عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ تعیین شده دفاع
مقطع استاد راهنما
بررسی رفتار رئولوژیکی ،‌حرارتی و ساختاری مخلوط بتالاکتوگلوبولین- هیدروکلوئید دانه ریحان در سیستم مدلعلی رافعدکتری(Ph.d)رضوی۱۳۸۹/۰۳/۲۵
تولید و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوحامل هسپرتین و مدلسازی انتقال جرم آن طی رهایش با استفاده از اتوماتای سلولیمیلاد فتحیدکتری(Ph.d)محبی۱۳۸۹/۱۲/۱۱
بهینه سازی خشک کردن پاششی پودر کشکراحله قاسم زادهدکتری(Ph.d)شهیدی۱۳۹۰/۰۲/۰۱
بررسی اثر شرایط خشک کردن ،پوشش خوراکی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای کیفی و ماندگاری کشمش سبزاعظم ایوبی ده پائینیدکتری(Ph.d)صداقت۱۳۹۰/۰۹/۲۰
ارزیابی خصوصیات کیفی پسته برشته شده با استفاده از روش های تحلیل فرایند: مطالعات تجربی و مدل سازیتکتم محمدی مقدمدکتری(Ph.d)رضوی۱۳۹۰/۱۰/۲۷
بررسی اثر بسته بندی و پوشش خوراکی بر کیفیت کشمش صادراتینجمه یوسف تبارمیریکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۰/۱۲/۲۴
تصفیه و رنگبری شکر خام بوسیله فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با مواد فعال سطحیوحید حکیم زادهدکتری(Ph.d)الهی۱۳۹۰/۰۵/۰۴
اثرآرد گندم،آرد سویا و آب بر ویژگی های کیفی همبرگرمریم غلامزاده ویرانیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۰/۱۲/۲۳
بررسی تاثیر افزودن ایزوله‌ی پروتئین سویا به دونات بر کینتیک انتقال جرم، ویژگی های فیزیکی و روند بیاتی آنآرش قیطران پورکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۱/۰۹/۲۸
مطالعه اثر حلال بر غلظت ترکیبات پلی فنلی و فعالیت جذب رادیکال آزاد در عصاره گل انارزهرا یوسفیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۱/۲۷
تاثیر جایگزینی ساکارز با استویا و مالتودکسترین بر خصوصیات حسی ، فیزیکی و رئولوژیکی بستنی نیمه چربلیلا بلالی دهکردیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۲/۰۳/۲۱
بررسی اثر پوشش کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری خیار گلخانه ایعلی شهدادی ساردوکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۲/۰۳/۲۱
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و عملکردی فراکسیون های صمغ دانه شاهیسمیّه رزمخواه شربیانیدکتری(Ph.d)رضوی۱۳۹۳/۰۳/۲۰
بررسی اثر ضد میکروبی و انتی اکسیدانی عصاره های آبی،متانولی و هیدروالکلی گیاه Trichodesma incanum بر برخی میکروارگانیسم‌های بیماری زا با منشأ غذایی در شرایط آزمایشگاهیملیکا حسینیان فرکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۳/۰۳/۱۳
بررسی اثر پوشش دهی خوراکی(گالاکتومانان و کیتوزان) و روش اتمسفر اصلاح شده غیر فعال بر خواص فیزیکو شیمیایی پرتقال تامسون ناول در طی نگهداریاحسان امینیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۳/۰۹/۰۴
پایدارسازی فیزیکی و شیمیایی میکروامولسیون روغن گردو در آب با استفاده از صمغ فارسی و عصاره فنلی برگ زیتونحبیبه کردساردوییدکتری(Ph.d)فرهوش۱۳۹۳/۱۰/۱۶
بهینه سازی فرایند استخراج و ریزپوشانی ترکیبات پلی فنولی ضایعات غوره (Vitis viniferia) و بررسی پایداری ریز پوشینه ها در شرایط مختلف فرایند و سیستم شبیه سازی شده معده ورودهبهرام حسنیدکتری(Ph.d)شهیدی۱۳۹۳/۱۲/۱۹
بهینه سازی فرمولاسیون وشرایط فرایند اکستروژن با رویکرد تولید اسنک حاوی آردگندم جوانه زدهزینب امینیکارشناسی ارشدپورآذرنگ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
بررسی تاثیر آرد اکسترود شده و صمغ‏های HPMC و زانتان بر ویژگی‏های کیفی خمیر و نان فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج و ذرتمسعود یقبانیدکتری(Ph.d)کوچکی۱۳۹۴/۰۷/۲۱
