کتاب های گروه اگروتکنولوژی

افق هاي نوين در مديريت علف هاي هرز

افق  تاليف: داگلاس دي. بوهلر، ترجمه: دكتر محمدحسن راشد محصل-مهندس سيد احمد حسيني، تاريخ نشر:1386

 در كتابي كه پيش روي شماست تعدادي از بهترين محققان عصر حاضر تلاش كرده اند تا مطالب روز را در بوته نقد و بررسي قرار دهند، نظام هاي مديريت علف هاي هرز را بهبود بخشند.

اثر تغییر اقلیم بر بوم‌نظامهای کشاورزی

اقلیم2

تالیف: پاول سی. دی. نیوتن و همکاران، ترجمه: علیرضا کوچکی-مهدی نصیری محلاتی-لیلی تبریزی-محمدخیرخواه-رضا میرزایی تالارپشتی، تاریخ نشر: پاییز 1389
 امروزه تغيير اقليم بصورت يكي از چالش‌هاي مهم انسان درآمده است و طيف گسترده‌اي از مردم شامل دانشمندان، سياستمداران و ساير اقشار را به‌خود مشغول داشته است. گرچه تغيير اقليم در طي تاريخ هميشه وجود داشته است ولي فعاليت‌هاي بي رويه انسان در حال حاضر به‌شدت آن افزوده است و به‌دليل تغيير اقليم به‌شكل فعلي آن كليه فعاليت‌هاي بشر را تحت تأثير قرار خواهد داد و به همين دليل نوعي بسيج جهاني براي كاهش مخاطرات آن در حال وقوع است. بدون ترديد كشاورزي به‌علت ماهيت بيولوژيكي آن از يك طرف و جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط با آن از طرف ديگر بيشترين آسيب را از تغييرات اقليمي خواهد ديد و به همين دليل ارائه راه‌حل‌هايي براي كاهش مخاطرات و نيز سازگاري به آن بسيار ضروري است. كتاب حاضر اثر تغييرات بر كليه جنبه‌هاي كشاورزي ازجمله بر چرخه‌هاي زيست زمين شيميايي، فراهمي آب و عناصر غذايي، تقاضاي آب و عناصر غذايي در شرايط تغيير اقليم، اثرات تغيير اقليم بر تثبيت زيستي نيتروژن، شبكه‌هاي غذايي در شرايط تغيير اقليم، پايداري توليدات كشاورزي در شرايط تغيير اقليم، اثر تغيير اقليم بر آفات، بيماري‌ها، علف‌هاي هرز و ريز موجودات خاك و بالاخره راه‌هاي سازگاري به آن را مورد بحث قرار داده است.
 
 
 

کشاورزی شورزیست

زیست شور

تدوین و گردآوری: دکتر محمد کافی-مهندس معصومه صالحی-مهندس حمیدرضا عشقی‌زاده، تاریخ نشر: زمستان 1389
 اصطلاح شوری، گویای حضور بیش از حد یون‌های محلول در خاک و آب اعم از آب آبیاری، زهکشی و زیرزمینی است. ترکیبات معرف شوری آب و خاک غالبا شامل کاتیون‌های کلسیم (++Ca)، منیزیم (Mg++)، سدیم (+Na) و آنیون‌های کلر (-Cl)، سولفات (--SO4) و بی‌کربنات (HCO3-) می‌باشند. کشاورزی شورزیست عبارت از بهره برداری از منابع آب و خاک شور برای تولید محصولات کشاورزی اعم از شورزیست و غیر‏شور‌زیست‌ است. در حدود هزار میلیون هکتار از خشکی‌های کره زمین تحت تنش شوری هستند. 10 تا 50 درصد از اراضی آبی،
در معرض تنش شوری بوده و یا تولید خود را در اثر شوری از دست داده‌اند و هر ساله حدود 5 میلیون هکتار از اراضی دنیا به دلیل شوری بهره‌وری خود را از دست می‌دهند. در ایران نیز حدود 16 تا 23 میلیون هکتار از اراضی، شور می‌باشند. این مساحت شامل اراضی قابل کشت، بیابان‌ها، مرداب‌ها، دشت کویر و لوت می‌باشد. به تازگی مساحت این اراضی حدود 25 میلیون هکتار تخمین زده شده است و ادعا می‌شود 50% اراضی تحت آبیاری شور شده و یا در معرض شور شدن هستند. با وجود گستره اراضی شور در ایران مطالعات قابل توجهی در مورد مساحت اراضی شور و سدیک انجام نشده است.

