عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
ررسی تاثیر گیاهان آویشن و سیر و عصاره آنها بر رشد کپک آسپرژیلوس نایجر و مخمر ژئوتریکوم کاندیدوم در طی نگهداری ماستعلی امینی بیدختیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۸۹/۱۰/۲۵
ارزیابی تاثیر نوع رنت وظروف نگهداری بر روند پروتئولیز در طی دوره رسیدگی پنیر محلی کردی به کمک روش الکتروفورز ژل اوره- پلی اکریل آمید (Urea-PAGE)سیدمجید هاشمی قوژدیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۸۹/۱۱/۱۱
تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستونهای رنگبری در صنعت قند بوسیله فرآیند غشایی نانوفیلتراسیونفخرالدین صالحیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۰/۰۳/۳۱
تاثیر تیمار حرارتی بر خصوصیات عملکردی صمغ دانه شاهی و صمغ گزانتانسارا ناجی طبسیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۰/۰۶/۱۲
بررسی اثر میزان آب، نوع و میزان مختلف امولسیفایر بر خواص فیزیکوشیمیایی شکلات آبدارنسیم رئوفیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۰/۰۶/۱۹
بررسی امکان استفاده از کنسانتره پروتئین شیر در تهیه بستنی کم چربی و بهینه سازی فرمولاسیون آن با استفاده از روش سطح پاسخفاطمه سادات مصطفوی ترقیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۰/۰۶/۲۱
بهینه سازی فرمولاسیون و تولید نوشیدنی طعم دار میوه ای بر پایه ماستام البنین علی زاده گودرزیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۰/۰۶/۲۷
: استخراج آنتی اکسیدان ها از روغن پوست بنه به روش مادون بحرانی آبرضوان شاددلکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی امکان استفاده از بنتونیت و ژلاتین و بهینه یابی آن به منظور تصفیه شربت خام چغندر قند و تولید مستقیم قند مایععیسی جاهد جوشاتیکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۰/۰۶/۳۰
بررسی استفاده از کشمش به عنوان سوبسترای تولید خمیر مایهپرنیان پزشکیکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر افزودن فیبر چغندر قند بر خصوصیات رئولوژیکی و حسی چیپس تورتیلاآزاده سعادتمندیکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۰/۰۶/۳۱
ارزیابی ارتباط بین پارامترهای میکروبی وشیمیایی باحضور آفلاتوکسین در نان خشک با استفاده از مدلهای ریاضی پیشگومحمد سهرابی بالسینیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۰/۰۸/۳۰
بررسی اثر ترکیبی صمغ قدومه شهری (Lepidium perfoliatum) و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی‏های امولسیون تهیه شده با امواج فراصوتمرجان سلیمان پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۱۰/۱۴
تاثیرشرایط اتمسفری واسانس دارچین درحفظ کیفیت مغز پسته خامقدسیه مرادیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۰/۱۱/۰۸
اثر ازن واسید آلی بر کاهش آلودگی میکروبی لاشه مرغنعیمه کاظمی طاسکوهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
ارزیابی اثر پوشش کیتوزان و سفیده تخم مرغ بر کینتیک انتقال جرم، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ناگت پنیر کردی سرخ شده به روش عمیق و شبیه سازی با استفاده از مدل پوستهالهام انصاری فرکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
ارزیابی کارایی صمغ استخراج شده از دانه مرو (Salvia macrosiphon) در پایداری امولسیون و ریزپوشانی اسانس لیموننهانیه محمدزادهکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی اثر صمغ اسفرزه و پساب کارخانجات تولید نشاسته بر کیفیت و ماندگاری نان بربریمصطفی خانعلی پورقزوینکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی استفاده از آبگیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن گلابی به روش های هوای داغ و خلأ و بهینه یابی شرایط خشک کردن به روش سطح-پاسخمجتبی امیری پورکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
مطالعه ویژگی های کیفی برگر شتر و ارزیابی پایداری آن طی نگهداری منجمدفاطمه حیدریکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۰/۱۱/۰۹
بررسی خواص فیزیکی و اثرات ضد میکروبی فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزهمراه با اسانس روغنی لیمو ترش و بذر گشنیزمهدی محمدحسینیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۰/۱۲/۲۴
کاهش تولید آکریل آمید طی پخت نان سنگکبهاره مهرانکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۱/۰۱/۲۱
بررسی وجود عوامل بیماریزایی و مقاومت به آنتی بیوتیک در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر لیقوانمهری جغتائیکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۱/۰۶/۱۹
بررسی اثر اینولین استخراجی از گیاهان دارویی (کاسنی و سیب زمینی ترشی) بر تولید ترکیبات ضد میکروبی و رشد دو گونه باکتری پروبیوتیک در حضور اسید و نمک های صفراویسارا کمالیکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
بررسی تاثیر نشاسته ذرت پری ژلاتینه ،زانتان و گوار به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز با چربی و تخم مرغ کاهش یافته حاوی شیرسویاکبری رحمتیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۱/۰۶/۲۰
ارزیابی تاثیر فرمولاسیون، پوشش دهی و شرایط سرخ کردن بر کینتیک انتقال جرم، خصوصیات مهندسی و حسی فلافل سرخ شده به روش عمیقنسیم حسن پورکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۱/۰۶/۲۱
تاثیر برخی نمک ها، قندها و pHبر خصوصیات رئولوژیکی صمغ دانه ی شاهی در محلولهای رقیق و غلیظفطانه بهروزیانکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
ررسی امکان استفاده از پنیرمعطر، کنسانتره پروتئینی آب پنیر و صمغ گوار جهت بهبود خصوصیات ارگانولپتیکی و عملکردی پنیر تقلیدی تهیه شده ازکازئینات سدیممرضیه حسینیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۱/۰۶/۲۵
اثر \\\\\\\" Spirulina platensis\\\\\\\" بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماستسیدامیر توکلی لاهیجانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بهینه سازی شرایط تولید پودر قارچ دکمه ای(Agaricus bisporus) با استفاده از روش خشک کردن کف پوشیآتنا پاسبانکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بررسی اثر صمغ و پودر لبنی بر ویژگی های خمیر و نان حاوی آرد سورگوم و سویابهاره صحرائیانکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی اثر صمغ و شیر سویا بر ویژگی های خمیر و کیک حاوی آرد سورگومفریبا نقی پورکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی امکان تخمین عمر ماندگاری روغن زیتون بر اساس روش رنسیمتسیده زهره حسینی یزدیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بهینه سازی شرایط تولید کف و ارزیابی کینتیک انتقال جرم میگو (Penaeus indicus) به روش کف پوشیمهران عزیزپورکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی اثر سطوح مختلف هیدروکلوئیدها ( آگار و گوار ) و ریز جلبک platensis Spirulina بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل کیویاسماعیل خزائی پولکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
ارزیابی اثر صمغهای دانه ریحان، متیل سلولز و گزانتان بر میزان جذب روغن خلالهای سیب زمینی طی سرخ کردن عمیقعاطفه زمانی قلعه شاهیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۱/۰۶/۳۱
بررسی خواص ویسکوالاستیک ‌صمغ دانه های قدومه شیرازی و قدومه شهریمحمدعلی حصاری نژادکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۱/۰۹/۲۹
بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر ویژگی های فیزیکی، ساختاری و رئولوژیکی کیک کم چربسپیده امیرآبادیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی اثر کونژوگه پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شیرازی (A. homolocarpum) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن ذرت در آبآسیه علی پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