بررسی تاثیر اندازه ذرات و میکرونیزه کردن آرد حاصل از گندم های سخت و نرم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی خمیر و نان بربریمیثم نقوی مرمتیدکتری(Ph.d)مظاهری طهرانی۱۳۹۳/۱۲/۱۹
تهیه پریمیکس مافین بدون شکر بهینه شده با استفاده از استویا، مالتیتول، پلی دکستروز، اولیگوفروکتوز و مونوگلیسیریدپیمان بهشتیدکتری(Ph.d)مظاهری طهرانی۱۳۹۳/۱۱/۱۳
مطالعه اثر رفع انجماد گوشت گوسفند تحت میدان الکترواستاتیک با ولتاژ بالا بر مصرف انرژی و کیفیت آن (اندازه گیری و مدلسازی)سمیه بهفردکتری(Ph.d)وریدی۱۳۹۴/۱۰/۱۴
بررسی توان بازدارندگی اسید گالیگ، متیل گالات و پیروگالول به تبعیت از ساختار تری آسیل گلیسرولی روغن های گیاهیشهلا سلمانیاندکتری(Ph.d)فرهوش۱۳۹۴/۱۲/۲۲
بررسی اثر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و عملکردی ایزوله پروتئینی سویا و تاثیر آن بر ویژگی های ژل تهیه شده با آنزیم ترانس گلوتامینازمیکروبیبهداد شکرالهی یانچشمهدکتری(Ph.d)وریدی۱۳۹۵/۰۲/۲۱
ارزیابی خواص ضد میکروبی عسل ایرانی بعد از مایع سازی به کمک اولتراسوندنادیا کابلی چلمردیکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۵/۰۴/۱۵
فرمولاسیون پاستیل زرشک و بررسی اثر هیدروکلوییدهای زانتان و آگار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آنزهره راستگویکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۱۱/۱۲
مطالعه شناختی مدل ژل طعم دار به کمک ثبت الکتروانسفالوگرافی، پردازش سیگنال و آزمون‌های سایکوفیزیکیمحمد خلیلیان موحددکتری(Ph.d)محبی۱۳۹۶/۰۷/۰۴
بررسی اثر پلاسمای غیر حرارتی بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، ساختاری و عملکردی صمغ دانه قدومه شهریفاطمه صادقیدکتری(Ph.d)شهیدی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اثر لستین بر اکسایش لیپیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسید گالیک و متیل گالات در روغن آفتابگردانحسن منصوریدکتری(Ph.d)فرهوش۱۳۹۶/۱۱/۱۴
پایداری حرارتی اسید گالیک و متیل گالات در تری آسیل گلیسرولهای روغنهای ‌زیتون، آفتابگردان و سویامژگان اکبریدکتری(Ph.d)فرهوش۱۳۹۶/۱۱/۱۴
بررسی اثر پلاسمای غیر حرارتی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، عملکردی و ساختاری صمغ کیتوزانارزو عباسی مایواندکتری(Ph.d)وریدی۱۳۹۶/۱۲/۱۶
بررسی تولید γ-آمینو بوتیریک اسید (γ-amino butyric acid(GABA)) توسط سویه های لاکتوباسیلوس برویس (lactobacillus brevis ) در کشت خالص یا آمیخته، تحت تنش های اکسیداتیو، اسمزی و شرایط شبیه سازی اسیدی و صفراوی دستگاه گوارش (معده و روده) قبل و بعد از ریزپوشانی بوسیله ی آلژینات کلسیمسحر ایران نژادکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۷/۰۲/۰۴
بررسی رفتار بین سطحی اسید گالیک و متیل گالات طی اکسایش روغن سویاسلیم رشیدی جویباریکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۷/۰۷/۱۷
تاثیر ایجاد اتصالات عرضی توسط آنزیم ترانس¬گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی های ژل رنتی شیر شترسیدسعید حسینیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۷/۱۷
بررسی عملکرد بین سطحی اسید گالیک و استر متیل آن طی اکسایش روغن زیتونفاطمه میرطاهریکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۷/۱۰/۰۴
بررسی امکان تشخیص تلخی و آفلاتوکسین در بادام و مغز آن با استفاده از روش‌های غیر مخربامیر رستگاردکتری(Ph.d)تقی زاده۱۳۹۷/۱۰/۱۵
نانو انکپسولاسیون کروستین: بررسی رفتار رئولوژیکی، رهایش کنترل شده و زیست فراهمی در دستگاه گوارش مدلفاطمه حامدیدکتری(Ph.d)رضوی۱۳۹۷/۱۲/۱۴
بررسی کاهش نیتریت توسط ویتامین C و آلفا-توکوفرول درون پوشانی شده در شبکه بیوپلیمری کنسانتره پروتئین آب پنیر-کیتوزانپونه مجتهدیدکتری(Ph.d)وریدی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
