محبی  مدیر مرکز  اطلاعات، آمار و امور رایانه ای

 دکتر محبت محبی

 ایمیل:

 شماره تماس: 38805765-051

 

 

مرکز رایانه دانشکده کشاورزی در سال 1368 تاسیس شده، متناسب با نیاز گسترش پیدا کرد. در حال حاضر این مرکز زیر نظر سه کارشناس اداره می شود که نظارت بر نهصد رایانه و تجهیزات مرتبط یازده سایت در مقاطع مختلف تحصیلی، اعضای هیات علمی و کارمندان و سیستم های آموزشی کلاس ها و کارگاه ها را بر عهده دارند. برنامه ی کوتاه مدت این مرکز، مجهز سازی کل دانشکده کشاورزی به سیستم وایرلس می باشد. برگزاری کارگاه های مرتبط با تکنولوژی اطلاعات نیز از برنامه های آتی مرکز است.

 

             k 7       k 4        k 1