بررسی خواص ضد باکتریاییLactococcus lactis ایزوله شده از پنیر لیقوان با تکیه بر شناسایی ژن های ساختمانی Lacticin - Nisin - Lactococcinمحمدعلی عطارکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۱/۱۱/۱۱
تاثیر صمغ های گوار و دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی کم چرب و نیمه چربفاطمه جاویدیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۱/۱۱/۱۱
پایداری اکسایشی روغنهای ارقام رایج زیتون کشور (زرد و روغنی) در حضور ایزومرهای توکوفرولمحمود نجف زادهکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۱/۱۲/۱۲
بررسی اثر روش های مختلف استخراج بر روی راندمان ، درجه استریفیکاسیون ، میزان گالاکتورونیک اسید ، وزن مولکولی و خصوصیات رئولوژیک پکتین استخراج شده از تفاله شاه توتوحید مسیبیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۱/۱۲/۲۰
بررسی اثر ضد قارچی عصاره برگ گیاه حرا) Avicennia marina ( در شرایط آزمایشگاهیبهروز علی زاده بهبهانیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۲/۰۲/۱۶
غنی سازی آرد گندم با کنجاله کنجد و اصلاح خواص رئولوژیکی خمیر و خواص فیزیکی، بافتی نان حجیم (باگت) با استفاده از صمغ زانتان.حبیب جهان دیدهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۲/۰۳/۲۷
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران و ارزیابی سینتیک تخریب آنتوسیانین‌های عصاره آنها.محمد فرهادی چیتگرکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۵/۲۲
تاثیر تیمارهای برشته نمودن، خیساندن و بلانچینگ بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی شیر کنجدزهرا احمدیان کوچکسرائیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۶/۰۵
شناسایی احتمال تقلب روغن ارقام رایج زیتون کشور با روغنهای پالم اولئین و آفتابگردان به روش رنسیمتمنصوره حیدرپورکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۲/۰۶/۱۳
ارزیابی تاثیر فراصوت بر ویژگی های عملکردی آرد و ایزوله پروتئینی عدس واریته کیمیابهداد شکرالهی یانچشمهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۶/۲۰
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی (Kelussia odoratissima) بر میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیمریم حیدری سورشجانیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
بررسی اثر صمغ های قدومه شهری (Leidium perfoliatum) و گزانتان بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تهیه شده از آرد ترکیبی گندم- سورگومهادی باقریکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
تعیین برخی خصوصیات کیفی میوه لیموترش با استفاده از روشهای مخرب و روش غیر مخرب طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیکامیر جاجرمیکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۲/۰۶/۲۸
بررسی قابلیت ضد میکروبی جدایه های انتروکوکوس از پنیر سنتی کردیمهسا نقاشانکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۲/۰۶/۲۹
بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه آناتو به روش ماسراسیون و بررسی اثرات ضد میکروبی آن در شرایط in vitro و در سیستم مدل غذایی (سس).محمود یلمهکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بهینه‌سازی استخراج پروتئین دانه شنبلیله و بررسی خواص عملکردی ایزوله حاصلسمیرا فیضیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۰۸/۲۷
بررسی اثر گلیسرول و اسیداستئاریک بر ویژگی های فیزیکی و بازدارندگی فیلم زیست تخریب پذیر تهیه شده از صمغ دانه قدومه شهریسمیرا سیدی مرغکیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۰۹/۲۷
بررسی اثر ژلاتین، آنتی اکسیدان و نوع بسته بندی در بهبود کیفیت پسته برشته واریته اوحدیسارا خشنودی نیاکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۲/۱۰/۱۵
جداسازی و شناسایی باکتری های جنس لاکتوباسیلوسعلیرضا وسیعیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۲/۱۰/۲۳
ارزیابی بقای ویروس های روده ای در فرآیند تولید ماست با استفاده از male-specific coliphage(ms2)سمیه مرادی مقدمکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی اثر شوک فراصوت و شوک حرارتی بر مرفولوژی باکتری های پروبیوتیک اثر حرارت و ترکیبات بازدارنده بر روی باکتری های سرمادوست و آنزیم های پروتئولتیک و لیپولتیکشهناز افشاریانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی مشتقات آسیل اسید گالیک در روغن ماهی و امولسیون روغن در آب آنمریم اثنی عشریکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۲/۱۱/۰۹
بررسی اثر هیدروکلوئیدهای آگار و پکتین و شرایط خشک کردن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل بادامفاطمه صادقیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۲/۱۱/۱۲
بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع زیستی فراورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکیرهام جلالوندکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی سالاد زمستانه(شوری) بر پایه روش های کلاسیک و مولکولیمنصور سعیدیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۲/۱۱/۱۹
ارزیابی بقای حرارتی انتروباکتریوفاژ MS2 به عنوان شاخص ویروس های روده ای طی فرایند حرارتی شیر خامسیدرضا سادات الحسینیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۲/۱۱/۲۱
بررسی اثر ایزوله پروتئین خلر (Lathyrus sativus) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت شده با صمغ گزانتانفاطمه قربانیانکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۲/۱۱/۲۱
کاربرد روش سریع بینی الکترونیکی برای تشخیص شروع فساد ماهی کیلکامیثم وجدیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۲/۱۲/۱۱
بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز، کتیرا و گلیسرول بر ویژگیهای فیزیکی ورقه های خوراکی تولید شده بر پایه کدو مسماییاصغر ترابیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۲/۰۹
بهینه سازی شرایط تولید پودر ریزجلبگ اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) با استفاده از روش خشک کردن کف پوشیمحمدرضا عطاردی بیمرغیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۳/۰۲/۲۷
تاثیر سیکلهای انجماد- خروج از انجماد بر خصوصیات عملکردی صمغ دانه بالنگو شیرازیدیاکو خدائیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۳/۰۳/۱۱
اثر اندازه ذرات و تیمار هیدروژن پراکسید قلیایی بر خصوصیات فیزیکی و پخت فیبر رژیمی هسته-ی خرما و مقایسه ی آن با فایبرکسفاطمه شکرالهی گاوزنکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۳/۰۴/۰۴
بررسی اثر پروتئین های سدیم کازئینات، ایزوله آب پنیر، آلبومین و ژلاتین بر ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی موس شکلاتیسعید میرعرب رضیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۳/۰۵/۲۷
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پارابنها در روغن ماهی و امولسیون روغن در آب آننجمه ملااحمدی بهرآسمانکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۳/۰۵/۲۷
بررسی تاثیر فیبررژیمی گندم و چغندر قند بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس کوکتلمحمد قبادیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۳/۰۶/۰۱
بهینه سازی فرمولاسیون و شرایط فرآیند تولید پروتئین بافت داده شده سویا بر مبنای افزایش چربی با دانه کامل سویا و بررسی خصوصیات عملکردی آن به روش سطح- پاسخشادی شریفی ازغندیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۳/۰۶/۰۳
امکان سنجی جداسازی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد و بررسی بهینه سازی شرایط تولید آنزیم لیپاز در یک سیستم کشت غوطه وریوجیهه زارع باقی آبادکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۱۵
استفاده از خمیر ترش، پودر هسته خرما و مخلوط آن دو در فرمولاسیون نان باگت و بررسی خصوصیات کیفی نان و چگونگی تاثیر تیمارها بر اندیس گلایسمیرضا حقیقی باوفاکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۳/۰۶/۱۷
