویدا مختاری
برگزاری جلسه دفاع خانم رضوان صمصامی
برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم رضوی نسب
برگزاری جلسه دفاع آقای چاکرالحسینی
برگزاری جلسه دفاع آقای امیر دادرس
برگزاری جلسه دفاع آقای فرشاد شعبانیان
برگزاری جلسه دفاع آقای هدایت اله کریم زاده
برگزاری جلسه دفاع خانم سیده زهرا موسوی
برگزاری جلسه دفاع خانم نسترن اکبرزاده
برگزاری جلسه دفاع خانم روشنک شهریاری
برگزاری جلسه دفاع آقای جمیل بهرام پور
برگزاری جلسه دفاع آقای احمد قندهاری
برگزاری جلسه دفاع خانم مهدیه نقوی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا نادری
برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه علی پور
برگزاری جلسه دفاع آقای امید دادرس
برگزاری جلسه دفاع خانم نجمه مجیدی
برگزاری جلسه دفاع خانم پرنیان پزشکی
برگزاری جلسه دفاع آقاي بهروز عليزاده
برگزاری جلسه دفاع آقای جعفر مهرآبادی
برگزاری جلسه دفاع خانم فائزه عابدینی
برگزاری جلسه دفاع خانم خیزران دولت آبادی
برگزاری جلسه دفاع آقای غلامحسین بابایی
برگزاری جلسه دفاع آقای یاسر اسداللهی
برگزاری جلسه دفاع خانم سارا اسدی
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه یکه قاسمی
برگزاری جلسه دفاع آقای سعید خانی نژاد
برگزاری جلسه دفاع خانم المیرا درخشان
برگزاری جلسه دفاع آقای سعید خانی نژاد
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید محمدی
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدیه احسان بخش
برگزاری جلسه دفاع آقای مجتبی لطفی
برگزاری جلسه دفاع آقای مصطفی حجتیان فر
برگزاری جلسه دفاع خانم سمیرا علیلو
برگزاری جلسه دفاع آقای ابراهیم سوری
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید محمدی
برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد زرین فر
برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا صدیقی
برگزاری جلسه دفاع آقای ناصر صداقت
برگزاری جلسه دفاع آقای ناصر صداقت
برگزاری جلسه دفاع آقای وحید مشیری
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید محمدنژاد
برگزاری جلسه دفاع آقای ابراهیم سوری
برگزاری جلسه دفاع آقای اردلان ذوالفقاری
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدعلی موسوی
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدمهدی جوادزاده
برگزاری جلسه دفاع خانم نسترن شریف زاده
برگزاری جلسه دفاع خانم اعظم پهلوان
برگزاری جلسه دفاع آقای کامیار کاظمی
برگزاری جلسه دفاع آقای سبحان مرادی
برگزاری جلسه دفاع آقای حسن علمی
برگزاری جلسه دفاع آقای مصیب مقبلی
برگزاری جلسه دفاع آقای حسن علمی
برگزاری جلسه دفاع خانم لیدا علیزاده
برگزاری جلسه دفاع خانم پروین عباسپور
برگزاری جلسه دفاع خانم مژگان لال عرب
برگزاری جلسه دفاع خانم شکوفه فهیمی
برگزاری جلسه دفاع خانم سهیلا قربان پور
برگزاری جلسه دفاع خانم مهسا خدابنده
برگزاری جلسه دفاع خانم ندا احمدیان
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه عبدی
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی شکاری
برگزاری جلسه دفاع خانم زهرا معماری
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه یکه قاسمی
برگزاری جلسه دفاع آقای ابراهیم سوری
برگزاری جلسه دفاع آقای رضا مورکیان علی آباد
برگزاری جلسه دفاع آقای ابراهیم سوری
برگزاری جلسه دفاع خانم الهام انتظاري
برگزاری جلسه دفاع خانم پروین عباسپور
برگزاری جلسه دفاع خانم معصومه سادات ذاکر
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدمهدی امینی
برگزاری جلسه دفاع آقای علی دهقانی
برگزاری جلسه دفاع خانم الهام انتظاری
برگزاری جلسه دفاع آقای حمید محمدی
برگزاری جلسه دفاع آقای محسن سالار پیشه
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی محمودزاده
برگزاری جلسه دفاع آقای آریا صادقی
برگزاری جلسه دفاع آقای رضا بخشعلي زاده
برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا رضایی
