اخبار دانشکده

نمایش # 
​ پذيرش دستيار پژوهشي درگروه آموزشي مكانيك بيوسيستم دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
​برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
پذيرش دستيار پژوهشي در گروه آموزشي علوم خاك دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر مكانيك بيوسيستم در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
​برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
انتشار کتاب «فشرده سازی کاربری اراضی: تأثیر بر کشاورزی، تنوع زیستی و فرآیندهای اکولوژیکی» اثر آقای دکتر علیرضا کوچکی و همکاران
​برگزاری وبینارهای علمی برای مخاطبان در دانشگاه بصره کشور عراق توسط اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری اختتامیه دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران
دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی
اولین همایش ملی کشاورزی در سایه با محوریت کشاورزی در سایه کرونا
برگزاري نشست " بدون تعارف با خشكسالي 1400 "
برگزاري دوره پسادكتري براي پژوهشگر علوم و صنايع غذائي در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزاري دوره دانش آموختگي براي پژوهشگر علوم خاك در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد
برگزاری دوره دانش آموختگی برای پژوهشگر مکانیک بیوسیستم در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزاری دوره پسادکتری برای پژوهشگر علوم و صنایع غذایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
انتشار کتاب «میکروبیولوژی مواد غذایی با تجدیدنظر کلی (اضافات و اصلاحات)» اثر دکتر سید علی مرتضوی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران
برگزیدگان دانشکده کشاورزی در هفته سرآمدی آموزش - اردیبهشت 1400
بررسی موضوع مطالبات کشاورزان از دولت آینده، با حضوردکتر محمد قربانی عضو هیات علمی گروه آموزشی اقتصاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در برنامه یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 “چشم انداز اقتصاد“ شبکه ایران کالا، رسانه ملی
انتشار کتاب “میکروبیولوژی مواد غذایی (اصول تا عمل) جلد اول: میکروارگانیسم های مرتبط با مواد غذایی، بیماری های ناشی از مواد غذایی و فساد مواد غذایی" اثر دکتر فخری شهیدی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و همکاران
ویژه برنامه های هفته سرآمدی آموزش در دانشکده کشاورزی
بررسی موضوعات اقتصادی “افزایش اشتغال و قدرت خرید، مطالبه از دولت آینده“ در برنامه چشم انداز اقتصاد شبکه تلویزیونی ایران کالا، رسانه ملی
انعقاد تفاهم نامه علمی-پژوهشی انستیتو تکنولوژی رورکی هند با دانشگاه فردوسی مشهد با ابتکار عمل و رایزنی دانشکده کشاورزی
دکتر ناصر شاهنوشی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به بیان دیدگاهها و نظرات خود پیرامون موضوع افزایش اشتغال و قدرت خرید مردم به عنوان مطالبه از دولت آینده پرداخت‌

اخبار دانشکده