ردیابی منشا باکتریوفاژهای Male specific (F+) RNA به عنوان نماینده ای از ویروس های روده ای درسبزی تره وجعفری نیشابور با روش RT-PCRدینا شهرام پورکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۳/۰۶/۱۸
بررسی اثر ایزوله پروتئین سویا و صمغ قدومه شهری بر رفتارجریان خمیرآبه و کینتیک انتقال جرم ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیقحامد مهدویان مهرکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۰۶/۱۹
رد یابی منشاء باکتریوفاژ Male specific(F+)RNA درکاهوی نیشابور، بعنوان نماینده ای از ویروس های روده ای با استفاده از روشRT-PCRمژگان یزدیکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۳/۰۶/۱۹
بررسی اثر ضد میکروبی باکتریهای اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیر لیقوان بر شاخص های مولد فساد در آبمیوه در سطح محیط کشتندا نیّریکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۳/۰۶/۲۳
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی مشتقات اسید پارا هیدروکسی بنزوئیک در روغن ماهی و امولسیون روغن ماهی در آبسعید جانیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۳/۰۶/۲۳
ارزیابی پتانسیل فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه پساب کارخانه رب گوجه فرنگی و مدلسازی کارایی فرآیند به روش شبکه های عصبی مصنوعیعلی الغونهکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانو ذره صمغ دانه شاهی (لیپدیوم ساتیوم)افسانه طاهری تل گریکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی فعالیّت ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی میوه سپستان(Cordia myxa) بر میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهیمطهره پیرنیاکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مدل سازی و اندازه گیری خواص حرارتی- فیزیکی عصاره مالت تحت تاثیر دما و غلظتفاطمه حیدری دلفاردکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مقایسه میزان استخراج عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت کاج (Pinus elderica )توسط دو روش خیساندن و اولتراسوند و بررسی اثر ضد میکروبی آن ها بر میکروارگانیسم های شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهیهانیه کاشانیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی اثر آنزیم لیپاز در فرآیند تولید نان بربری به روش مستقیم و اسفنج وخمیرمحسن صالح آبادیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی اثر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زرشک تازهسارا خسروشاهیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی اثر درصد های مختلف جو جوانه زده به عنوان محرک تولید آنزیم آلفا آمیلاز توسط کپک آسپرژیلوس اوریزه PTCC 5164 در بستره کشت جامد بلغور جوهانیه بیاتکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بهینه سازی شرایط اکستروژن کره حاوی آلفالینولنیک اسیدمرتضی کاشانی نژادکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی و هیدروالکلی گیاه Salvia chorassanica بر برخی از میکروارگانیسم‌‬های بیماری‬زای با منشأ غذایی در شرایط آزمایشگاهیاعظم مهربانکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی عملکرد WPC در ایجاد و پایداری کف پنیر و بهینه سازی تولید پودر پنیر با استفاده از خشک کردن کف پوشیزینب ایزدیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بهینه سازی شرایط تولید کف و ارزیابی کینیتیک انتقال جرم ماهی کیلکا به روش کف پوشیفرناز حسن زاده رادکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
تأثیر امولسیفایر ها (لسیتین، PGE و DMG) و امواج فراصوت بر خصوصیات کیک بدون تخم مرغمحمد خلیلیان موحدکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مقایسه استفاده از روش های خیساندن و اولتراسوند در عصاره گیری از چغندر قرمز(Beta vulgaris L.) و ارزیابی تاثیر این عصاره ها بر خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و پتانسیل سین بیوتیکی در ماستآزاده ظهوریکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و بازدارندگی فیلم زیست تخریب پذیر صمغ دانه قدومه شهری - ایزوله پروتئین خلرسیده الهام ابراهیمیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۱۰/۰۶
بررسی اثر pH، غلظت نمک و دمای پاستوریزاسیون بر پدیده دوفاز شدن دوغمجتبی دهقان دهنویکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
به گزینی شرایط بسته بندی، کیفیت و زمان ماندگاری دانه های انار رقم بجستانیمریم قربانیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۳/۱۰/۲۸
بررسی اثر پوشش خوراکی وبسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری فلفل دلمه سبزاکرم قهرمانی چرمهینیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۳/۱۱/۰۱
ریزپوشانی روغن نعناع به روش خشک کردن پاششیستاره حسین زادهکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۳/۱۱/۰۱
بهینه سازی فرایند حرارتی گندم و بررسی اثر آن بر ویژگی های آرد کیکزیبنده قیاسیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
اثر پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شهری بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز کم چرب و کم کلسترولهدی سیف الدینکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
استخراج عصاره برگ به لیمو به دو روش تقطیر با بخار و ماکروویو و بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریایی آننجمه کوهکنکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بهینه سازی فرمولاسیون مخلوط آرد کامل آنزیمه و غیر آنزیمه سویا و آرد مالت جو به منظور بهبود کیفیت نان بربری سبوس دارمرضیه حامدی یکتاکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تأثیر شدت فرکانس و زمان بر آبگیری اسمزی دانه های انار با استفاده از فراصوتمُطهره نصیریکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
ارزیابی تأثیر فرآیند تولید پنیر سفید ایرانی روی زنده مانی و تفکیک ویروس های روده ای با استفاده از انتروباکتریوفاژ مدل MS2سمیه اقحوانی شجریکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۳/۱۱/۲۶
تولید نانوحامل‏های حاوی لیکوپن و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنعلی آخوندزردینیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۳/۱۲/۱۶
اثر پایدار کننده ها بر خصوصیات فیزیکی خامه قنادی و پیش بینی این خواص با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیبابک فرجی گوگردچیکارشناسی ارشدالهی۱۳۹۳/۱۲/۱۸
خصوصیات عملکردی صمغ دانه قدومه شهری: اثر حرارت، انجماد و امواج فراصوتمریم محفوظیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۳/۱۲/۱۸
استخراج موسیلاژ دانه به با استفاده ازامواج فراصوت و ارزیابی خواص عملکردی آنعاطفه فرهمندکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۰۳/۰۶
خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی(Cucumis melo) : بهینه سازی شرایط تولید کف و ارزیابی خواص پودرمحمدرضا صلاحی سینیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
مطالعه ویژگیهای بافتی ، نگهداری آب و ویژگیهای حسی اسپرید شکلاتی کم چرب حاوی برخی هیدروکلوئیدهاسمیّه برادران سیرجانیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۴/۰۴/۱۰
اثر پوره کدو حلوایی بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، حرارتی و حسی بستنیحسین مهدی تباراندواریکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
بهینه سازی تولید فوندانت ایرانیامیر رستگارکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۰۶/۱۱
بررسی امکان تهیه ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی مواد غذاییفائزه صابریکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۰۶/۲۲
تأثیر آبغوره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی عضله دو سر ران (Biceps femoris) گاوفرشته سبزیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و خلاء بر اکسیداسیون پروتئین، چربی و رنگ گوشت چرخ شده شتراعظم شریف پورلاطانیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۰۶/۲۵
