عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تخمین ارزش غذایی دانه ی سویا ی اکسترود شده و برشته شده در گاوهای شیرده و روش در جامرضا میرسیدی عنبرانکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۰/۰۳/۲۴
تأثیر اسانس برخی چاشنی ها بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای و جمعیت میکروبی بره های نر بلوچیاحمد خالصی زادهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
تاثیر جیره های لیپوژنیک و گلوکوژنیک بر ویژگیهای تخمیری،جمعیت میکروبی شکمبه و متابولیتهای خونی گوسفندان نر بلوچیعلی مرتضائیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۰/۰۶/۲۸
اثر پودر نعناع درجیره غذایی برعملکرد ، ریخت شناسی و میکروبیولوژی روده در جوجه های گوشتیوفا متجددکارشناسی ارشدنصیری مقدم۱۳۹۰/۰۶/۲۹
استفاده از ضایعات گندم صنایع تخمیری در عملکرد، کیفیت تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی مرغهای تخمگذارابراهیم فلاح نوملیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۰/۰۶/۲۹
اثر عصاره ی آویشن روی عملکرد و فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتیمیلاد میرزاخانی لطف آبادکارشناسی ارشدنصیری مقدم۱۳۹۰/۰۶/۳۰
تشخیص کمی میزان تقلبات بافتهای طیور در پودر ماهی با استفاده از تکنیک Real Time PCRحسین ولی زادهکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مطالعه ژنتیکی جهش‌های اگزون 11 ژن BRCA1 مرتبط با سرطان پستان سگ به روش PCR-SSCPحمید غلامی خلیل ابادیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۰/۰۶/۳۰
کلونینگ ناحیه کد کننده پروتئین غیرساختاری 3AB ویروس تب برفکی سروتایپ Oکبری احمدپورکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۰/۰۷/۱۰
اثر دمای اکستروژن بر کیفیت غذائی دانه کامل سویا و عملکرد جوجه های گوشتیصفا ژالهکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۰/۰۸/۱۵
بررسی اثر پس مانده کلسیم دار نیروگاه برق برعملکرد و فاکتورهای خونی در جوجه های گوشتیسمیرا حسن پورباشیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۰/۰۹/۲۶
تعیین ارزش غذایی کاه غلات و حبوبات و اثر اوره و امونیاک بر مصرف و قابلیت هضم کاه غلات در گوسفند بلوچیسیدمحمد دانشکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۰/۱۱/۰۱
اثرات ریشه کاسنی ودانه ی اسپند بر سیستم ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتیسعیده اشرفی پارساکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۰/۱۱/۰۸
اثر تانن پوسته پسته در جیره های حاوی چربی و پلی اتیلن گلیکول بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های تخمیر شکمبه در گوسفند و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینرضا صدیقی وثاقکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۰/۱۱/۰۹
مطالعه ی منحنی های صفات تولیدی شیر گاومیش های ایرانبهروز بهمنیکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی میزان بیان ژن های TNFα و IL-10 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ Oمسعود رؤف دلگشاکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۰/۱۲/۱۵
بررسی اثر سطوح مختلف انرژی جیره بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی درسنین مختلف .عبدالحسین عطائیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۰/۱۲/۲۴
اثر افزودن باریجه به جیره غذایی بر عملکرد و میکروبیولوژی روده جوجه‌های گوشتیزهرا عبدالهی زاوهکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۱/۰۳/۲۱
بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ Oرضا پسندیدهکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۱/۰۳/۲۴
بررسی اثر سطح پروتئین ایده ال و ترئونین قابل هضم جیره پیش آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتیسجاد مرادیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۱/۰۴/۱۰
: تعیین ارزش غذایی کاه غلات عمل آوری شده با آمونیاک گازی و آمونیاک مایع و اثر جایگزینی آن با سیلاژذرت در تلیسه های در حال رشد هلشتاینصمد صادقیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۱/۰۶/۱۹
اثرات تانن پوسته پسته و چربی بر شاخصه های تخمیری و قابلیت هضم مواد در شکمبه گوسفند و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینعطیه رحیمیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۱/۰۶/۱۹
امکان سنجی کلونینگ و بیان ژن Phy C در اشرشیاکلیحمید آریان نژادکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی توالی، ساختار و چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن هورمون رشد (GH) در دو گونه ی شتر تک کوهانه و دو کوهانه ایرانسیّدمهدی اسماعیلی فردکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۱/۰۶/۲۵
اثر ساپونین بر جمعیت میکروبی و فرایندهای تخمیری شکمبه و عملکرد بره های بلوچیمحمدهادی اعظمیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۱/۰۷/۱۶
مقایسه اثرات اسانس گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و سیستم ایمنی جوجه های گوشتیمحمدعلی بهروزلککارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۱/۰۷/۱۶
اثر دانه ی سویا ی برشته شده در جیره های غذایی بر فراسنجه های خونی و عملکرد جوجه های نر گوشتیمهدی میهن دوستکارشناسی ارشدنصیری مقدم۱۳۹۱/۰۷/۳۰
ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه ای کنجاله های سویای تولیدی در سه کارخانه روغن کشی در ایران در جوجه های گوشتی نرمرضیه افخمی رشخواریکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۱/۱۰/۱۷