امکانسنجی تشخیص و طبقه بندی فیزیکی خرمای مضافتی با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان توسط تلفن همراهمقداد تکلوزادهدکتری(Ph.d)محبی۱۳۹۷/۱۰/۰۴
تعیین نقطه ی دورریز روغنهای خوراکی بر حسب شاخصهای اولیه و ثانویه اکسایش لیپیدیالهام محمدیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اثر گلیسرول مونو استئارات-GMS- و پلی گلیسرول پلی رسینولئات-PGPR- بر اکسایش لیپیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسیدگالیک و متیل گالات در روغن آفتابگردانشیما جلدانیدکتری(Ph.d)فرهوش۱۳۹۸/۰۷/۰۷
بهینه سازی تولید سس ماهی -مهیاوه- به منظور کاهش آمین‌های بیوژنیک و بررسی ویژگی‌های میکروبی، عملکردی و حسیهدی قیومیدکتری(Ph.d)حبیبی نجفی۱۳۹۸/۰۸/۲۰
مقایسه طیف‌سنج تحرک یونی و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به منظور تعیین مقدار آکریل‌آمید در قهوه و مطالعه ارزیابی خطر دریافت آن از طریق مصرف قهوه اسپرسوشیما تقویکارشناسی ارشدمعین فرد۱۳۹۸/۱۰/۲۵
اثر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره برگ زیتون بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی مغز بادام زمینی رقم ویرجینیا NC2 در طی مدت زمان نگهداری.سپیده ایاغکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۸/۱۰/۰۸
غربالگری جدایه های انتروکوکوس فاسیوم غیر بیماری زا حاصل از پنیر های سنتی با قابلیت مطلوب تکنولوژیکی برای تولید آمین های بیوژنیک -روش مبتنی بر کشت، ژن های تولید کننده آنزیم های دکربوکسیلاز و کروماتوگرافی-تکتم فرخندهکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۸/۱۱/۰۱
غربالگری باکتری‌های اسید لاکتیک پروبیوتیک بومی القاء کننده اینترلوکین 12 از مواد غذایی سنتی و نمونه‌های انسانی و ارزیابی مکانیسم دیواره سلولی آنها بر تعدیل سیستم ایمنی به منظور جلوگیری از رشد تومورثمانه حاتمیدکتری(Ph.d)یاورمنش۱۳۹۸/۱۰/۲۳
جداسازی باکتریهای اسید لاکتیک از دو نوع کشک محلی استان فارس -شهرستان آباده- و خراسان -منطقه کلات- و غربالگری آنها براساس ویژگیهای پروبیوتیکیبهاره صبوریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۱۱/۰۱
بررسی تولید باکتریوسین و چگونگی توزیع ژن های کد کننده باکتریوسین در باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست سنتی خراسان : بهینه سازی محیط کشت و به کارگیری به عنوان نگهدارنده بیولوژیکایدین ماه تابانیدکتری(Ph.d)حبیبی نجفی۱۳۹۸/۱۰/۲۹
ریزپوشانی عصاره‌ی گلبرگ زعفران با استفاده از صمغ دانه‌ی ریحان و کیتوزانفرزانه شریفکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۱۰/۲۴
بررسی اثر جاذب های اتیلن و رطوبت بر حفظ کیفیت و افزایش زمان نگهداری جوانه بذر ماشارمین فهیم نیاکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۸/۱۱/۰۶
بررسی تأثیر اصلاح دوگانه -هیدروکسی پروپیله کردن و ایجاد اتصالات عرضی- بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، بافتی و رئولوژیکی نشاسته سورگوم پیش تیمار شده با فراصوت و اسیدمرتضی جعفریدکتری(Ph.d)کوچکی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی خصوصیات ساختاری، فیزیکی، مکانیکی و آنتی باکتریال فیلم دو لایه پلی لاکتیک اسید/ژلاتین-پلولان حاوی فاژ سالمونلا بر علیه سالمونلا انتریتیدیس در گوشت مرغاسما انتظاریدکتری(Ph.d)صداقت۱۳۹۸/۱۱/۲۸
سینتیک فعالیت آنتی اکسیدانی پروپیل گالات و بوتیل گالات در مهار رادیکال آزاد DPPH به تبعیت از قطبیت حلالمهشید اسماعیل پورکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۸/۱۰/۲۵
اثر تشکیل فیبریل از پروتئین های سویا القا شده بوسیله مایکروویو بر ویژگی های ریخت شناسی، ساختاری و امولسیونیرعنا افخمیدکتری(Ph.d)وریدی۱۳۹۹/۰۷/۱۲