بررسی اثر پوشش کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری گوجه فرنگی رقم نیوتنرضا مختاری شرقیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی صمغ تراوشی از درخت Prunus armeniaca L و فیلم حاصل از آنمرتضی فتحیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
بررسی تاثیر استفاده از آرد لوبیای قرمز و صمغ کتیرا در فرمولاسیون خمیرآبه و به کارگیری روش های پس از سرخ کردن ، بر میزان جذب روغن ناگت گوشت سرخ شده به روش عمیقفرناز فرخی فرخانیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
تاثیر برخی قندها ها و درجه حرارت بر ویژگی های محلول رقیق صمغ دانه ریحانسیدالیاس میرابوالحسنیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
ردیابی ژن های ساختاری کد کننده ی انتروسین و بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک و فعالیت همولیتیکی آنهاحسین زنگانهکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
ارزیابی بقای ویروس های روده ای در فرآیند تولید کره سنتی در شرایط آزمایشگاهی بر مبنای Male specific coliphage (MS2)سعیده سادات فاطمی زادهکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری ساندویچ سرد آماده با استفاده از تکنیک MAPمرجان بهمنکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقایسه روش‌های استخراج ترکیبات ضد میکروبی از برگ گیاه کنگر فرنگی (Cynara scolymus) توسط روش سیال فوق بحرانی و ماسراسیون و بررسی اثر آن بر جمعیت میکروارگانیسم‌های شاخص مسمومیت و عفونت غذاییسهیلا کلاهی مرندکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۴/۰۸/۲۴
بررسی اثر پوشش امولسیونی صمغ دانه قدومه شهری-اسید اولئیک بر کینتیک انتقال جرم و خصوصیات فیزیکوشیمیایی سیب آبگیری شده به طریق اسمزی-هوای داغمریم محمد خانی عباس آبادیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۱۰/۱۶
تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و برخی جایگزین‪های چربی بر خصوصیات عملکردی و رئولوژیکی بستنی بدون چربیپریسا پورثانیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۱۰/۲۲
تهیه شربت خوراکی از عصاره های گیاهان خار مریم و برگ ارتیشو به عنوان یک داروی کاهنده چربی خون طبیعیآزاده زمانی نیاکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۱۰/۳۰
بررسی اثر جایگزینی شیرگاو با شیر کنجد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست در طی نگهداری سردعادله نعمت الهیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
بررسی اثر پوشش متیل سلولز- موم و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر کیفیت و زمان ماندگاری سیب واریته رد دلیشز (قرمز لبنانی)مرضیه رضائیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی ( Zataria multiflora) در افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل الای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss ) طی نگهداری سردمهرنوش میریکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی ویژگی های عملکردی موسیلاژ استخراج شده از گل ختمیسیده فاطمه موسوی بایگیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی اثر پوشش خوراکی کیتوزان و نوع بسته بندی در حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری سیب زمینی برش خورده تازهمهسا محمد حسینیانکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مدل سازی انتقال جرم طی فرایند اسمز جهت غنی سازی مدل ماده غذایی با ترکیبات فنلی پوست انارفاطمه حامدی شهرکیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی تغییر نسبت پروتئین‌های آب‌پنیر به کازئین (با استفاده از MPC و WPC) و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز میکروبی بر خصوصیات رئولوژیکی و ویژگی‌های حسی ماست کم‌چرب و فاقد‌چربیسمیّه پاک سرشتکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۴/۱۲/۰۳
مقایسه روش های استخراج عصاره ساقه گیاه دم اسب کبیر ( Equisetum telmateia Ehrh. ) با استفاده از روش سیال فوق بحرانی و ماسراسیون و بررسی اثر ضد میکروبی آن بر برخی میکروارگانیسم های شاخص مسمومیت و عفونت غذاییمرضیه یگانگیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۴/۱۲/۰۴
تاثیر پیش تیمار فراصوت و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی برخواص عملکردی پروتئین های آب پنیرزهرا احمدیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
تاثیر نسبت های مختلف عسل و عصاره مالت در فرمولاسیون مالت عسلی بر ویژگی های رئولوژیکی، حرارتی و حسی آنمحمّد دیانتکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بررسی اثر صمغ قدومه شیرازی و pH بر پایداری امولسیون روغن ذرت در آب پایدار شده با ایزوله پروتئین سویامریم وطن چیانکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۴/۱۲/۱۷
تعیین نماد کمی اکسایش پذیری روغن های خوراکی مبتنی بر ساختار اسید چربیمیترا نصرت پورکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۵/۰۳/۳۰
بهینه سازی استخراج، تخلیص و بررسی ویژگی های آنزیم پروتئاز از میوه های گیاه ویتانیا کوآگولانسسعیده شوندیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۰۳/۳۱
بررسی خاصیت ضد میکروبی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از پنیر متال بر اساس ژن های کد کننده باکتریوسین های اختصاصیفهیمه عزیزیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
بررسی اثر دو روش حرارت دهی متداول و میکروویو بر خواص عملکردی و آنتی اکسیدانی کونژوگه حاصل از واکنش مایلارد بین سرم آلبومین گاوی و مالتودکسترینفرزانه نصراله زادهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۰۶/۲۳
بررسی اثر کنستانتره پروتئین آب پنیر (WPC) و کربوکسی متیل سلولز (CMC) بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی حلوا جوزیشکوفه پورابراهیمکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بهینه یابی فرآیند اکستروژن و بررسی خصوصیات عملکردی و فیزیکوشیمیایی فرآورده اکسترود شده حاوی آرد کامل گندم و آرد کنجد چربی گیری شدهمونا طیّبیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مطالعه کینتیک استخراج لیکوپن ازگوجه فرنگی طی تیمار آنزیمی و امواج فراصوت و بررسی تأثیر ترکیب امولسیون، نوع و غلظت امولسیفایر بر زیست دسترسی آزمایشگاهی لیکوپن گوجه فرنگیعلیرضا رضائی مهرآبادیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارزیابی همبستگی نتایج آزمون های DPPH و رنسیمت در خصوص عملکرد آنتی اکسیدان های فنلیندا احمدیان باغبادرانیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی اثرپوشش خوراکی کیتوزان و صمغ بومی بنه در بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری گیلاس رقم سیاه مشهدمرضیه راه چمنیکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بهینه سازی فرآیند حرارتی گندم و بررسی اثر آرد حاصل از آن بر ویژگی های خمیرآبه مورد استفاده در تهیه ناگت مرغنسترن شریف زادهکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۵/۰۷/۱۹
بررسی افزایش ترکیبات فنلی برگه هویج فرنگی (Daucus carota) با تیمار اولتراسوند - اسمز در عصاره چای ترش و تعیین شرایط بهینه خشک کردن هوای داغمحمد مالکی آیسککارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۵/۰۹/۰۲
ارزیابی تأثیر متغیر های فرآیند اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی و حسی فراورده اکسترود شده خلر و آرد حاصل از آننسترن اکبرزادهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۰۹/۱۷
بررسی اثرات فرایندپخت اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئین سویارسول مظفرپورسیاهکوهیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۵/۱۰/۱۹
بررسی اثر آنزیم آسپاراژیناز، دما، زمان و نوع حرارت دهی در کاهش آکریل آمید نان سنگکنادر صمدی قربانیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۵/۱۰/۲۰