بررسی قابلیت جاذب های مختلف سموم بر روند تخمیرات و اکوسیستم شکمبه به روش برون تنی(In vitro) و درون تنی (In vivo)ویدا فروهرکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۱/۱۰/۲۴
بررسی خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و تولیدگاز محصولات فرعی کشمش و تاثیر آن بر ترکیب و غلظت اسیدهای چرب شیر گوسفندان بلوچیمحمدامین مهرجردیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۱/۱۰/۲۶
بررسی پتانسیل جایگزینی ضایعات ماکارونی به جای دانه جو و تاثیر آن بر فراسنجه های تجزیه پذیری و گوارش پذیری مواد مغذی در گوسفندان بلوچیعباس افقهی زادهکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۱/۱۱/۰۳
ارزش غذایی کاه عمل آوری شده با آمونیاک گازی و آب و اثر آن همراه با مکمل‌های پروتئینی بر عملکرد تلیسه‌های در حال رشدسیدعلی دهقان منشادیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۱/۱۱/۰۹
تاثیر بنتونیت فعال و طبیعی برغلظت نیتروژن آمونیاکی منابع مختلف پروتئینی با استفاده از روش های In vitro و In vivoمرتضی خبازسیرجانیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۱/۱۱/۰۹
اثر سطوح مختلف آرژینین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه بر صفات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتیمصطفی غلامیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۱/۱۲/۰۱
اثر مرحله بلوغ و زمان چیدن بر خصوصیات تخمیری علف خشک یونجه و جیره های کاملا مخلوط.سمیرا سرورستگارکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۱/۱۲/۰۶
: اثر سطوح مختلف عصاره گل همیشه بهار بر رنگ پوست, عملکرد, آنزیمهای کبدی و بافت شناسی کبد و کلیه در جوجه های گوشتیریحانه واحدکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۲/۰۲/۰۸
مقایسه اولین تولید تجارتی فیتاز ایرانی با نوع مشابه خارجی و بررسی تأثیر آن بر عملکرد جوجه‌های گوشتیکریم سعیدی اول نوقابیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۲/۰۲/۱۵
بررسی اثر سطح پروتئین ایده ال و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جیره پیش آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتیآویسا اخوان خالقیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۲/۰۲/۲۴
توالی یابی، کلونینگ و امکان سنجی بیان ژن اندوگلوکاناز در پروکاریوتحسین برزگرکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۰۳/۲۷
بررسی اثر مکمل نانو مولتی ویتامین بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتیاحسان شیخ سامانیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۲/۰۳/۲۸
بررسی اثر پروتئین و الکترولیت جیره پایانی بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییبشیر قاسم پورکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۲/۰۴/۰۸
کلونینگ و امکان سنجی بیان ژن فیتاز باکتری اشرشیاکلی در پروکاریوتعبداله درمانیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۰۷/۱۴
بررسی بیوانفورماتیک کدون بیاس مورد استفاده در چرخه های متابولیکی گاو شیریمعصومه عباسی دلوئیکارشناسی ارشداسلمی نژاد۱۳۹۲/۰۷/۱۵
: تنوع ژنتیکی قطعات زنجیره سبک و سنگین ایمونوگلوبولین Y( IgY ) در توده مرغ های بومی آذربایجان غربیفایق خضریکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۰۸/۰۷
بررسی اثر سطح پروتئین ایده ال و لیزین قابل هضم جیره پیش آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتیمحمدصادق حسینی مقدمکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۲/۰۹/۲۰
اثر پروبیوتیک حاوی پدیکوکوس اسیدلاکتیسی بر عملکرد ، هیستولوژی و فلورمیکروبی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتیمهدّیه مظفری قلعه جوقکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۲/۱۰/۰۱
بررسی تاثیر ساپونین موجود در گیاهان علوفه ای و داروئی بر روند تخمیرات شکمبه و متابولیت های خونی بره های باوچیمحسن محمودیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۲/۱۰/۰۱
تخمین فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین و تولیدپروتئین میکربی منابع مختلف خوراکی با استفاده از روشهای برون تنیلیلا حیدریکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۲/۱۰/۲۲
مطالعه تنوع ژنتیکی قطعات سبک وسنگین ایمنوگلوبولینY در مرغ های بومی خراسانزانا پیرخضرانیانکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۱۱/۰۱
ارزیابی ترکیب شیمیائی، پتانسیل تجزیه پذیری گیاه سیلو شده Kochia Soparia به طریق آزمایشیملیکا حامدیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۲/۱۱/۰۲
اثر فرآوری‌های شیمیایی ارقام مختلف دانه ی جو بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه ای و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیسعید فدائیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۲/۱۱/۱۲
ارزیابی دانه کتان در تغذیه بلدرچین ژاپنی در دوره تخمگذاریجواد عامریکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
شناسایی سویه های ویروس لوکوز گاوی (BLV) مسبب بیماری لوکوز گاوی انزوتیک (EBL) در گاوداری های مشهد با استفاده از روش های مولکولیحمید گلیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۱۱/۲۱
تعیین ظرفیت و شاخص ارزش بافری برخی از ترکیبات شیمیایی و تأثیر ان بر بار اسیدی جیره های حاوی مقادیر متفاوت علف یونجه در شرایط برون تنیمحبوبه حورکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۲/۱۲/۰۳
طراحی سیستم های مجازی بیان اسیدآمینه ی تریپتوفان در Escherichia coli با روشهای insilicoگلناز بی همتا طوسیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۲/۱۲/۱۱
