آدرس: انتهای شهرک طرق- بعد از ریل راه آهن- مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

شماره تماس: 33720100-051

اين مزرعه با مساحت 200 هكتار در انتهای شهرک طرق واقع شده است. مزرعه دانشکده داراي 2 حلقه چاه عميق با میزان آبدهی متوسط60 ليتر در ثانيه است. آب استحصالی این چاهها در استخر ذخيره آب به گنجايش 3500 متر مكعب وارد و براي آبياري اراضي مزرعه در روز مورد استفاده قرار ميگيرد. عمده فعالیتهای زراعی مزرعه دانشکده شامل تولید غلات، نباتات صنعتی و علوفه ای مورد نیاز واحدهای دامپروری و انجام عملیات کشاورزی دانشجویان در مقیاسهای مختلف است(عمده کشت پاییزه 65 هکتار است و به کشت جو اختصاص دارد و کشت بهاره 40 هکتار می باشد و که قسمت اعظم آن را یونجه و ذرت دربر می گیرد)

مقدار 20 هكتار از مزرعه دانشکده محصور شده و بصورت اختصاصی برای فعالیتهای پژوهشی اساتید و طرح های دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی مورد استفاده واقع می شود. از مشخصات مهم این واحد، جمع آوری و تولید گیاهان زراعی و حفظ ذخایر ارزشمند گیاهی منطقه است.

وسعت باغ گیاهان دارویی واقع در مزرعه 1.5 هکتار است که در آن 60 گونه دارویی کشت می شود و 7 هکتار از مزرعه به کشت محصولات ارگانیک اختصاص دارد.

 

 

 

 

farm 1farm 2farm 3farm 4

farm 5farm 6farm 7farm 7

farm 9farm 10farm 11farm 12

farm 13farm 14farm 15farm 16

farm 17farm 18farm 19farm 20

farm 21farm 22farm 23farm 24