بررسی تأثیر مزه و بافت بر ادراک چربی و مدلسازی سایکوفیزیکی آن در سس مایونز کم-چربمحدثه مهدلوکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۸/۱۰/۲۴
بهبود پایداری اکسایشی اولئوژل تهیه شده از ترکیب مونوگلیسرید- موم کارنوبا با استفاده از روغن مغز بنه، مقایسۀ خصوصیات آن با جایگزین کرۀ کاکائو -CBS- و بررسی امکان کاربرد آن در فرمولاسیون فراوردۀ کاکائویی تیرهسمیه پاک سرشتدکتری(Ph.d)مظاهری طهرانی۱۳۹۹/۱۰/۲۱
: بهینه سازی تهیه‌ی بایژل از روغن سویا با استفاده از مونوگلیسیرید خالص تجاری، صمغ‌های گوار و زانتان و امکان سنجی استفاده از آن‌ها در فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسسمریم قاسمیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۹/۱۱/۱۲
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی کانژوگه حاصل از پروتئین آب پنیر با صمغ دانه ریحان از طریق واکنش مایلارد و کاربرد آن در ریزپوشانی ویتامین دیفرزانه کوراوندتخت سبزیدکتری(Ph.d)شهیدی۱۳۹۹/۱۱/۰۷
بررسی تأثیر صمغ‌های یونی و غیر یونی، نمک و pH بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نشاسته کینوانسترن اکبرزادهدکتری(Ph.d)وریدی۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بررسی امکان تولید اسپرید کم چرب روغن گردو بر پایه سیستم بایژل موم سبوس برنج و صمغ گوارشهرزاد شکوریدکتری(Ph.d)مظاهری طهرانی۱۳۹۹/۱۱/۱۳
بررسی خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و ریزساختاری بستنی فرموله شده با امولیوفوم چندگانه بر پایه روغن گیاهی به عنوان جایگزین چربی شیرفائزه الحسندکتری(Ph.d)مظاهری طهرانی۱۳۹۹/۱۲/۱۰
غربالگری جدایه های باکتری های اسید لاکتیک تجزیه کننده اگزالات و به کارگیری آنها در تولید فراورده های ریواس کم ا اگزالاتپردیس وثوقیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بررسی اثر تنش گرسنگی بر پروفایل متابولیتی سویه پروبیوتیکLactobacillus fermentum strain4-17 ایزوله شده از ترخینه، و ارزیابی اثر سمیت سلولی باکتریوسین تولید شده و ویتامین D3 بر رده سلولی MT2عاطفه اسعدیدکتری(Ph.d)طباطبائی یزدی۱۳۹۹/۱۲/۱۲
بررسی افزایش راندمان عصاره گیری برگ لاتکس و ژل گیاه آلوئه ورا به روش اولتراسوند مطالعه ساختار و ویژگی های شیمیایی سمیت سلولی و فعالیت ضد میکروبی آن ها علیه برخی از میکروارگانیسم های بیماریزای غذازاد در شرایط آزمایشگاهیزهرا دهقان بناوکیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بررسی تأثیر پوشش های خوراکی نانو کیتوزان و پروتئین آب پنیر و نوع بسته بندی بر کیفیت قارچ دکمه ای آگاریکوس بیسپوروس: طراحی مدل سازی MAP و تعیین عمر انبارمانی آنمریم مهدویدکتری(Ph.d)صداقت۱۳۹۹/۱۱/۲۱
تولید فیلم ضدمیکروبی و زیست تخریب پذیر مبتنی بر پولولان، نانوذرات کورکومین و نیسین: بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی آنغزل زمانی ده یعقوبیدکتری(Ph.d)شهیدی۱۳۹۹/۱۲/۱۳
تولید و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی اولئوژل بر پایه ی ایزوله پروتئین سویای اصلاح شده به وسیله ی امواج فراصوتیاسمن حسین پورکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۰۲/۲۱
ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی به همراه خواص ایمنولوژیکی باکتری‌های اسید‌لاکتیک میکروبیوتای روده افراد سالم با بیماران سندروم روده تحریک‌پذیرای سودا عظیمیکارشناسی ارشدیاورمنش۱۴۰۰/۰۲/۱۳
جدا سازی باکتری های اسید لاکتیک از زیتون تخمیری : غربال گری بر اساس قابلیت تلخی زدایی -هیدرولیز اولئوروپین زیتون- و شناسایی باکتری های مورد نظرفرشاد زاهدی اصلکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۰۳/۰۳