تعیین توالی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی بخشی از پروموتور ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دو کوهان ایرانالیاس محّمدیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۲/۱۲/۱۷
تعیین تأثیر اسانس‌های گیاهی آویشن و دارچین بر تجزیه‌پذیری پروتئین جیره‌های کاملاً مخلوط به روش نوین برون‌تنیمحمدرضا نظریکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۳/۰۲/۰۲
استفاده از اسانسهای گیاهی زیره، پونه کوهی و پرتقال به عنوان افزودنی برای تغییر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و جمعیت باکتری های لاکتو باسیل سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهیهادی قربانیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۰۲/۰۹
تاثیر اینولین بر رشد، سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی کولون در گوساله های شیرخوارعلی ولیخانیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۳/۰۳/۲۵
: اثر انرژی جیره ذرت، سویا بر عملکرد اقتصادی و وزن عرضه به بازار جوجه های گوشتیسیدهادی حسینیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۳/۰۴/۰۴
آنالیزهای بیوانفورماتیکی، بررسی توالی، ساختار و چند شکلی های تک نوکلئوتیدی نواحی تنظیمی در ژن کاپاکازئین در شترهای تک کوهان و دو کوهان ایرانعلی اکبر خبیریکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۳/۰۴/۱۴
تعیین توالی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی بخشی از اگزون و اینترون شماره هفت ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دو کوهان ایرانمجتبی گلقندشتیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۳/۰۴/۱۴
مدلسازی کمیت NFC بر تعادل نیتروژن در گاوهای شیری اوایل شیردهیسعید کامل ارومیهکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۳/۰۴/۱۵
کلونینگ اپی توپ موثر ژن cagA در هلیکو باکتر پیلوری و امکان سنجی تولید IgYمهدیه مالکیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۳/۰۶/۲۵
اثر اسانس های گیاهی اکالیپتوس ( (Eucalyptus ، کاج (Pinene) و آنیسون (Anise) بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای و جمعیت باکتری های متانوژن در شرایط invitro .سارا ساکیکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از نواحی کد کننده و غیر کد کننده در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهان و دو کوهان ایران.نغمه ساعدیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تعیین توالی، جداسازی و بررسی های بیوانفورماتیکی بخشی از ناحیه تنظیمی (پروموتوری) در ژن α- لاکت آلبومین در شترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایرانمریم راعی طرقیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۳/۰۶/۳۱
اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک و اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتیهادی نوروزی فخرآبادکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۰۷/۰۵
اثر متقابل تراکم گله و سطح انرژی جیره غذایی بر عملکرد، شاخص های لاشه و برخی متابولیتهای خون جوجه های گوشتیسعید جهان دوست اردینکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تعیین ارزش غذایی علوفه جو آبکشت و بهترین نقطه عملکرد آن در بزهای شیری ساننساحره حیاتیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۳/۰۸/۰۴
تعیین توالی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی بخشی از ناحیه کد کننده و غیر کد کننده ژن آلفا کازئین1 S در دو گونه شترهای تک کوهان و دو کوهان ایران.زهرا عابدینیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۳/۰۸/۰۴
تاثیر تغذیه شبانه بر عملکرد,ترکیبات شیر و متابولیت های خونی گاوهای شیرده در شرایط استرس گرماییاسماعیل چاکرالحسینیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۳/۱۰/۳۰
مقایسه نواحی ژنومی AZFو SRY در کروموزوم Y انسان و دام با هدف بهینه کردن امکان تشخیص STS(Sequence-Tagged Sites) مارکرهای مرتبط با ناباروریمعصومه وکیلی ازغندیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۳/۱۱/۰۴
اثر تغذیه ترکیبات پلی فنولی عصاره پوست پسته بر روی سلامت، عملکرد رشدو سیستم ایمنی گوساله های هلشتاینحجت سنجریکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۳/۱۱/۰۶
اثر تفاله چغندر قند آمونیاکی شده بر روی احتباس آمونیاکی شکمبه و عملکرد تلیسه های نژاد هلشتاینسیدبهنام صدیقیانکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۳/۱۱/۰۶
تاثیر اسیدبوتریک محافظت شده همراه با اسانس پونه کوهی برعملکرد گوساله های شیری نژادهلشتاینوحید دیمهکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۳/۱۱/۰۶
تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی (NADH dehydrogenase subunit 6 (ND6 از mtDNA مرغ های بومی خراسانمصطفی حسن زادهکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۳/۱۱/۲۶
بررسی تآثیر دانه کتان اکسترود شده بر ترکیب شیر و بیان ژنهای تولیدمثلی IGF-1,IGF-2,IGF-1R ,B-actin در گاوهای شیرده هلشتاینسعیده مرتضوی گنگانکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۰۲/۱۳
تاثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره بر روند تجزیه پذیری مواد مغذی موجود در خوراک دام در شرایط in vitro ونیره حسن زاده لوشابکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۴/۰۲/۲۸
اثر انرژی جیره گندم، سویا بر عملکرد و وزن عرضه به بازار جوجه های گوشتیوجیهه صفرزادهکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۴/۰۳/۱۸
