گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم در سال 1373 و با نام گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی به‌منظور تامین نیروی متخصص در زمینه طراحی، ساخت و کاربرد ماشین‌ها و تجهیزات مورد نیاز کشاورزی مناطق شرقی کشور راه‌اندازی گردید. در حال حاضر گروه متشکل از 10 عضو هیات علمی است که البته از وجود 3 استاد بازنشسته هم بهره‌ می‌برد. به‌دنبال بازنگری رشته‌های کشاورزی در سال 1392، این رشته به مهندسی بیوسیستم تغییر نام داد. هم‌اکنون گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم در دو حیطه علمی مرتبط با هم یعنی "مکانیک بیوسیستم" و "مکانیزاسیون کشاورزی" به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد و در هر دو رشته تا مقطع دکتری پذیرش دانشجو دارد.

biusystem