کلینیک گیاه پزشکی

کلینیک گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از کادر مجرب و اساتید گروه گیاه پزشکی، جهت رفع نیازهای جامعه کشاورزی در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی راه اندازی شد. این کلینیک با بهره گیری از امکانات بسیار تخصصی گروه گیاه پزشکی و سایر گروهها قابلیت تشخیص آفات و بیماریها را با استفاده از روشهای نوین ملکولی و ژنتیکی ارایه می دهد. این کلینیک همچنین آمادگی خود را برای ارایه خدمات ترویجی به نهاد ها، سازمان ها و مراکز خدماتی اعلام می نماید.

خدمات کلینیک گیاه پزشکی:

1-      بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش های کنترل و مهار آفات و بیماریهای گیاهی

2-      ضد عفونی محموله های کشاورزی (وارداتی و صادراتی) و صدور گواهی بهداشت

3-      تشخیص آفات و بیماری های گیاهی باغات، مزارع، پارک ها، فضاهای سبز و غیره

4-      تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت مبارزه مؤثر با آفات و بیماری های گیاهی

5-      بررسی های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان آور

6-      استفاده بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی رویه آن

7-      انجام پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی

8-      اجرای کارگاههای آموزشی بر حسب نیاز منطقه به درخواست سفارش دهنده

9-      عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مبارزه با آفات و بیماریهای منطقه ای، محلی و یا باغی

10-  تهیه کتابچه و کاتالوگ بر اساس نیازهای منطقه

11-  ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها

12-  بازدید و نظارت بر گلخانه ها

13-  برگزاری کلاس های آموزشی

14-  صدور نسخه های گیاه پزشکی

15-  بازدید و نظارت بر نهالستان

16-  تشخیص باقیمانده سموم شیمیایی

17-  مشاوره در اجرای کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی به منظور تولید محصولات سالم و ارگانیک.

18-  صدور گواهی سلامت نهال و بذر

19-  مشاوره و نظارت بر انبارداری صحیح محصولات کشاورزی

      20-  تعیین حساسیت یا مقاومت ارقام گیاهی به آفات و بیماریهای گیاهی