تاثیر استفاده از دانه کتان در خوراک گاوهای شیرده هلشتاین بر تولید گاز متان شکمبه ای در شرایط برون تنیزهرا زمانیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۴/۰۳/۱۸
بررسی خصوصیات شیمیایی علوفه جو هیدروپونیک در شرایط برون تنی و درون تنیزهره کوهی خورکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۰۴/۰۸
بررسی تأثیر جیره‌های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، ریخت شناسی و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه‌های گوشتیعلی اکبر سالاریکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
تاثیر فرآورده فرعی رازیانه بر روی عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتیشهناز خمری علی آبادکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
تاثیر مرحله بلوغ و روش نگهداری علف یونجه بر ترکیب شیمیایی و فراهمی مواد مغذی برای گاو های شیرده با استفاده از روش DVE/OEBپریسا خیراندیشکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۴/۰۵/۲۶
بررسی تأثیر افزودن آنزیم های فیبرولیتیک خارج سلولی بر خصوصیات تخمیری علف خشک یونجه وکاه غلات در شرایط برون تنییاسمن احمدی بنکدارکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۴/۰۶/۰۱
کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان با استفاده از پارافین-گوگرد به روش پوشش دار کردنمیترا مزینانیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۴/۰۶/۱۶
کلونینگ و امکان سنجی بیان ژن فیتاز آسپرژیلوس فیکوم قارچی( phyA) در باکتری اشرشیاکلیهاشم هنرحدادانکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۴/۰۶/۱۶
معیارهای مناسب انتخاب برای صفات رشد در گوسفند کردیعلی غلامیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی حساس به آسیتراضیه عسکرزادهکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۴/۰۶/۲۹
توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهان و دوکوهان ایرانمرجان ازغندیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۴/۰۶/۳۱
کلونینگ، توالی یابی و بیان آنتی ژن BLSباکتری بروسلا ملیتنسیسراهبه اکبریکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی اثر محصول جانبی حاصل از فرایند اسانس گیری خارشتر بر پارامترهای عملکرد، فراسنجه های خون و ویژگی های لاشه در جوجه های گوشتیزینب میرسرخ بوزیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۴/۰۷/۱۹
تأثیر برون تنی مکمل سازی خوراک های حاوی مقادیر متفاوت علوفه به مواد متراکم با مخلوط های بافرهای شیمیایی بر ارزش اسیدزایی، تولید متان و پروتئین میکروبمینا جعفرپوربروجنیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۴/۰۸/۱۹
تاثیر اسید آلی و پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی و سلامت دستگاه گوارش جوجه های گوشتیپرویز اله دوکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۴/۰۹/۱۰
تاثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر فعالیت مونوسیتها خون وعملکرد جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای K88سیما آسانیکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۴/۰۹/۱۶
مقایسه ارزش غذایی پودر سوسک با چند منبع پروتئینی رایج در تغذیه دام وطیورفاطمه خواجوئی گوکیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۴/۱۰/۲۸
اثر جو بدون پوشینه و مکمل آنزیمی در جیره پایانی بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتیحمید طیموریکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
طراحی و ساخت یک سامانه بیانی با توانایی تولید پپتید کوتاه زنجیر لاکتوفرین شتری فیوژ شده به آلبومین انسانی در سلول های پستاندارانعیسی شکاری دورباشکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تولید فیتاز ایکولای توسط پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس به منظور تجزیه فیتات گیاهیبهاره پاکباطنکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مطالعه اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتیجلال حقوق دانکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مطالعه ی اثرات سطوح لیزین و متیونین + سیستین قابل هضم جیره بر صفات کمی و کیفی تولید تخم مرغ در مرغ تخمگذار های-لاین در هفته ی 32 تا 44رضا اکبری مقدم کاخکیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۴/۱۲/۱۹
بررسی تنوع ژنتیکی گوسفند نژاد کردی با استفاده از تجزیه‌وتحلیل شجرههدایت آذریانکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۵/۰۲/۰۸
اثر عصاره آبی علف هیضه روی عملکرد،خصوصیات لاشه ، سیستم ایمنی و برخی پارامترهای خون در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی.اسماعیل نجفیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۵/۰۳/۲۲
استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده بر عملکرد و صفات کمی و کیفی تخم مرغ در مرغ تخمگذارفاروق کارگرکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۵/۰۳/۲۳
تاثیر برخی از روش های فیزیکی,شیمیایی یا بیولوژیکی برای تخمین پروتیین موثر قابل استفاده کنجاله سویا در ابتدای روده باریک نشخوارکنندگان در شرایط برون تنیپریسا کیمیای نشتفانیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۵/۰۳/۲۳
کاوش ریز RNA جدید در کرموزوم 20 گوسفندوحیده عباسیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۵/۰۴/۲۹
تخمین فراسنجه های تخمیر برون تنی برگ چغندرقند و کاه جو عمل آوری شده با شیره نبات یا ملاس و تاثیر استفاده از آنها بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاینزهره زرنگارکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۵/۰۶/۱۴