برگزاری جلسه دفاع خانم ویدا کواکبی
برگزاری جلسه دفاع آقای سینا داودی
برگزاری جلسه دفاع آقای علی بیجندی
برگزاری جلسه دفاع خانم ثریا آیت اللهی
برگزاری جلسه دفاع خانم آزاده رشیدی
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه خاکدان
برگزاری جلسه دفاع آقای ایمان صابری
برگزاری جلسه دفاع آقای حسن علمی
برگزاری جلسه دفاع خانم مرضیه راه چمنی
برگزاری جلسه دفاع آقای علی برادران
برگزاری جلسه دفاع خانم مینو حیدری
برگزاری جلسه دفاع خانم سیده مهدیه خرازی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد اصلان پور
برگزاری جلسه دفاع آقای علیرضا نوری
برگزاری جلسه دفاع خانم بهاره صحراییان
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدمجید زرگریان
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه معلم
برگزاری جلسه دفاع خانم سحر مرید احمدی
برگزاری جلسه دفاع خانم سحر رمضان نژاد
برگزاری جلسه دفاع خانم شادان خورشیدی
برگزاری جلسه دفاع خانم زهره زرنگار
برگزاری جلسه دفاع خانم عاطفه آخوندزادگان
برگزاری جلسه دفاع خانم سمانه امامي
برگزاری جلسه دفاع آقای سیدکریم موسوی
برگزاری جلسه دفاع آقاي کیانوش زنگنه
برگزاری جلسه دفاع خانم شکوفه پورابراهیم
برگزاری جلسه دفاع آقاي هادی خیرآبادی
برگزاری جلسه دفاع خانم معصومه عبداله پور
برگزاری جلسه دفاع خانم سیده طباطبایی
برگزاری جلسه دفاع خانم طیبه زارع زاده مهریزی
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی محمودزاده
برگزاری جلسه دفاع آقای ایرج شاکر
برگزاری جلسه دفاع آقای دکتر میلاد راحتی
برگزاری جلسه دفاع خانم مونا طیبی
برگزاری جلسه دفاع خانم آرزو حسینی
برگزاری جلسه دفاع خانم افسانه سادات فرساد
برگزاری جلسه دفاع آقای امیر حسین ناظمی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد مهاجران
برگزاری جلسه دفاع آقاي كميلي
برگزاری جلسه دفاع آقاي توكلي كاخكي
برگزاری جلسه دفاع خانم اسماء زاهدی
برگزاری جلسه دفاع آقای ابوالقاسم حقایقی مقدم
برگزاری جلسه دفاع خانم آمنه میان آبادی
برگزاری جلسه دفاع خانم شادی بلوریان
برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد قادری
برگزاری جلسه دفاع خانم عاطفه مؤمنی فرد
برگزاری جلسه دفاع آقای محمد اصلان پور
برگزاری جلسه دفاع خانم نرگس قانعی
برگزاری جلسه دفاع خانم فرزانه نصراله زاده
برگزاری جلسه دفاع خانم ستاره نبی زاده
برگزاری جلسه دفاع آقای رضا بخشعلی زاده
برگزاری جلسه دفاع آقای سجاد حسینی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدرضا ناقدی فر
برگزاری جلسه دفاع خانم سعیده سلیمانی
برگزاری جلسه دفاع خانم مینو حیدری
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدجواد ارشدی
برگزاری جلسه دفاع خانم فهیمه عزیزی
برگزاری جلسه دفاع آقای سامان حاجی نمکی
برگزاری جلسه دفاع خانم زهره زرنگار
برگزاری جلسه دفاع آقای سعید صانعی
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی آران
برگزاری جلسه دفاع خانم سارا هدایتی
برگزاری جلسه دفاع آقای محمدحسین نادیان
برگزاری جلسه دفاع خانم ستاره شریفی
برگزاری جلسه دفاع خانم لیلا منجذب
برگزاری جلسه دفاع خانم عاطفه حاجی
برگزاری جلسه دفاع آقای مهدی افشاری
برگزاری جلسه دفاع خانم شیوا قلعه نویی
برگزاری جلسه دفاع خانم لیلا بندیان
برگزاری جلسه دفاع آقای رحمان گودرزی
برگزاری جلسه دفاع آقای نادر مدافع بهزادی
برگزاری جلسه دفاع خانم الناز ابراهیمیان
برگزاری جلسه دفاع خانم مهناز منافي ديزج يكان
برگزاری جلسه دفاع آقای احد فعالیان (گروه مهندسی آب)
برگزاری جلسه دفاع خانم وحیده عباسی
برگزاری جلسه دفاع خانم مرضیه کریم زاده
برگزاری جلسه دفاع آقای سعید شیرازیان
برگزاری جلسه دفاع آقای امیرغفور شهریاری
برگزاری جلسه دفاع خانم فاطمه کیخا
برگزاری جلسه دفاع خانم نسرین علی نیا
برگزاری جلسه دفاع آقای مجید وطن پور
برگزاری جلسه دفاع خانم فریده السادات هاشمی نسب خبیصی