اثر غلظت اکسیژن و بسته بندی بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی قاووت در طی زمان نگهداریفرشته السادات صفائیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۵/۱۰/۲۸
بررسی اثر بازدارندگی اسانس صمغ درخت بنه (Pistacia atlantica Subsp. Kurdica) برکپک پنی سیلیوم اکسپانسوم در فیلم خوراکی بر پایه ی پروتئین آب پنیرسمیرا عباس پورمنجزیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۵/۱۱/۰۳
بهینه سازی رشد و تولید اگزوپلی ساکارید توسط باکتری Rhizobium radiobacter در محیط کشت لجن لبنیالهام اسکندریکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۵/۱۱/۱۶
اثر جایگزینی چربی با ژل آلئوورا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس آلمانیشکیبا کیانیانیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
تاثیر مخلوط بتاگلوکان ، صمغ و امولسیفایر به عنوان جایگزین چربی در تولید کیک روغنی (فنجانی) کم چربامیررضا محمودآبادیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۵/۱۱/۲۶
بررسی تاثیر آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، حسی و اکسایشی همبرگروحیده سالار کریمیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تولید نانولیپوزوم های اصلاح شده حاوی اسانس روغنی پرتقال به روش حرارتیمحمدحسین نشاسته گیرکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۵/۱۱/۲۸
بررسی اثر روش تولید و کاربرد همزمان کنسانتره پروتئین آب پنیر تغلیظ شده و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پدیده دو فاز شدن دوغمحمد هادیان قهدریجانیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۵/۱۲/۰۳
تاثیر شرایط اکستروژن و صمغ زانتان بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی خمیر و نان حاصل از آرد ترکیبی گندم- سورگوممرتضی جعفریکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۵/۱۲/۱۱
بررسی اثر اکستروژن، فراصوت و مخمر بر میزان اسید فیتیک و عملکرد سبوس گندم مورداستفاده در نان سنگکسمانه یوسفی نژادکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
مقایسه اثر اسانس های رزماری، مرزنجوش ، میخک و مریم گلی بر ویژگی های شیمیایی، حسی و ضد اکسایشی ناگت مرغبهرام قاسمیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۰۳/۱۳
ساخت فیلم خوراکی امولسیونی بر پایه پروتئین پسته وحشی(بنه) به همراه موم زنبور عسل/ اسید اولئیک و بررسی ویژگیهای آنبهناز طوقی عشقیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۰۴/۱۷
بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده در افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت خرمای رقم برحیحیدر جمعه کاظم الکعبیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۰۶/۱۵
بررسی اثر عوامل مختلف بر تولید پودر سیب (Golden delicious) با روش خشک کردن کف پوشیجوهینا حاضریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۰۶/۱۹
ارزیابی بقای ویروس های روده ای در فرآیند تولید بستنی سنتی در شرایط آزمایشگاهی بر مبنا (Male specific coliphage (MS2شیلا قدیرزادکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۶/۰۶/۲۲
ارزیابی فعالیت ضد قارچی رنگ طبیعی آناتو در شرایطin vitro و بررسی اثرات کاربرد آن بر خصوصیات میکروبی ، فیزیکوشیمیایی و حسی نان حجیمسمانه رضائی بروجردیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بررسی اثر درجه حرارت و برخی نمک ها و قندها بر خواص محلول رقیق نشاسته دو واریته ی دانه قناری بدون پرزعلی حیدریکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی اثر سطوح مختلف زنجبیل و آب ماست بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و حسی هویج تخمیریفاطمه ژانداریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی اثر سطوح مختلف زنجبیل و کشت آغازگر بر تنوع زیستی فلور لاکتیکی هویج تخمیریمحمدابراهیم گوهرجوکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تأثیر عصاره پوست بنه (Pistacia atlantica subsp. Mutica) ریزپوشانی شده در نانوامولسیون های دو لایه متعدد با پوشش های بیوپلیمری در کنترل پایداری اکسایشی روغن سویامجتبی دلفانیانکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی برخی خصوصیات زیست فعالی پروتئین هیدرولیز شده ماهی کیلکاسپیده قراءکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و ممانعت کنندگی فیلم ترکیبی صمغ دانه قدومهشیرازی-کنسانتره پروتئین سویای‌ اکسترود‌ شده و (نشده)صاحبه صداقتیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۶/۰۶/۲۶
بررسی اثر سطوح مختلف پوشش خوراکی(ژل آلوئه ورا) و نوع بسته بندی در بهبود کیفیت کیوی رقم هایواردسمیرا منصورگرگانیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۰۶/۲۷
پایش همزمان اکسایش اولیه و ثانویه روغنهای سویا و کانولا بر حسب طیفهای فرابنفش و فروسرخزهره باغ گندمیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۶/۰۶/۲۷
جداسازی وشناسایی گونه‏های جنس (باسیلوس) مولد پروتئاز قلیایی در لجن باکتوفیوژ و سپراتور با استفاده از روش های مبتنی بر کشت و مولکولیمریم طلوع نداف آبکوهیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۰۶/۲۷
بررسی اثر پوشش‏های خوراکی (کربوکسی متیل سلولز، ژلاتین) و نوع بسته‏بندی در بهبود کیفیت عناب خشکحانیه افسیجکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اثر ترکیبی اتوکلاو به همراه اسید و صمغ های گوار و زانتان در تولید نشاسته مقاوم از نشاسته ذرت و ارزیابی ویژگی های ساختاری و عملکردی آنمهدی نعیمی فرکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تولید زیتون تخمیری پروبیوتیک توسط باکتریLactobacilus plantarum و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آنموسی حمیدآبادی شراهیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۰۶/۲۸
شناسایی تقلب روغن زیتون بکر بر حسب پایش الگوهای طیفی فرابنفش و فروسرخ طی اکسایش حرارتیسپیده غلامی خشتکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۶/۰۶/۲۸
بررسی اثر جایگزینی چربی با ژل آلوئه ورا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی پنیر فرآوری شده گسترش پذیر کم چربدانیال صدیقیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
جداسازی و شناسایی گونه های آلیسیکلوباسیلوس از مراحل مختلف خط تولید رب گوجه فرنگیشهناز بختیاریکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۶/۰۶/۲۹
خشک کردن کف پوشی خامه: بهینه سازی شرایط تولید کف و ارزیابی خواص پودرسیدعلی لعل سجادیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی اثر جایگزینی شیر گاو با شیر کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر بدون آبگیری کنجد در طی نگهداری سردفائزه الحسنکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۰۹/۰۸
بهینه یابی فرمولاسیون کوکتل آب میوه بر پایه هویج، زرشک و سیب با استفاده از صمغ زانتان و بررسی ویژگی های فرمول بهینه در طی زمان نگهداریمرضیه فرخیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۱۰/۱۲
بررسی اثر پوشش زیست تخریب پذیرکنسانتره پروتئین آب‌پنیر (WPC)، اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) و زمان نگهداری بر ویژگی‌های کیفی نارنگی رقم دنسیپروین بقریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۱۰/۱۹
الکتروریسی چند لایه‌ای نانوالیاف ژلاتین و زئین جهت درون پوشانی لیکوپناسماعیل چهارپاشلوکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۶/۱۱/۰۸
بررسی اثر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) بر خواص حسی و فیزیکوشیمیایی دانه های انار آماده مصرف در طول ذخیره سازی سردزهره دوستیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بررسی اثر صمغ زانتان بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی، رئولوژیکی و حسی سس نعناسهیلا نخودچیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ارزیابی اثر متغیرهای فرایند پخت اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی وتغذیه ای اسنک بر پایه آرد جو و تفاله هویجسرور لطفی شیرازیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۶/۱۱/۱۶