بررسی خصوصیات هیدروژل حاصل از پروتئین- موسیلاژ دانه چیا با روش انعقاد سرد به عنوان حامل کورکومینمریم نفردکتری(Ph.d)وریدی۱۳۹۹/۱۲/۰۶
بررسی مصرف سویه‌های تجاری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر متابولیسم روده در مدل سندروم روده تحریک‌پذیر موش صحرایینازیلا دردمهدکتری(Ph.d)یاورمنش۱۴۰۰/۰۲/۰۷
الکتروریزپوشانی کورکومین با استفاده از نانوالیاف چند لایه ای پروتئین های گلوتن گندم/زئین و صمغ دانه قدومه شهری به منظور رهایش کنترل شده و افزایش زیست دسترسیحبیبه عزیزیدکتری(Ph.d)کوچکی۱۴۰۰/۰۳/۰۳
تهیه و تعیین مشخصات ژلهای دوگانه حاصل از ایزوله پروتئین آب پنیر و بررسی ویژگیهای رهایش، پایداری و آنتی اکسیدانی ترکیبات پلی فنلی کورکومین و گالیک اسید بارگذاری شده در آنهاسیده بهناز هاشمی کروئیدکتری(Ph.d)وریدی۱۴۰۰/۰۴/۱۳
ارزیابی تأثیر خشک‌کردن پاششی و قرص سازی تراکم مستقیم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی قرص حاصل از پودر آب انار غنی شده با ترکیبات فنلی پوست انارجوهینا حاضریدکتری(Ph.d)شهیدی۱۴۰۰/۰۵/۰۵
اثر استر اسیدسیتریک با گلیسرول منو استئارات سیترم بر اکسایش لیپیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسید گالیک و متیل گالات در روغن آفتابگردانمریم قنادرضائیدکتری(Ph.d)فرهوش۱۴۰۰/۰۳/۲۳
بررسی اثر فراصوت بر دینامیک میکروبیوتا -جمعیت میکروبی- و ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر سیاهمزگی در مرحله تولید و طی دوران رسیدگیسمیه السادات مهرزاددکتری(Ph.d)شهیدی۱۴۰۰/۰۵/۱۲
الکتروریسی عصاره سریش به عنوان نانوحامل منتول: بررسی ویژگیها و مدل سازی رهایشسوسن رئیسیدکتری(Ph.d)شهیدی۱۴۰۰/۰۷/۱۰
کف پایدار حاصل از سامانه سه جزئی پروتئین آب‌پنیر/عصاره شیرین‌بیان/سدیم آلژینات به عنوان جایگزین چربی و قند در کیک زردسلماسادات فتاح جهرمیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۰۹/۱۰
امولسیون فوم‌ ژل مبتنی بر عصاره ساپونینی ریشه چوبک و صمغ ژلانیگانه سابقیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۰۹/۲۳
اثر دما بر اکسایش اولیه و ثانویه روغن کانولاخاطره اکبریکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۰/۰۹/۲۳
اثر دما بر اکسایش اولیه و ثانویه ی روغن آفتابگردانالهام سرفرازخبازکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۰/۱۰/۰۷
بهینه سازی شرایط تولید بتا گلوکان و استخراج آن از مخمر ساکارومایسس سرویزیه PTCC 5052 در محیط کشت لجن لبنی و بررسی تاثیر آن بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در آزمایشگاه و سیستم مدل غذاییمهدیه بحراسمانی کوهستانیدکتری(Ph.d)طباطبائی یزدی۱۴۰۰/۱۰/۱۵
بررسی اثر پپتید تاناتین در جلوگیری از تشکیل بیوفیلم و مهار بیان ژن های بیماریزا در باکتری Listeria monocytoges ATCC 19115ارزو روحیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۱۰/۲۹
افزودن گونه های منتخب باسیلوس و لاکتوباسیلوس پروبیوتیک به کرم بیسکویت و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی آنملیکا میرجردویکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۴۰۰/۱۰/۲۹
اثر دما بر اکسایش اولیه و ثانویه روغن زیتونملیکا جویندهکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۰/۱۰/۰۷
پایدارسازی آنتوسیانین و بتاکاروتن بارگذاری شده در امولسیونژل بر پایه کانژوگه پروتئین سویا و صمغ ژلان و مطالعه‌ی اثر هم افزایی در پایداری آن ها در برابر نور مرئی و تابش فرابنفشسید مهدی طباطباییکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۱۱/۰۶
درون پوشانی عصاره‌ی شاه توت در نانوامولسیون صمغ دانه‌ی ریحان- کنستانتره‌ی پروتئین آب‌پنیر: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و سینتیک رهایشثمین صادقیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۰/۱۲/۱۵
