مجلات و نشریات

نشریه ماشین های کشاورزی

mashinha - نام نشريه:

ماشين هاي کشاورزي (Journal of Agricultural Machinery)

- نوع نشريه: علمي - پژوهشي
- مدير مسئول: دکتر سيد محمدرضا مدرس رضوي
- سردبير: دکتر محمدحسين عباسپور فرد
- دوره انتشار: دو فصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود:

DOAJ- CAB- SIS- Ulrichweb- Google scholar

پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

بانک اطلاعات نشريات کشور (MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

https://jame.um.ac.ir

نشریه آب و توسعه پایدار

homepageImage fa IR - نام نشريه:

آب و توسعه پايدار (Journal of Water and Sustainable Development)

- نوع نشريه: علمي - ترويجي
- مدير مسئول: دکتر رضا ولی زاده
- سردبير: دکتر بيژن قهرمان
- دوره انتشار:  دوفصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود:

پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

بانک اطلاعات نشریات کشور(MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

http://jwsd.um.ac.ir

نشریه بوم شناسی کشاورزی

boomshenasi - نام نشريه:

بوم شناسي کشاورزي (Agroecology)

- نوع نشريه: علمي - پژوهشي
- مدير مسئول: دکتر عليرضا کوچکي
- سردبير: دکتر رضا قرباني
- دوره انتشار: فصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود:

                                            SIS_Google scholar

پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

بانک اطلاعات نشريات کشور (MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

https://agry.um.ac.ir

نشریه پژوهش های علوم دامی ایران

oloom-dami - نام نشريه:

پژوهش هاي علوم دامي ايران
(Journal of Studies of Animal Sciences Iran)

- نوع نشريه: علمي - پژوهشي
- مدير مسئول: دکتر حسن نصيري مقدم
- سردبير: دکتر رضا ولي زاده
- دوره انتشار: فصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود:   DOAJ- SIS- Google scholar

پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

بانک اطلاعات نشريات کشور (MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

http://ijasr.um.ac.ir

نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران

pajuheshsanaye-ghazaie - نام نشريه:

پژوهش هاي علوم و صنايع غذايي ايران (Iranian Food Science and Technology Research Journal)

- نوع نشريه: علمي - پژوهشي
- مدير مسئول: دکتر هاشم پور آذرنگ
- سردبير: دکتر سيد محمد علي رضوي
- دوره انتشار: فصلنامه
- پايگاه هايي که نشريه در آن نمايه مي شود: CAB- FSTA- ProQuest- SIS- Google scholar

پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC)

پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)

بانک اطلاعات نشريات کشور (MAGIRAN)

- ايميل نشريه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

- آدرس سايت نشريه:

https://ifstrj.um.ac.ir