بررسی اثر سویه های باسیلوس استخراج شده از لجن لبنی در کاهش آمین های بیوژنیک )هیستامین( به روش الایزاعاطفه اسعدیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفرانمریم اکبریانکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی آرد هسته خرما (واریته قصب) و امکان استفاده از آن در همبرگرسمیرا اسمعیل زاده آشینیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۶/۱۱/۲۵
مدل سازی عددی رهایش عصاره دارچین از فیلم پکتین و ژلاتیناسماء اقبالکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۵
بررسی اثر تنش نمک، سرما و اولتراسوند بر تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در سویه های باسیلوس جداسازی شده از لجن لبنیسپیده صداقتکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی تاثیر پودر جوانه گندم ساده و تخمیر شده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیرسهیلا احمدیان مسککارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
تولید و بهینه سازی فرمولاسیون فراورده‌ای نوین برپایه رب انار و شیرین کننده‌های طبیعی با استفاده از روش سطح پاسخ و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آنزهرا غزنویکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۶/۱۱/۲۹
بررسی اثر زمان خواب گندم و جوانه گندم تخمیر شده بر خصوصیات میکروبی، فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نان سبوس دار سنتیآرزو حامدیانکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۷/۰۲/۲۶
بررسی ویژگی های فیلم زیست تخریب پذیر جدید از سریش: ارزیابی تاثیر نوع و غلظت پلاستی سایزرسمیرا براتیان قرقیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۷/۰۳/۱۲
تأثیر مقادیر مختلف نمک، ماده خشک و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پدیده‌ی دوفاز شدن دوغفرهاد آرازشکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۷/۰۳/۲۸
اثر افزودن سبوس برنج اکسترود‌شده و اکسترودنشده بر خصوصیات نان حجیمامیر گلیجکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۷/۰۴/۰۶
ارزیابی فعالیت ضد مخمری سویه های باکتری اسید لاکتیک ایزوله شده از پنیرهای سنتی ایران در دوغسعید افضلیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۷/۰۴/۱۷
تشخیص اشرشیاکلی O157 H7در لاشه مرغ کشتار شده در منطقه (کربلا _عراق) با استفاده از تکنیک PCRاحمد عبدالامیر حسین الخزعلکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۴/۲۳
بررسی خواص تکنولوژیکی سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس جداشده از فرآیند تولیدکره مسکه جنوب خراسانفتانه حسن زاده قلعه خانکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بررسی ویژگی های تکنولوژیکی باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گونه لاکتیس ایزوله شده ازمراحل تولید پنیر لیقوانسارا ترک زادهکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۷/۰۵/۰۷
ارائه فرمولاسیون نوین برای فراورده شکلاتی سفید برپایه مخلوط ارده-آردکامل سویا و امولسیفایرعبدالفاتح حسینیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۷/۰۵/۱۵
ارزیابی خصوصیات تکنولوژیکی لاکتوباسیلوس های ایزوله شده از پنیر سنتی متالسیدجواد عبادی نژادحسینیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی ویژگی های تکنولوژیکی و ضد میکروبی نژادهای انتروکوکوس فاسیوم زیر گونه فاسیوم غیربیماری زا ایزوله شده از پنیر سنتی و کاربرد آن در دوغزهرا ایزدی مهرکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۷/۰۶/۲۵
پایش هم زمان اکسایش اولیه و ثانویه روغن های زیتون و آفتابگردان برحسب طیف های فرابنفش و فروسرخسعید رحمن زاده سلمانیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۷/۰۶/۲۶
فرمولاسیون سس بر پایه کنسانتره انار، زرشک و چغندر لبویی: ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آنهدیه کشمیریکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تولید ماست با استفاده از ایزوله های بدست آمده از نمونه های ماست سنتی خراسان و مقایسه برخی ویژگی‌های محصول تولیدی با آغازگر تجاریفاطمه برمککارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده وپوشش صمغ Prunus armeniaca L. بر کیفیت و افزایش زمان نگهداری توت فرنگی استرا.مریم هاشمی سیگاریکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی اثر پلاسمای سرد بر افزایش زمان ماندگاری و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار (Cucumis sativus) واریته نگینفاطمه هادی زاده سروستانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی کارایی روغن های کنجد بکر و تصفیه شده به عنوان روغن سرخ کردنیحسن صالحیکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بهینه سازی تثبیت آنزیم رنین بر نانوذرات کیتوزان- Fe3O4 تولید شده به روش رسوب شیمیایی همزمانسمانه سیفیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بهینه سازی فرآیند درون پوشانی آنزیم رنین به روش ژل شدن یونی و کمپلکس پلی الکترولیتیسعیده حسینیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
بررسی تأثیر افزودن شیر سویا و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر پدیده‌ی دوفاز شدن دوغرسول حاجی امیریکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۷/۰۷/۰۱
بررسی اثر ضد میکروبی پوشش خوراکی بر پایه‌ی موسیلاژ دانه‌ی شاهی در ترکیب با اسانس مرزه بر گوشت گوسفند طی نگهداری در دمای یخچال (°C4)مینا فراهانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۷/۰۷/۰۳
بقای کلی فاژ MS2 در گوشت سفید (مرغ) و قرمز (گاو) بسته بندی شدهفاطمه رحمتیکارشناسی ارشدیاورمنش۱۳۹۷/۱۰/۰۵
ارزیابی اثر فرایند اکستروژن و ترکیب خوراک بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی اسنک بر پایه ی بلغور ذرت و مغز دانه آفتابگردان آجیلیفریده صالحی پورکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۷/۱۰/۲۲
تاثیر اتمسفر اصلاح شده فعال و پوشش لاکتات کلسیم بر روی کیفیت سالاد سبزیجات مخلوطمائده روحانیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بررسی اثر پوشش‌خوراکی برپایه پروتئین آب‌پنیر و عصاره پوسته سبز گردو بر کیفیت و زمان‌نگهداری دانه چلغوزهفاطمه علیزادهکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۷/۱۱/۲۹
ارزیابی اثرپوشش خوراکی عسل - کربوکسی متیل سلولز بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی مغز پسته رقم اکبری در طی زمان نگهداریشقایق خواجه علی چالشتریکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تولید کیک اسفنجی فاقدگلوتن بر پایه مخلوط آرد عناب و ایزوله پروتئین سویالیلی مرادیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۷/۱۲/۲۱
بهینه سازی فرمولاسیون دمنوش مخلوط برگ قاصدک،چای سبز، چای ترش و دارچینسپیده دارائی پورکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
تاثیر صمغ دانه مرو و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های عملکردی و رفتار رتروگرداسیون ژل نشاسته گندمنگار میرنژاد عنبرانیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۰۴/۱۲
بهینه یابی شرایط استخراج صمغ دانه ی مرو با روش خشک و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آناحمدرضا حسینیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۰۴/۱۵
بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری Lactobacillus brevis و بهینه سازی تولید گاما آمینو بوتیریک اسید تولید شده توسط این سویه در محیط کشت پایه لجن لبنیفرشته فلاحکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۸/۰۶/۱۶
تولید فیلم خوراکی ضدمیکروبی حاوی گابا بر پایة پروتئین سویای تخمیر شده به همراه اینولینزهرا زارعیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بررسی فعالیت ضد میکروبی و ویژگی‏های آنتی اکسیدانی عصاره‏های آبی و اتانولی گل گیاه قاصدکرؤیا رضائیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۰۶/۲۴
تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی اسنک غنی شده با اینولیننفیسه برادرانکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۸/۰۶/۲۷
ارزیابی درجه پروتئولیز، قدرت مهار ACE و قدرت آنتی اکسیدانی در ماست تولید شده از افزودن آغازگرهای همراه جداشده از ماست های سنتی خراسانمهسا سلطانیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
جداسازی و شناسایی عوامل میکروبی ایجاد کننده لکه زرد در کالباس مرغ به روش مبتنی بر کشت و مولکولیعاطفه سرادقی توپکانلوکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اثر صمغ دانه شاهی بر خصوصیات ناحیه رقیق و غلیظ نشاسته گندم در حضور قند ساکارزشکوفه تازیکی شمس آبادیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
الکتروریزپوشانی لیکوپن با استفاده از سامانه چندلایه ای پلی ساکاریدی (صمغ دانه ریحان)- پروتئینی (زئین)میثم کمیجانیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تاثیر پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی صمغ بنه و اسید سالیسیلیک بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پسته تازه رقم کله قوچیسحر سلطانی نژادکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شناسایی باکتری سالمونلا در گوشت خام ماکیان با استفاده از کاوشگر اختصاصی به کمک روش PCR Real-timeکبری تاجیک طوغانکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۳۹۸/۰۷/۲۹
فرمولاسیون محصولی جدید مشابه تافی( تافی ارده) بر پایه ارده و آرد سویا و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آنساناز عظیمی گلوگاهیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۸/۰۹/۲۵
خشک کردن کف پوشی قارچ دکمه‌ای و بررسی خصوصیات فیزیکی و رفتار بازجذب آب پودر قارچ در محلول نشاسته‌ی ذرتسعید نجات دارابیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۸/۱۰/۲۵
اثر صمغ کتیرا و نشاسته گندم به عنوان جایگزین ژلاتین بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و حسی دسر لبنیفاطمه یوسف زادهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۸/۱۱/۲۰
طراحی هیدروژل پروتئین آب پنیر - صمغ ژلان با روش انعقاد سرد به عنوان حامل آهنزهرا کاظمی طاسکوهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۸/۱۱/۲۰
بررسی اثر تیمار پلاسمای سرد بر کاهش بار میکروبی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی زردچوبهفریده سنائیکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
بررسی اثر تیمارهای پلاسمای سرد و پرتو فرابنفش (UV) بر بار میکروبی و زمان ماندگاری برش های کالباس مرغ آماده مصرففاطمه زراعت پیشهکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۳۹۸/۱۱/۲۳
فرمولاسیون و غنی سازی کیک فاقد گلوتن با آرد کینوا بر پایه آرد برنج و ارزن به روش سطح پاسخمیکائیل جدیدی زرگرکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بهینه سازی فرمولاسیون کرم ارده با استفاده از ژلاتور موم عسل، روغن آفتابگردان و نسبت های مختلف اولئوژلپریسا رحمانی انارکیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی عملکرد بین سطحی اسید گالیک و متیل گالات طی اکسایش روغن آفتابگردانآزاده خواجه علی چالشتریکارشناسی ارشدفرهوش۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تولید بستنی کم کالری از طریق جایگزینی خامه با پودر اگزوکارپ هندوانه و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی آنشیوا قائدرحمتیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بهینه‌سازی جایگزینی چربی با ژل آلوئه‏ورا در فرمولاسیون سس مایونز کم‌چربمریم اکبری گورچین قلعهکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بررسی اثر پوشش خوراکی کاراگینان،کلسیم کلراید و نوع بسته بندی بر کیفیت و زمان نگهداری سیب زمینی -رقم آگریا- برش خورده تازهمهسا سامیکارشناسی ارشدصداقت۱۳۹۸/۱۲/۱۳
بررسی اثر غلظت ماده جامد بدون چربی و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی های پایداری حرارتی و سفید کنندگی کافی کرم مایع کم چربی در قهوه داغداود میری نقندرکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۸/۱۲/۱۴
اثر کمپلکس الکترواستاتیک کنسانتره پروتئین آب پنیر – صمغ دانه شاهی بر ویژگی کف زایی کنسانتره پروتئین آب پنیرزهرا خلوصیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۹/۰۴/۲۴
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و عملکردی صمغ دانه گزنه (Urtica pilulifera)زهرا زمانیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۹/۰۴/۳۰
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی صمغ ریشه سریش (Eremurus Luteus)مهدی صلاحی قراغیلیکارشناسی ارشدرضوی۱۳۹۹/۰۶/۰۵
بررسی اثر روش‌های مایکروویو و میدان الکتریکی پالسی بر استخراج اسانس دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) و اندازه‌گیری خاصیت ضد میکروبی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانسنگین غظنفریکارشناسی ارشدمرتضوی۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بهینه سازی پوشش خوراکی بر پایه روغن سبوس برنج و نشاسته سیب زمینی اصلاح شده و تأثیر آن همراه با ناتامایسین بر ویژگی های کیفی میوه انگور (رقم عسگری) در طی نگهداری آنآذین امیدجیوانکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تاثیر صمغ اسفرزه و رنگ های بتالائین و کورکومین بر پایداری، خواص رئولوژیکی و حسی دوغ گرمادیدهحسام الدین آخوندزادهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بهینه یابی فرمولاسیون و متغیرهای اکستروژن در تولید اسنک حاوی مخلوط آرد کینوا و گندم5درصد سن زدهآسیه قیافه شیرزادیکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۹/۰۷/۰۵
ارائه فرمولاسیون نوین برای فراورده شکلات فراسودمند بر پایه اولئوژل و پودر عناب کاملروح انگیز سپهریکارشناسی ارشدحدادخداپرست۱۳۹۹/۰۷/۰۹
ویژگی های فیزیکوشیمیایی قرص حاصل از پودر آب هویج و کرفس تهیه شده به روش خشک کردن کف‌پوشیمهسا کمالی سروستانیکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۹/۰۷/۱۴
بهینه سازی فرمولاسیون پنیر لبنه کم چرب بدون آبگیری با فیبر و پروتئین بالاآسیه زمردی نژادکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۳۹۹/۰۷/۲۸
ارزیابی اثر متغیرهای فرایند پخت اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی غله صبحانه بر پایه آرد بذر کتان و آرد برنجعلیرضا عباسیکارشناسی ارشدکوچکی۱۳۹۹/۰۷/۲۹
بررسی اثر جت پلاسمای سرد آرگون بر بار میکروبی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی خلال بادامخاطره شیرانیکارشناسی ارشدشهیدی۱۳۹۹/۰۷/۳۰
مهندسی فرمولاسیون دسر هوادهی‌شده وانیلی کم‌شیرین برمبنای برهم‌کنش بافت، رنگ و طعمسارا پارسهکارشناسی ارشدمحبی۱۳۹۹/۰۹/۱۸
بهینه سازی استخراج پروتئین از دانه کینوای بومی ایران) (Chenopodium botrys L. و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی آنفریناز عارفیانکارشناسی ارشدوریدی۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بررسی امکان تولید و تعیین ویژگی های نانوالایف چندلایه صمغ دانه قدومه شیرازی-ژلاتین با استفاده از روش الکتروریسی جهت ریزپوشانی کافئینفاطمه کاظمیان رادکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۰/۰۲/۱۱
بررسی خواص مورفولوژیکی، ساختاری و عملکردی کمپلکس کنسانتره پروتئین آب پنیر و نشاسته اصلاح شدهمحسن صهبائی اجلالیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۰/۰۴/۱۵
بهینه‌سازی میزان تولید گاما آمینو بوتیریک اسید توسط باکتری Lactobacillus brevis PML1 تحت تنش فشار بالا (HPP) به روش سطح پاسخ (RSM)عاطفه غفوریان نسبکارشناسی ارشدمرتضوی۱۴۰۰/۰۶/۲۱
اثر صمغ زانتان به عنوان جایگزین چربی بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، حرارتی و حسی حمص و مدلسازی برخی خواص رئولوژیکی آنمریم عبدالرحمنکارشناسی ارشدتقی زاده۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی امکان استفاده از پودر هسته خرما در تولید نوشیدنی قهوهفریده مجریان شرقیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۰/۰۷/۰۷