تاثیر صمغ ریشه سریش به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی کم چربفاطمه سبزمیدانیکارشناسی ارشدتقی زاده۱۴۰۰/۱۲/۱۵
مدل سازی طراحی MAHP و بررسی تاثیر پوشش خوراکی موسیلاژ پنیرک – اسانس نعنا بر کیفیت بادنجان و مدل تخمین زمان ماندگاری آنفائزه فرازبختدکتری(Ph.d)صداقت۱۴۰۰/۱۱/۱۲
تولید امولسیون دوگانه نوشیدنی زعفران و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و مطالعه شناختی با استفاده از ارزیابی خلق و الکتروانسفالوگرافیسمانه نایبی فردکتری(Ph.d)محبی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی تاثیر سه روش برشته کردن -هوای داغ، مادون قرمز و ترکیبی هوای داغ - مایکروویو- بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی سویق گندم و کاربرد منطق فازی در ارزیابی ویژگی های حسی محصولوحید نجفیدکتری(Ph.d)تقی زاده۱۴۰۰/۱۰/۰۷
عنوان : بررسی اثر ژل آلوئه‌ورا (به عنوان یک پوشش خوراکی) بر کیفیت و زمان نگهداری قارچ دکمه‌ایسارا قزوینیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۱۲/۲۴
ناگت مرغ آنالوگ: بهینه سازی فرمولاسیون با استفاده از مخلوط پروتئین های غیرگوشتی و اولئوژل ها و بررسی ساختار فیزیکوشیمیایی آنمصطفی فلاح دلاوردکتری(Ph.d)مظاهری طهرانی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
ارزیابی ویژگی های ساختاری و عملکردی بایژل بر پایه اولئوژل موم کارنوبا و هیدروژل پروتئین خلر به منظور انکپسولاسیون بتا کاروتنسرور لطفی شیرازیدکتری(Ph.d)کوچکی۱۴۰۱/۰۳/۰۳
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر تقلیدی تولیدی از اینولین و کنسانتره پروتئین آب پنیرنسیم قبادیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۱/۰۳/۱۰
بررسی تاثیر جدایه های لاکتیکی حاصل از فراورده های لبنی بومی و دوره رسیدگی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی پنیر فتافاطمه خسروی طالبیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بررسی خصوصیات رئولوژیکی، تریبولوژیکی، حسی و ریز ساختاری امولسیون های آب در آب حاصل از مخلوط نشاسته-صمغ دانه ریحانزهرا زمانیدکتری(Ph.d)رضوی۱۴۰۱/۰۴/۱۵
بررسی اثر تیمارهای آنزیمی و اسیدی جهت تولید گاما آمینوبوتیریک اسید -گابا- توسط سویه های منتخب باکتری های اسید لاکتیک در محیط کشت حاوی ضایعات قهوهپیام آلبویهکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۴/۱۲
بررسی امکان تولید هیدروژل پروتئین آب‌پنیر- صمغ قدومه شهری به روش انعقاد سرد به منظور درون پوشانی کورکومینبیتا دل ارامکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۴/۲۱
کاربرد شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در بهبود ویژگی‌های عملکردی نیسین و ارزیابی خصوصیات آن به صورت آزاد و ترکیب با لاکتوفرین و مقایسه با نمونه تجاری.نگین غظنفریدکتری(Ph.d)طباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۴/۱۴
بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر زمان ماندگاری مخلوط سبزی خوردن شامل ریحان، تره و گشنیزالمیرا اسماعیل زادهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بررسی اثر نوع نشاسته -ذرت، گندم، سیب زمینی-و تغییرات شرایط فرایند اکستروژن-دما و رطوبت- بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی پروتئین بافت داده شده گیاهی بر پایه پروتئین سویامحمدرضا کیانیانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۱/۰۴/۲۱
ارزیابی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی مکعب‌های حاصل از پودر اسفناج تولید شده به روش خشک‌کردن کف‌پوشیمریم السادات امامیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۱/۰۴/۲۸