بررسی اثرات سطوح مختلف مکمل کلسیم یدات در جیره غذایی مرغ‌های تخم¬گذار های-لاین W-36 بر صفات کمی و کیفی تخم مرغ در سن 32 تا 44 هفتگی و امکان غنی سازی تخم مرغ با یدرضا بخشعلی نژادکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی بیوانفورماتیکی وجود توالی هدف ریز RNA در 3'UTR ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایرانسعیده سلیمانی کهنوجکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۵/۰۶/۲۳
اثر افزودن مخلوط آنزیمی ناتوزیم به جیره کاملا مخلوط بر تخمیرپذیری،بازدهی و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنیهادی خیرآبادیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
بررسی اثر فرآورده جانبی حاصل از فرآیند اسانس‌گیری آویشن بر عملکرد، اجزاء لاشه، فراسنجه‌های خون و آنزیم‌های کبدی در جوجه‌های گوشتی سویه تجاری راسثریا آیته اللهیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۵/۰۶/۲۷
تاثیر اسانس گیاه زنیان بر عملکرد بلدرچین های تغذیه شده با سم آفلاتوکسین B1ایرج شاکرشیداکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۵/۰۶/۲۷
کلون و بیان ساختار آنتی ژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین 2 در باکتری بیانی( BL21(DE3مهدیه نقوی شهرضاکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۵/۰۹/۰۳
ارزیابی برون تنی شکل‌های فیزیکی کنجاله های سویا و کلزا و تأثیر جایگزینی آن‌ها بر عملکرد تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاینسهیلا ابراهیمیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۵/۰۹/۱۳
بررسی خواص ضد باکتریایی پروتئین نوترکیب لاکتوفرامپین _لاکتوفریسین شتری بر روی رشد برخی از باکتری های مولد ورم پستان در گاوهای شیری هلشتاینسیده زهرا موسویکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۵/۰۹/۱۷
بررسی ویژگی های گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای پروتئین کرم خاکی(آیزینیا فوتیدا) با استفاده از روش های برون تنیرضوان صمصامیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۵/۰۹/۳۰
مقایسه روشهای برون تنی سه مرحله ای آنزیمی و بخش بندی نیتروژن ( CNCPS) با روش کشت ثابت برای تخمین نیتروژن غیر قابل استفاده منابع خوراکی در نشخوارکنندگانفاطمه ولی زاده دالنجانکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۵/۱۲/۰۷
مقایسه اثرات مکمل‌های پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک بر عملکرد، مورفولوژی روده و پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتیپیمان آتش بارکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۶/۰۴/۱۲
: بررسی تنوع ژنتیکی بین سه جمعیت ماهی قزل آلای رنگین کمان به مبنای تکنیک توالی یابی DNAتقی عبدالکریم عبدالله علیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۶/۰۶/۰۱
بهبود پیش بینی ارزش ارثی ژنومی با وزن دهی مناسب نشانگرها با استفاده از اطلاعات GWAS در ماتریس روابط خویشاوندی ژنومیسیدمصطفی مظلومکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه های گوشتیناصر خاکشورایدلیکیکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
اثرات تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی در سیکل دوم تخم گذاری مرغ تخم گذار سویه ی های لاین 36-wسعید باقریکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی اثرات محدودیت کلسیم و فسفر در سنین ابتدایی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خاکستر درشت نی جوجه‌های گوشتیوحید بابائیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت‌های خون، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتیاحسان امیربیککارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی ویژگی های شیمیایی و قابلیت تخمیرپذیری شکمبه ای سیلاژ تفاله چغندرقند غنی شده با اوره، ملاس و شیره نبات در شرایط برون تنیعلی خندانکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تعیین ژنوتیپ بزهای بوئر و دو رگه‌های بوئر- گنابادی بر اساس ناحیه اگزون 1 و 5′UTR ژن میوستاتین به وسیله HRM و ارتباط آن با برخی صفات رشدمحمدرضا احمدیکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تاثیر جایگزینی دانه جو با سیلاژ تفاله چغندر قند در جیره گاوهای شیرده بر فراسنجه های تخمیر برون تنی شکمبه اینفیسه جمالی کاظمینیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
مطالعه‌ی اثرات سطوح لیزین و یا اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جیره بر صفات کمی و کیفی تخم‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار های‌لاین در سیکل دوم تخم‌گذاریمجتبی یحیی زاده طرقیکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تولید ایمنوگلوبینY (IgY) در زرده تخم‌مرغ برعلیه باکتری‌های جنس سالمونلاشیما اسحقی مسکونیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۷/۰۱/۱۸
اثر جیره‌های ذرت- سویا و یا گندم- سویا و سه سطح تراکم گله بر عملکرد و اجزاء لاشه در جوجه‌های گوشتیخدیجه یزدانیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۷/۰۳/۰۶
بررسی سختی آب بر فراسنجه های خونی وتخمیری شکمبه در نشخوارکنندگان کوچکمحسن مهرآبادیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تاثیر سطوح مختلف روی و مس کیلاته بر صفات عملکردی و کیفی تخم مرغ در مرغ‌های تخمگذار در سن 85 تا 93 هفتگیمحمدعلی خبیری نوغانیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۷/۰۳/۲۰
بیان پروتئین نوترکیب اریتروپویتین آلفا در رده سلولی پستاندارفرید واحدیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۷/۰۶/۱۹
