کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

محمد باه آبادانی نداف

بدون عکس   محمد باه آبادانی نداف

 سمت: کارشناس اداره آموزش

فاطمه باقری

باقری   فاطمه باقری

  سمت:مسئول دفتر گروه آموزشی خاکشناسی

 

معصومه آجری

معصومه آجری   معصومه آجری

 

مجید بیرجند مشیری

مشیری   مجید بیرجند مشیری

  سمت: کارشناس آزمایشگاههای گروه آموزشی مهندسی آب

غلامرضا بادبره

بادبره   غلامرضا بادبره

 سمت: متصدی خدمات مرکز تحقیقات گاو شیری

غلامحسین پیراسته

پیراسته   غلامحسین پیراسته

 سمت: آبیار مزرعه

سیاره بادران

بادران   سیاره بادران

 سمت: کارگزین

مرحوم علی اصغر ترکان چرخ

بدون عکس   مرحوم علی اصغر ترکان چرخ

  سمت: راننده

ابراهیم بازقندی

بازقندی   ابراهیم بازقندی

  سمت: تکنسین آزمایشگاههای گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

مرحوم سیدابراهیم تقی زاده

تقی زاده   مرحوم سیدابراهیم تقی زاده

 سمت: متصدی خدمات