طراحی یک استراتژی جدید مبتنی بر حساسیت جانبی برای افزایش فعالیت آنتی بیوتیکی در برابر سویه های مقاوم به فلوروکینولون در کامپیلوباکتر ژژونیحدیثه زندرجبیدکتری(Ph.d)طباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۵/۳۰
ریزپوشانی Lactobacillus reuteri به روش امولسیون سازی، بررسی ویژگی‌ های میکروذرات و زنده مانی باکتری تحت شرایط نگهداری، فراوری و دستگاه گوارشفروغ تیموریکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۱/۰۴/۲۱
عنوان طرح : ارزیابی اثر متغیرهای پخت اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی وعملکردی پودر سوپ نیمه آماده برپایه ی گل کلم تازه ، نشاسته ذرت و آرد ذرتسمیه زرقانیکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی اثر پوشش خوراکی ضدمیکروبی کیتوزان حاوی عصاره گیاه سرخارگل بر ویژگی های میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوساله در دمای نگهداری یخچال(4°C)مریم ودادی وندکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۱/۰۸/۱۶
بررسی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و ضد میکروبی فیلم های نانوکامپوزیتی پلی اتیلن/ پلی لاکتیک اسید تقویت شده با نانوگرافن اکسایدمریم فتحی فردکتری(Ph.d)صداقت۱۴۰۱/۰۸/۲۴
تولید کمپلکس کواسروات حاصل از پروتئین خلر اصلاح شده به سه روش حرارتی، فراصوت و فشار بالا- صمغ قدومه شیرازی و بررسی کاربرد آن در درون پوشانی کورکومینالا قاسمی کیادکتری(Ph.d)کوچکی۱۴۰۱/۰۸/۱۵
بررسی کشت همراه باکتری لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 و مخمر ساکارومایسس سرویزیه PTCC5052 جهت بهینه سازی شرایط تولید پپتید زیست فعال در بستر لجن لبنی و مطالعه خواص بیولوژیکی آنعلیرضا حیدریانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۱/۰۹/۲۲
بهینه سازی بستر حاوی ضایعات قهوه به روش تخمیر غوطه وری جهت تولید آنزیم زایلاناز از آسپرژیلوس نایجر PTCC 5010فاطمه ابراهیمیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۴۰۱/۰۹/۲۲
بررسی رشد و زنده مانی لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17 - 4 به همراه ویتامین D ریزپوشانی شده با تیمار اولتراسونیک و تعیین پایداری آن در شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارشبهاره فروزان نیاکارشناسی ارشدمرتضوی۱۴۰۱/۰۹/۲۲
مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ملانوئیدین‌های‌ هسته خرمای برشته حاصل از دو واریته استعمران و مضافتیاحمدرضا علی دوستکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۱/۱۱/۰۹
نانوالیاف سلولزی حاصل از پسماند قهوه: بررسی ویژگی‌ها به عنوان تابعی از اندازه ذراتحوریه رحمانی خشککارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۱/۱۱/۰۹
نانوکریستال‌های سلولزی حاصل از پسماند قهوه: بررسی ویژگی‌ها به عنوان تابعی از اندازه ذراتمهدیه استادی مقدمکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۱/۱۱/۰۹
بررسی تأثیر نشاسته ی اصلاح شده و قند زایلیتول بر خصوصیات رئولوژی و فیزیکوشیمیایی کاستاردراضیه کاشیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
اثر صمغ های بومی بر خصوصیات رئولوژیکی، تریبولوژیکی و حسی پودر خامه ای کننده غیرلبنی قهوه با چربی کاهش یافتهفردوس پورعبدالهکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
تولید و ارزیابی فوم‌ مویینه غذایی با استفاده از نانوذرات کیتوزان و عصاره‌ی ریشه‌ی گیاه چوبکپردیس رستم ابادیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
ارزیابی روش افزایش وزن در خصوص پایش پراکسایش لیپیدیهانیه پاشائیکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ارزیابی روش هدایت الکتریکی در خصوص پایش پراکسایش لیپیدینجوا زهره وندکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۱/۱۱/۲۵