بررسى اثرات پپتید cLF36 بر ارتقاء سیستم ایمنى در جوجه‌هاى گوشتى با استفاده از بررسى بیان ژن‌هاى IL2 و IL10 در بافت روده کوچکاحمدعوده عبدعون الداوودیکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۷/۰۶/۲۰
بررسی فاصله ژنتیکی بین جمعیت های گوسفندان ایرانی بر اساس توالی یابی DNA میتوکندری (mtDNA)عبدالعزیز حمدالاحمدکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۷/۰۶/۲۴
تأثیر پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس‌لاکتیس با قابلیت تولید آنزیم فیتاز بر زیست فراهمی فسفر و عملکرد رشد جوجه های گوشتیمسعود محمدی زیارتکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
متاآنالیز پارامترهای ژنتیکی برای صفات اقتصادی در گاو شیری ، گوسفند و طیور بومی در ایرانفاطمه قباخلوکارشناسی ارشدزره داران۱۳۹۷/۰۶/۲۵
اثر تراکم مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی مرغان تخم‌گذار در فاز سوم تخم‌گذاریسیدمحمدرضا خطیبیکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
انرژی قابل متابولیسم دانه خلر خام و فرآوری شده در طیور و استفاده از آن در جیره مرغ های تخم گذارسیداحمد صحافکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تولید رده‌ی سلولی سلول‌های عضلانی ماهواره‌ای گوسفندزهرا رشیدیانکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۷/۰۶/۲۷
ارزش تغذیه ای پوست آلو و استفاده از سیلاژ آن در جیره بره های در حال رشد بلوچیالهه شهریاری سرحدیکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تاثیر خوراک آغازین حاوی پسماند صنایع تقطیری گندم )تفاله گندم( و کنجاله سویا بر ویژگی های تولیدی و متابولیت های خونی گوساله های شیر خوار هلشتاینمحسن محروقیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر بیان ژن پپتیدهای PepT1 PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتیسجاد حسن زادهکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۷/۰۷/۰۳
اثر طول دوره و تراکم مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتیمهدیه نیکبخت زادهکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
بررسی اثرات ضدباکتریایی پپتید clf36 علیه باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس در شریاط آزمایشگاهی و درون تنی در جوجه های گوشتیمنیره احمدیانکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۷/۰۷/۰۴
اثر سطوح مختلف پودر چربی و گلیسرول بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی در استرس گرماییقاسم خیرآبادیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۳۹۷/۰۹/۰۳
بررسی امکان جداسازی باکتری های شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برون تنیلیلا نکوئیکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۷/۱۰/۲۹
اثر استفاده از اسیدیفایرها و پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ، متابولیت های خون و مورفولوژی روده کوچک مرغ های تخمگذار در انتهای دوره تولیدامیرحسین آقاجانی دلاورکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
تاثیر معماری ژنتیکی صفات بر صحت‏ ارزش‏های اصلاحی پیش‏بینی شده به روش ژنومیسارا فوجیکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۷/۱۱/۰۹
اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی مرغان تخم گذار سویه "های لاین 36- W" در فاز دوم تخمگذاری (36-48 هفتگی)سحر مقدمکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۷/۱۱/۱۳
تشخیص جنسیت پرندگان زینتی و اهلی بر اساس آزمون DNAمحمدعدنان هاشم البطاطکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تاثیر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی مرغان تخم‌گذار سویه ی های لاین W-36 در مرحله اول تخم‌گذاریوحید کاظمیکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۷/۱۲/۱۲
اثر مقادیر مختلف پروتئین خام با نسبت بهینه RDP به RUP ، بر توان تولیدی و فراسنجه های خونی و شکمبه‌ای گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهیمصطفی آسیائی پورکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۰۲/۳۱
بررسی تاثیر سطوح مختلف TDS آب بر روی عملکرد و فراسنجه های خونی گوسفند و بره های شیر خوارحمزه نقابیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۸/۰۳/۲۵
تاثیر تغذیه عصاره گلبرگ زعفران بر عملکرد، سلامتی و سیستم ایمنی گوساله های شیر خوارهادی نورالهیکارشناسی ارشدطهماسبی۱۳۹۸/۰۳/۲۵
اثر مکمل کردن متیونین و لیزین محافظت‌شده در شکمبه در شرایط کاهش پروتئین مصرفی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینمهدی احسانی فریمانیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۸/۰۶/۲۴
پیش بینی اپیتوپ های آنتی ژن OMP31 براساس ناحیه جغرافیایی، داکینگ و همچنین بررسی دینامیک مولکولی اپیتوپ‏های پیش بینی شده در اتصال با گیرنده های MHC II انسانیسعیده محمدحسنی جورکارشناسی ارشدسخاوتی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
اثر دانه کتان بر پاسخ های تخمدانی و درصد آبستنی میش های بلوچی تحت شرایط هورمون درمانیامیر هنرمندکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی اثرات پپتید cLF36 بر تکثیر و عملکرد سلول های استئوبلاست، رشد اندام های ایمنی در جوجه های گوشتی.مهدی سالاری پورکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر ثبات مواد مغذی در خوراک مایع بر عملکرد و سلامت گوساله های شیرخوار هلشتاینامین درزی لمراسکیکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شاخص توازن کاتیون- آنیون یا شاخص ارزش بافری برخی از ترکیبات شیمیایی بر سوخت- ساز شکمبه‌ای نیتروژن جیره‌های گاوهای شیرده در شرایط برون تنیزهرا اسدالهی سیدآبادیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مهار بیان ژن میوستاتین در سلولهای C2C12 با دو روش RNAi و DNAiهنگامه پایندهکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ترکیب شیمیایی و کیفیت سیلاژ یونجه با ارقام مختلف خرمای ضایعاتی و اثرات آن بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینمرتضی قربانیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۸/۰۸/۰۴