بررسی تولید اولئوژل از روغن آفتابگردان با استفاده از ترکیبی از موم‌های کارنوبا و زنبور عسل و کاربرد آن به عنوان جایگزین چربی جامد (شورتنینگ) در فرمولاسیون کوکیعلی ابراهیم زادهکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
درون پوشانی دی-لیمونن در نانوالیاف الکتروریسی شده ی صمغ قدومه ی شهریرؤیا کمال پورکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
تولید سلولاز در باکتری باسیلوس سرئوس بومی از طریق جایگزینی ژن سلولاز با ژن پروتئاز ذاتی باکتریزینب فرهنگیکارشناسی ارشدطباطبائی یزدی۱۴۰۰/۰۷/۲۸
غربالگری سویههای باکتری اسید لاکتیک بومی با خاصیت آنتی توموری با تکیه بر تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و القاء اینترلوکین 12پریناز مباشرپورکارشناسی ارشدیاورمنش۱۴۰۰/۰۷/۲۸
سینتیک فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسید گالیک و متیل گالات در مهار رادیکال آزاد DPPH به تبعیت از قطبیت حلالمرضیه سادات شجاعیکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۰/۰۸/۰۱
بهینه سازی روش کچرز (QuEChERS) جهت استخراج آکریل‌آمید از هسته خرمای برشته شدهپانیذ خالوکرمانیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۰/۰۸/۱۰
بررسی اثر پوشش خوراکی ژلاتین پای مرغ - عصاره پوست سبز گردو بر ویژگی های شیمیایی، فیزیکی، حسی و زمان نگهداری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال (°C4+)نسرین افشارکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی شیره خرمالوزهرا خانجانی دوران محلهکارشناسی ارشدتقی زاده۱۴۰۰/۱۱/۲۵
امکان سنجی تولید کیک اسفنجی فاقد گلوتن بر پایه آرد کینوا، سنجد و کدو حلوایی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آنمهشاد مددیکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تولید فرآورده شکلاتی تلخ بدون شکر با چربی و پروتئین بالا بر پایه سبوس سویا و سدیم کازئینات سازگار با رژیم غذایی کتوژنیکامینه عوامیکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۰/۱۲/۰۱
انکپسولاسیون باکتری‌ Lactobacillus acidophilus در میکروذرات جامد چربی (SLMs): بررسی زنده مانی باکتری‌های انکپسوله شده و تعیین ویژگی‌های SLMsمهران کاظمیکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۱۲/۰۳
بهینه سازی نان حجیم سبوس دار با استفاده از آنزیم زایلاناز، امولسیفایر سدیم استئاروئیل-2- لاکتیلات و قند الکلی سوربیتولپریسا پارساکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۰/۱۲/۰۴
بررسی خواص عملکردی کانژوگه ایزوله پروتئین سویا - صمغ ژلان حاصل از واکنش مایلاردیاسمن لوائیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۱۲/۰۹
تاثیر ایزوله پروتئین ماش بر ویژگی‌های بافتی، حرارتی و رئولوژیکی خمیر و ژل نشاسته ذرتمحمد تراهیکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
تولید میان وعده حجیم بر پایه کرسنه (Vicia ervilia) و ذرت با استفاده از تکنولوژی اکستروژن و بهینه یابی فرمولاسیون آن بر اساس ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی به روش سطح پاسخملیحه محمدزاده فخرداودکارشناسی ارشدشهیدی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
بررسی اثر فرایند پخت اکستروژن بر ساختار و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد کینواالهام قیامیکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
ارزیابی اثر متغیرهای پخت اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی پودرآماده مصرف پوره بر پایه آرد جودوسر و آرد برنجسمیه اخرویکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
اصلاح خصوصیات ژل‌کنندگی ژلاتین با صمغ دانه‌ی "به" و بررسی ویژگی‌های ساختاری و بافتی آئروژل متناظرسیده صبا احمدزاده هاشمیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی اثر جایگزینی آرد کینوا بجای پودر شیر خشک بدون چربی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده پرچرب تولید شده به روش فرآیند بدون آب گیری در طی نگهداری سردفاطمه الکبیسیکارشناسی ارشدوریدی۱۴۰۰/۱۲/۱۷
بررسی تأثیر اسید گالیک، متیل گالات و ترکیب آنها بر پایداری اکسایشی روغن مخلوط آفتابگردان و نخل طی فرآیند سرخ کردنمائده حسینخانی آبادچیکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۱/۰۴/۰۸
بررسی تاثیر فرایند فشار هیدرواستاتیک بالا بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی مخلوط صمغ قدومه شهری و پروتئین آب پنیروحید بهشادکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شیره برنج قهوه‌ای و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آنشهاب حاجیانکارشناسی ارشدتقی زاده۱۴۰۱/۰۶/۲۹
تولید کپسول امولسیون لیوفلیزه بتاکاروتنسعید محمدیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
مطالعه اثر آروما بر رهایش سدیم و ادراک شوری در ماتریس لیپوپروتئین جامد (SLM)کیمیا شریفیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
بررسی تاثیر افزودن اینولین و تغییر pH بر ویژگی های ژل پروتئین عدس جهت انکپسولاسیون کافئین و مطالعه رهایش آن در شرایط این- ویترومریم قراگوزلوکارشناسی ارشدکوچکی۱۴۰۱/۰۷/۰۹
اثر تلفیقی اسید گالیک و متیل گالات با لسیتین بر پایداری اکسایشی روغن سرخ کردنیغزاله صادقی وحیدکارشناسی ارشدفرهوش۱۴۰۱/۰۷/۱۸
بررسی پتانسیل استفاده از صمغ های آگار و دانه ریحان بعنوان جایگزین ژلاتین مارشمالو در حضور قند فروکتوز و ایزومالتولوزبهاره اسماعیلیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۰۷/۲۰
بررسی تاثیر جدایه های باکتری های اسید لاکتیک بومی وسنتی با خصوصیات پروبیوتیکی بالقوه -لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم- بر کاهش میزان ازدیاد حساسیت وابسته به IgEسپهرداد دهقانیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۴۰۱/۰۷/۲۴
عصاره پلی‌فنولی هسته خرما: ویژگی‌ها، کاربرد و ارزیابی پایداری آن تحت شرایط مختلفمریم برآوردیکارشناسی ارشدمعین فرد۱۴۰۱/۰۸/۱۸
تهیه‌ی پوشش خوراکی ژلاتین حاوی عصاره‌ی پوست سبز گردو و بررسی تأثیر آن بر مدت‌زمان نگهداری فیله‌ی ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در دمای یخچال(°C1±4)زهرا رفیعی دهکردیکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تولید فیلم‌های هوشمند حساس به pH بر پایه صمغ دانه ریحان-کیتوزان و عصاره کلم قرمز و کاربرد آن ها در پایش فساد ماهی قزل آلای رنگین‌کمانمریم نادیکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۱۰/۲۱
: بررسی اثر تنش ها بر تولید ترکیبات آنتی توموری توسط سویه های باکتری های اسید لاکتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس گاسری، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس فرمنتوم)نسرین هادی نیاکارشناسی ارشدیاورمنش۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بررسی خواص پروبیوتیکی و خواص ایمنی و تکنولوژیکی سویه های مولد باکتریوسین انتروکوکوس فاسیوم و انتروکوکوس فکالیس ایزوله شده از پنیرهای لیقوان و کوزهآذین صنعیکارشناسی ارشدعدالتیان دوم۱۴۰۱/۱۱/۱۶
تعیین ویژگی های حسی اسپرسو حاصل از قهوه عربیکا و روبستا در سه سطح برشتنسحر خورشیدیکارشناسی ارشدمحبی۱۴۰۱/۱۱/۱۹
غربالگری جدایه‌های باکتری ‌های اسید لاکتیک تولید کننده فولات بدست آمده از نمونه‌های ماست سنتی خراسان و به کارگیری آن ها در تولید ماست فراسودمندفاطمه حسینیکارشناسی ارشدحبیبی نجفی۱۴۰۱/۱۱/۲۵
بررسی اثر خمیرترش سبوس دار و امولسیفایر SSL و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر بهبود کیفیت نان لواشفاطمه سادات صادقیانکارشناسی ارشدمظاهری طهرانی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
بررسی خصوصیات عملکردی ژل آلوئه‌ورافهیمه پژوهندهکارشناسی ارشدرضوی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاثیر جایگزینی استویا به عنوان جایگزین شکر و نوع بسته بندی بر کیفیت وزمان نگهداری کیک روغنیمهسا مومنی رفیعکارشناسی ارشدصداقت۱۴۰۱/۱۱/۳۰