عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
مطالعه و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی لرد روغن کنجدرسول خدابخشیان کارگرخاتمه یافته
امکان سنجی استخراج تانن از پوست سیب زمینیرسول خدابخشیان کارگرخاتمه یافته
مطالعه، طراحی و ساخت یک نمونه مخزن 800 و 1000 لیتریرسول خدابخشیان کارگرخاتمه یافته
مطالعه، طراحی و ساخت نمونه اولیه گان سم پاش الکترواستاتیک جهت نصب بر روی سم پاش های توربین دار باغی مطابق با سمپاش مارتیگنانی ایتالیا مدل M120رسول خدابخشیان کارگرخاتمه یافته
بررسی نقش و کارایی پهبادهای سمپاش در مزارع و باغاتجلال برادران مطیعخاتمه یافته
طراحی و ساخت سامانه پایش وضعیت روغن موتور بصورت بر خطعباس روحانیخاتمه یافته
تولید و ارزیابی خاکپوش های پلیمری زیست تخریب پذیر و بررسی تغییرات حرارتی بستر خاکمهدی خجسته پورخاتمه یافته
امکان سنجی شکار زنده حشرات با جریان هوا و ساخت نمونهرسول خدابخشیان کارگرخاتمه یافته
بررسی امکان کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در تشخیص تقلب روغن کنجدرسول خدابخشیان کارگرخاتمه یافته
تولید دانش فنی خشک کردن آلوحسن صدرنیاخاتمه یافته
مطالعه، طراحی و ساخت سمپاش هوشمند باغی با استفاده از فناوری حسگر نوریرسول خدابخشیان کارگرخاتمه یافته
بررسی منابع فنی، اقتصادی و مطالعه تحولات و چشم اندازهای تجهیزات تکمیل چاه نفت در جهانعباس روحانیخاتمه یافته
برآورد نیاز آبی 5 گونه گیاهی غالب در شهر مشهدفاطمه کاظمی - محمودرضا گلزاریانخاتمه یافته
انجام طرح نوآورانه طراحی و ساخت دستگاه هواده چمنمحمدحسین اق خانیخاتمه یافته
انجام طرح نوآورانه طراحی و تولید دستگاه تزریق هوا و مایعات به خاکمحمدحسین اق خانیخاتمه یافته
طراحی و ساخت دستگاه حذف ریشه درختانمحمدحسین اق خانیخاتمه یافته
بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز شهری- فاز 1 تحقیقفاطمه کاظمی - محمودرضا گلزاریانخاتمه یافته
ایجاد و پرورش فرهنگ کارآفرینی در مدارس با هدف گسترش و توسعه فضای سبزحسن عاقلخاتمه یافته
تعیین ضوابط و مشخصات درجه بندی میوه و تره بار (مطالعه موردی: سیب زمینی و پیاز)حسن صدرنیا - محمدحسین اق خانیخاتمه یافته