سیتوژنتیک گیاهی

سیتو

دوین و گردآوری: دکتر محمد فارسی-مهندس مهدی قبولی-مهندس حسن محمودنیا، تاریخ نشر: زمستان 1389
 اين کتاب شامل دو بخش می‌باشد که به شکلی جامع مباحث سيتوژنتيک گياهی را پوشش داده است.
در بخش اول به مفاهيم و تغييرات سيتوژنتيکی و توضيح روش‌‌های مختلف مطالعه و بررسی کروموزوم‌ها و استفاده از نمادگذاری صحيح پرداخته است. در اين بخش تغييرات کروموزومی از نوع اضافه داشت، کمداشت، وارونگی و تبادلات کروموزومی مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به روش‌های توليد هاپلوئيدی و کاربرد آنها در اصلاح نباتات و تحقيقات جهش‌زايی، سيتوژنتيکی، تکاملی و پلی‌پلوئيدی و اهميت آن در تکامل و اصلاح گياهان پرداخته است. همچنين استفاده از اتوپلوئيدی، الوپلوئيدی، آنيوپلوئيدی به ويژه مونوسوميک‌ها، نولی‌سوميک‌ها، تری‌سوميک‌ها و تتراسوميک‌ها در اصلاح نباتات
به تفصيل مورد بحث قرار گرفته‌اند. در انتهای اين بخش روش‌های انتقال ژن با استفاده از دستورزی کروموزومی و توليد گياهان آمفی‌پلوئيد جديد و پديده‌هاي آپوميکسی بحث شده است. در بخش دوم تحت عنوان سيتوژنتيک مولکولی، به استفاده از سيتوژنتيک مولکولي در تشخيص ژن‌های صفات خاص، تهيه نقشه‌های ژنتيکی، سيتوژنتيکي و فيزيکی به کمک نشانگرهای مولکولی و موضوعاتی نظير محتوای DNAی هسته‌ای و سازماندهی آن و خانواده‌های چند ژنی در يوکاريوت‌ها پرداخته است.

انرژی زیستی برای محیط زیست پاک‌تر

انرژی

تالیف: رالف سیمز-علی سیق، ترجمه: دکتر محمدحسین عباسپور فرد-مهندس محمدعلی ابراهیمی نیک-دکتر مهدی خجسته پور، تاریخ نشر: تابستان 1390
 در دهه های اخیر به منظور كاهش وابستگي به منابع انرژي فسيلي، گرايش جهاني به­سوي انرژي­هاي تجديدشونده افزایش یافته است. اگرچه به­نظر مي­رسد وجود منابع فراوان نفت و گاز عامل اصلي عدم پيشرفت علمي و عملي ايران در اين زمينه بوده است، بااين­حال آینده نگری و توجه به پيامدهاي مخرب زيست­محيطي مصرف انرژیهای فسیلی جذابيت اين علم را به ويژه در بين پژوهشگران و دانشجويان داخل کشور افزايش داده است. حذف یارانهی حاملهای انرژی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، حرکت به این سمت را مطمئنا شتاب خواهد داد. علاقه­منداني كه قصد مطالعه و تحقیق در اين زمينه را دارند، در اولين گام با مشكل كمبود منابع علمي فارسي روبرو مي­شوند. روشن است که غالباً درک پایههای یک دانش جدید با استفاده از منابعی که به زبان مادری نیستند دشوار است. كتاب حاضر كه به مباحث مربوط به انرژي­هاي حاصل از زيست­ توده اشاره دارد و توسط تعدادی از دانشمندان فعال در سازمانهای مختلف بین المللی دخیل در انرژیهای تجدیدپذیر نوشته شده است، اولين كتاب فارسي مي‌باشد كه در كنار بحثي جامع از مسائل مربوط به زيست­ توده، فناوری‌هاي مرتبط با آن نظیر گازي فيكاسيون و همچنین تجربیات کشورهای پیشرو در این فناوری را تشریح نموده است.