کتاب های گروه علوم دامی

هضم و سوخت-ساز در نشخواركنندگان

سوتاليف: دكتر محسن دانش مسگران-دكتر عبدالمنصور طهماسبي-دكتر سيد عليرضا وكيلي، تاريخ نشر:1387
با عنایت به گسترش آموزش و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم دامی در کشور، دسترسی به اطلاعات نوین در زمینة تغذیه دام، برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون دانشجویان و دانش پژوهان، ضرورتی انکار ناپذیر می نمایاند. در کتاب هضم و سوخت - ساز در نشخوارکنندگان سعی شده است که ضمن بررسی جنبه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمی هضم و سوخت - ساز خوراک در شکمبه، عوامل متداخل در این پروسه و همچنین تأثیر آن بر سوخت - ساز بافتهای حیوان مورد بررسی قرار گیرد. بدین جهت سعی نویسندگان کتاب بر آن بوده است تا اطلاعات مناسب در خصوص مدلهای زیست - حیاتی و همچنین مدلهای ریاضی مربوط به طور گسترده و قابل فهم برای عموم دانشجویان محترم علوم دامی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و همچنین دانش پژوهان محترم در این کتاب به صورت مدون گردآوری شود. مطالب کتاب حاضر در 13 فصل ارایه شده است.

دستنامه مامايي دامپزشكي

ماما داتاليف: پيتر.جي.جي. جكسون، ترجمه: دكتر امير هوشنگ فلاح راد - دكتر مسعود طالب خان گروسي، تاريخ نشر: 1387
هدف اين كتاب توضيح دادن برخي از مسائل مربوط به مامائي دامپزشكي است كه دامپزشكان به آنها برخورد‌مي‌كنند. در این ارتباط راههائي جهت برطرف كردن اين مسائل در دامداري، اصطبل، در منزل و يا در هنگام جراحي ارائه شده است. اين اميد وجود دارد كه محتواي كتاب در اين رشته جالب دامپزشكي مفيد واقع شود. همچنين اميدواريم كه صاحبان حيوانات و خود حيوانات نيز سودي از اين راه ببرند. در این کتاب زايمان طبيعي در گونه‌هاي اهلي توضيح داده شده، بيماريهاي آبستني تهدید کننده زندگي جنين ها و يا مادران و رهیافت های بالینی این بیماریها در بخش های اولیه مورد بحث قرار گرفته. مسائل مربوط به سخت زائي در گونه‌هاي اهلي، ميزان وقوع، دلايل، مطالعات و درمان سخت زائي بطور مشروح ذکر شده است. مراقبت پس از زايمان در حيوانات كوچك در بخش های میانی مورد بحث قرار گرفته و توصيه هائي نيز داده شده. در بخش های پایانی، عمل سزارين در تمامي‌گونه ها همچنین فيتوتومي، در گونه‌هاي بزرگتر و مسائل پس از زايمان در حيوانات بزرگ و كوچك بحث شده. در آخر، جلوگيري از سخت زائي از جمله روش‌هاي القاء زايمان پوشش داده شده است.

فيزيولوژي دامپزشكي (گوارش)

گوارشتاليف: جيمز كانينگهام - برادلي كلين، ترجمه: دكتر حميدرضا كازراني، تاريخ نشر: 1388
دانش فیزیولوژی به مطالعه عملکرد طبیعی بدن و در حقیقت مطالعه تمامی مولکولها، سلولها و اندامهای آن و همچنین کنش و واکنش های بین آنها می‌پردازد. از آنجا که موضوع دانش طب (اعم از پزشکی و دامپزشکی) مطالعه عملکرد غیر طبیعی بدن و اجزای آن است، جهت فهم مکانیزم بیماری‌ها، آگاهی از فیزیولوژی ضروری می باشد. از این رو، درس فیزیولوژی و سایر دروس مهم علوم پایه در برنامه آموزش دامپزشکی در آغاز دوره ارائه می شوند.

سم شناسي درمانگاهي دامپزشكي

سمتدوين و گردآوري: دكتر محمدرضا اصلاني، تاريخ نشر:1387
 
هرچند سم و سم‌شناسي هميشه همراه بشر بوده است ولي در سال‌هاي اخير بر اهميت آن بسيار افزوده شده است و آموزش و پژوهش جنبه‌هاي مختلف آن گسترش چشمگيري پيدا کرده است. هم اکنون ده‌ها مجله علمي در موضوعات متنوع سم‌شناسي دست اندرکار ارائه مطالب جديد و به روز کردن اين علم در جهت کمک به تعديل مشکلات ناشي از سموم در انسان، حيوانات و محيط زيست مي‌باشند. با اين حال، در اين راستا تعداد معدودي کتاب لاتين سم‌شناسي دامپزشکي انتشار یافته است که آنها هم عمدتا محدود به کتابخانه‌هاي دانشکده‌هاي دامپزشکي می‌باشند. البته در کتاب‌هاي درمانگاهي نيز به صورت پراکنده موضوع مسموميت در دام‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. در طی سال‌های متمادی در دانشکده‌هاي دامپزشکي نيز آموزش سم‌شناسي در قالب دو واحد درسي سم‌شناسي (انتخابي!!) و يک واحد مسموميت‌هاي دام و معمولا بر اساس جزوه‌هاي درسي بنا به صلاحديد و تجربيات مدرس صورت گرفته است. با گسترش دانشکده‌هاي دامپزشکي و شکل گيري سليقه‌هاي مختلف، در تدريس مسموميت‌ها ناهمگوني آموزش نيز پديد آمده است. کتاب حاضر، سم‌شناسي درمانگاهي دامپزشکي، بر اساس تجربيات پژوهشی، آموزشی و درمانگاهی مولف در دانشکده‌هاي دانشگاه‌هاي تهران، شيراز و فردوسي مشهد به نگارش در آمده است. به باور نگارنده مباحث مطرح شده در اين مجموعه به طور کامل مي‌تواند درس يک واحدي مسموميت‌هاي دام و نيز قسمت نظري سم‌شناسي دامپزشکي را پوشش بدهد. همچنين اين مجموعه مي‌تواند راهنمايي براي اقدامات تشخيصي و درمان مسموميت‌ها در سطح فيلد دامپزشکي باشد.

آناتومي مقايسه اي اندام هاي حركتي در حيوانات اهلي

آناتومی تاليف: دكتر ابوالقاسم نبي پور - دكتر احمد علي محمدپور، تاريخ نشر: 1388
در اين كتاب آناتومي استخوان ها، مفاصل، ماهيچه ها، عروق خوني و اعصاب اندام هاي حركتي قدامي و خلفي حيوانات اهلي به صورت جامع و مقايسه اي بيان شده است. همچنين به اختلالات حركتي ناشي از فلجي بعضي از اعصاب نيز پرداخته شده است.