تعیین ژنوتیپ جهش‌های بزرگ اثر در دام توسط HRMطاهره حسین زادهکارشناسی ارشدجوادمنش۱۳۹۸/۰۸/۱۲
مقایسه کنسانتره‌های تهیه‌شده در گاوداری و کارخانه خوراک دام در تغذیه گاوهای شیریشبنم روشندل قله زوکارشناسی ارشدابراهیمی۱۳۹۸/۱۰/۲۹
بررسی اثرات پپتید cLF36 بر روی عملکرد، مورفولوژی روده و فاکتور های سرم خون جوجه های گوشتی آلوده شده به باکتری کلستریدیوم پرفرینجسمرضیه علیزادهکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۸/۱۱/۰۶
اثر سطوح تره اونین قابل هضم جیره بر صفات کمی و کیفی تولید تخم مرغ در سیکل دوم تخمگذاری مرغهای تخمگذارسیدامیر حسینی نژادکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
آنالیز ژنتیکی رکوردهای روزآزمون صفات تولید شیر با تابعیت تصادفی در گاوهای هلشتاین استانهای مختلف ایراناسما صابری نژادکارشناسی ارشدشریعتی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تأثیر شکل فیزیکی خوراک و سطوح مکمل ویتامینه در جیره پایانی جوجه گوشتی سویه تجارتی راس 308ناهید جوزانیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۳۹۸/۱۲/۰۳
اثر سطوح بیکربنات سدیم وکلسیم جیره بر عملکرد و کیفیت تولید تخم‌مرغ در سیکل دوم تخم گذاری مرغ های تخم گذارآنیتا سرداریکارشناسی ارشدگلیان۱۳۹۹/۰۲/۰۹
داکینگ مولکولی پپتید 36 CLF علیه آنتی ژن های ویروس آنفولانزای طیور تحت تیپ H5N8انیس صاحب نظرکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۹/۰۶/۱۹
پروار بره های نر بلوچی با جیره های حاوی کنسانتره زیاد برپایه دانه کامل ذرتعبدالغفور شیخ جامی ریزهکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۹/۰۶/۲۴
مقایسه اثر بخشی نسبی متیونین هیدروکسی آنالوگ با دی ال-متیونین در جوجه های گوشتیسعید قویکارشناسی ارشدزرقی۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تاثیر روشهای شیمیایی و آلی فراوری کنجاله سویا بر فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین در شرایط درون کیسه ای و برون تنیسمیه محمودزائیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۳۹۹/۰۷/۲۸
بررسی in-silico اتصال پپتید کایمر CLF36 و پپتید مهندسی شده‌ی CLFARM به پروتئین های DnaK و OMPC در باکتری های گرم منفیعاطفه پاکنفسکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بررسی زمان سوپر کاندیشنر روی ژلاتیناسیون نشاسته، قابلیت هضم نشاسته و عملکرد گوساله های شیری تغذیه شده با جیره استارتر پلت شدهاسماعیل سلطانیکارشناسی ارشدناصریان۱۳۹۹/۰۸/۲۵
اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن کتان با روغن ماهی در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمانسعید جدیدیانکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۹/۰۹/۲۹
بهینه کردن تشخیص مولکولی جنسیت شترمرغ بر اساس واکنش زنجیرهای پلیمراز چندگانهجواد کاظم صلال الجورانیکارشناسی ارشدنصیری۱۳۹۹/۱۰/۲۰
تأثیر ماهیت خوراک بر برازش جیره گاوهای شیرده هلشتاین مبتنی بر پروتئین قابل استفاده در روده باریکعلی رستم پورکارشناسی ارشدوکیلی۱۳۹۹/۱۱/۲۸
مقایسه عملکرد پرواری بره‌های نر نژاد کردی، رومانف و برولاهادی اسلامی مقدمکارشناسی ارشدولی زاده۱۳۹۹/۱۲/۰۳
بررسی اثر افزودن اسیدمالیک، اسیدفرمیک یا فعال کننده باکتریایی بر ویژگی‌های شیمیایی و گوارش پذیری سیلاژ یونجه در بره‌های نر بلوچیمهدی زیدانلوییکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۰/۰۲/۱۸
بررسی اثرافزودن اسیدسیتریک وپروپیونیک برکیفیت تخمیر،ویژگی های شیمیایی سیلاژیونجه و تاثیرآن بر ویژگی های تولیدی بره های نربلوچیسیدمحمد حسینیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۰/۰۲/۲۰
تاثیر مقادیر مختلف دانه کتان بر میزان باروری گاوهای هلشتاین با روش انتقال رویانمحمد الهیکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۰/۰۳/۱۰
بررسی اثر جایگزینی کنجاله کنجد به جای کنجاله سویا در جیره‌های با سطوح متفاوت کلسیم و آنزیم فیتاز در جوجه‌های گوشتیفریبا امیرزاده گروکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۰/۰۴/۲۹
اثر آب مغناطیسی و سطح کلسیم جیره بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در دوره پس از تولک مرغان تخم گذارفیروزه جلالیکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۰/۰۶/۱۳
اثر فرآوری دانه جو، ذرت و ذرت سوپرپخت با اسیدهای آلی، عصاره محصولات فرعی پسته و آب مقطر بر پارامتر های تولید گاز، هضم پذیری ماده خشک، نشاسته و پروتئین در شرایط برون تنی و کیسه گذاریمرتضی آتش افروزکارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۰/۰۶/۲۱
بررسی تنوع ژنتیکی و ردپای انتخاب در گوسفندان و بزهای اهلی و وحشی ایرانصادق طاهریکارشناسی ارشدزره داران۱۴۰۰/۰۶/۲۸
تاثیرمقادیرمتفاوت الیاف غیرقابل هضم و فرآیند فیزیکی خوراک آغازین بر ویژگی های رشد گوساله های شیری هلشتاینفواد گاراژیانکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۰/۰۶/۳۰
بررسی برهمکنش پپتید کایمر cLF36 و پپتید مهندسی شده cLF.arm با پروتئین های سطحی LPXTG و LysM در باکتری Corynebacterium bovisرومینا میرزادیکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۴۰۰/۰۷/۰۳
