کارکنان پیشکسوت به ترتیب حروف الفبا

غلامحسین حبیبی محمود آبادی

حبیبی1   غلامحسین حبیبی محمودآبادی

 سمت: راننده تراکتور مزرعه

ابراهیم حیدری

احیدری   ابراهیم حیدری

  سمت: مسئول کارگزینی

محمدتقی حسنی سمرقاوه

بدون عکس   محمدتقی حسنی سمرقاوه

  سمت: باغبان

عیدمحمد حیدری ابدال آباد

حیدری عبدل اباد   عیدمحمد ابدال آباد

   سمت: انباردار مزرعه

سیدجواد حسینی

سید جواد حسینی   سیدجواد حسینی

  سمت: راننده

ابوالفضل حیدریان

حیدریان   مهندس ابوالفضل حیدریان

  سمت: کارشناس آزمایشگاههای گروه آموزشی علوم دامی

عباس حسینی

عباس حسینی   عباس حسینی

 سمت: متصدی خدمات

مرحومه نزهت حیدریان

بدون عکس   مرحومه مهندس نزهت حیدریان

  سمت: کارشناس آزمایشگاههای گروه آموزشی علوم دامی

غلامحسین حشمتی

حشمتی   غلامحسین حشمتی

 سمت: کارپرداز

مرحوم محمود خالق زاده

محمود خالق زاده.jpg1   مرحوم محمود خالق زاده

  سمت: تکنسین کارگاه های گروه آموزشی مهندسی آب