ارزیابی روش کدورت‌سنجی در خصوص پایش پراکسایش لیپیدیمهیار مجتهدی خامنهکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۱/۱۱/۲۵
اصلاح ویژگی‌های ساختاری و فیزیکوشیمیایی نشاسته خلر-. -Lathyrus sativus L توسط اولتراسوندمحمدکاظم حیدریانکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
ژل هوادهی شده مبتنی بر کانژوگه ایزوله پروتئین سویا - صمغ ژلان حاصل از واکنش مایلاردستایش فردوسیانکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۱/۱۱/۰۴
بررسی اثر پوشش خوراکی سیستئین و بسته‌بندی اتمسفر اصلاح‌شده -MAP- در حفظ کیفیت و زمان نگهداری ریحان سبزناهید نوروزی جاجرمکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۱/۱۲/۰۶
بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حسی کیک فراسودمند حاوی مکمل فیبری اکسترود شده تفاله انگور - سبوس جو دوسراشرف گوهرکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۱۲/۰۶
تولید شناساگر طبیعی pH بر پایه پلی‌وینیل‌الکل/ایزوله پروتئین خلر حاوی آنتوسیانین سماق و بررسی کارایی در تشخیص فساد ماهی تازهمرضیه رضاییدکتری(Ph.d)صداقت۱۴۰۱/۱۱/۲۶
جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از ضایعات خرما و بررسی راندمان تولید L - اسید لاکتیک در آن هامریم طلوع نداف ابکوهیدکتری(Ph.d)شهیدی۱۴۰۱/۱۲/۲۲
امولسیون‌ژل کانژوگه میلارد متشکل از پساب پخت نخود و صمغ ژلانپریسا شیرزادی قلعه شاهیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۱/۱۲/۲۳
کاتیون های با ارزش تغذیه ای، چگونه می توانند فیبریلاسیون پروتئین های آب پنیر را تحت تاثیر قرار دهند؟ -از منظر ریخت شناسی، ساختاری و بین سطحی-زهرا کاظمی طاسکوهدکتری(Ph.d)وریدی۱۴۰۲/۰۱/۳۰
بررسی ویژگی های ضد‌باکتریایی پوشش زیست تخریب پذیر و زیست فعال کربوکسی متیل سلولز حاوی پست‌بیوتیک باکتری Lactobacillus reuteri و ارزیابی تاثیر این پوشش بر ایمنی و زمان ماندگاری گوشت گوساله خام در یخچالزهرا احمدیکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۲/۰۳/۳۰
بررسی بیان ژن های مولد اگزو پلی ساکارید در گونه های انتروکوکوس جداسازی شده از کشک سنتی ایرانی (منطقه خراسان) تحت تنش های محیطی/ تکنولوژیکیفرزانه کرمانیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۴۰۲/۰۳/۳۰
ارزیابی سویه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم جداشده از فراورده های لبنی سنتی به عنوان کشت همراه از نظر انتقال ژن های مقاومت به ونکومایسین در شرایط آزمایشگاهی و فرایند تولید پنیر لیقواننرگس ال عامرکارشناسی ارشدیاورمنش۱۴۰۲/۰۳/۳۰
جداسازی و شناسایی باکتریوفاژهای آلوده کننده از لجن سپراتور و باکتوفیوژ و ارزیابی ویژگی های ضدباکتریایی و عملکردی آن ها در شرایط برون تنیفاطمه مصلائیدکتری(Ph.d)طباطبائی یزدی۱۴۰۲/۰۴/۰۷
استفاده از عصاره پوست سبز گردو و بررسی اثر روغن کرچک / تارتاریک اسید در تهیه فیلم ضد میکروبی زیست تخریب پذیر مرکب پلی اتیلنی و نشاسته گرمانرم -TPS- و استفاده آن در بسته بندی ماهی قزل آلای رنگین کماننرجس جنتی هادکتری(Ph.d)صداقت۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان ، لاکتات کلسیم و نوع بسته بندی در حفظ کیفیت و زمان نگهداری کاهوی برش خورده رقم رومینتهمینه قیاسی نوعیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۲/۰۴/۰۷
سینتیک فعالیت اسیدهای گالیک و الاژیک در مهار رادیکال DPPH و ممانعت از پراکسایش لیپیدیالناز خداماندکتری(Ph.d)فرهوش۱۴۰۲/۰۴/۰۵
طراحی آپتاسنسور بدون برچسب بر پایه فلوئورسانس به منظور تشخیص حساس آکریل‌آمید در سیستم‌های غذاییمریم تاج گردونکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۲/۰۵/۳۱