تأثیرجیره‌های زئولیتی و نمکهای آنیونی بر هموستاز کلسیم، سلامت و عملکرد گاوهای هلشتاین در دوره انتقالمهدی عنبری زرگرکارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۰/۰۷/۱۱
بررسی اثر تغذیه دانه کامل ذرت میکرونیزه شده بر عملکرد رشد و متابولیت های خونی گوساله های شیر خوار هلشتاینحسین بهرادنیاکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
مطالعه قابلیت هضم کاه گندم تلقیح شده با قارچ Lentinula edodesمحمدرضا محمودیکارشناسی ارشدولی زاده۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثر افزودن سرکه سیب در جیره بر بیان ژن گلوتاتیون ردوکتاز کبد و جمعیت باکتری‌های روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) توسطعلی شرفخانیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اثر پوسته‌ی مخمر ساکارومایسس سرویسیا غنی شده با اسید هیومیک و نانو ذرات آهن در جذب آفلاتوکسین B1 در مرغ گوشتیبهنام رخش خورشیدکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
اثر سطوح مختلف سرکه سیب بر عملکرد رشد و بیان برخی از ژن‌های مؤثر در متابولیسم چربی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به کبد چربسلیمه اسدیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۰/۰۷/۲۸
داکینگ مولکولی پپتید CLF36 علیه آنتی‌ژن‌های سطحی ویروس آنفولانزا پرندگان تحت‌تیپ H5N1مرجان میرزاییانکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی اثر تغذیه متناوب جیره‌های کم پروتئین و استاندارد بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خون و بافت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتیالهه سویزیکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۰/۱۰/۱۸
شناسایی ژن های موثر بر تجمع چربی دنبه درگوسفند با استفاده از ردپای انتخاب و هستی شناسی ژنمریم روشندل قلعه زوکارشناسی ارشدزره داران۱۴۰۰/۱۱/۰۳
اثر منبع و سطح سدیم جیره بر عملکرد، کیفیت استخوان و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرماییمریم هاشمیکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۰/۱۱/۲۴
بررسی اثر شدت انتخاب بر روی صحت ارزش‌های اصلاحی پیش‌بینی شده ژنومینیلوفر نوعیکارشناسی ارشدشریعتی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
اثرافزودنی‌های‌خوراکی برخصوصیات ظاهری و شیمیایی سیلاژ پوست پسته وعملکرد آن در بره‌های ماده بلوچیجلال صالحی چنارکارشناسی ارشدناصریان۱۴۰۰/۱۲/۱۸
مطالعه اثر بخشی مس آلی و معدنی در سیکل دوم تولید مرغ های تخم گذارامید ربانی زادهکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۳/۰۹
غنی سازی شیر با روغن کتان(اسید چرب امگا3) و ویتامین های محلول در چربی بر عملکرد، وضعیت ایمنی و متابولیت های خونی گوساله های شیرخوارهلشتاینمهرداد موحد نسبکارشناسی ارشدطهماسبی۱۴۰۱/۰۳/۱۰
تأثیر نرخ بارگذاری دستگاه میکرونایزر و فلیک کردن بعد از پرتودهی مادون قرمز بر هضم برون تنی شکمبه ای و روده ای مواد مغذی دانه جوحانیه سجادی بلقورکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۱/۰۶/۲۱
تأثیر نوع بافر غیر آلی جیره گاوهای شیرده هلشتاین بر ویژگی‌های تخمیر و سوخت-ساز نیتروژن در شکمبهعقیل قسمتیکارشناسی ارشددانش مسگران۱۴۰۱/۰۶/۲۱
ارزیابی اثر بخشی منگنز آلی و معدنی در سیکل دوم تولید مرغان تخمگذارمیثم ایلنتکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
ارزیابی اثربخشی آهن آلی و معدنی در سیکل دوم تولید مرغ‌های تخم گذارسیمین ابوالفتحیکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۶/۲۲
اثر منابع و سطوح مختلف روی جیره بر صفات کمی و کیفی تولید تخم مرغ، ایمنی و دفع ماده معدنی در سیکل دوم تولید مرغ های تخم گذارعلی علیزاده دهنویکارشناسی ارشدزرقی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
مهار بیان ژن مایوستاتین با روش هایDNAi RNAi و ddRNAi در موشمیترا ریاسیکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۱/۰۶/۲۸
تاثیر پارامترهای خوراکی بر عملکرد بره های نر و ماده نژاد بلوچی با استفاده از مدل سازی شبکه های عصبیمهدی شاکری جوزانکارشناسی ارشدوکیلی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
بررسی اثر ضد ویروسی پپتید CLF36 بر ویروس آبله گوسفندی از طریق شبیه سازی داکینگ مولکولیبهزاد محمدنیاجعفرابادسفلاکارشناسی ارشدطهمورث پور۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تاثیر سطوح مختلف ذرت فرآوری شده به روش میکرونیزه شده بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم در مرغ تخم گذارجواد افسریکارشناسی ارشدکرمانشاهی۱۴۰۱/۱۱/۱۶
ارزیابی استفاده از بیو هربال و بیو هربال پلاس همراه مکمل معدنی یا بدون آن بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و سیستم ایمنی مرغان تخمگذارجواد کارازماکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی اثر افزودن گیاه کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) به جیره بلدرچین ژاپنی بر عملکرد تولیدی، شاخص‌های کیفی تخم، پاسخ ایمنی و متابولیت‌های خونمجتبی تیموری اوغازکارشناسی ارشدحسن آبادی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تأثیر کاهش کلسیم و فسفر جیره های غذایی در جیره های پری استارتر بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی، ویژگی های درشت نی و غلظت کلسیم و فسفر خونزین العابدین عدنان صکبان العمامهکارشناسی ارشدمجیدزاده هروی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تأثیر پرتوی مادون‌قرمز و سطح مصرف دانه ذرت بر پاسخ گلایسمی و پتانسیل اسیدوز روده ی بزرگ اسب‌های بالغفهیمه وارستهکارشناسی ارشدابراهیمی۱۴۰۲/۰۳/۰۲
پیش بینی جایگاه صفات کمی -QTL- جدید در ژنوم گوسفند با استفاده از شبکه ژنییاسمن زراعت پیشهکارشناسی ارشدجوادمنش۱۴۰۲/۰۴/۱۱