نشریه پژوهش های زراعی ایران
نشریه پژوهش های زراعی ایران در تاریخ 1382/05/27 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تاریخ 1389/10/21 از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مجوز چاپ دریافت کرده است و از سال 1382 به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است. از سال 1382 تا 1387 به صورت دو فصلنامه، سال 1389 به صورت دوماهنامه و از 1390 تاکنون به صورت فصلنامه در حال فعالیت می‌باشد.
این نشریه مقاله های برگرفته از نتایج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه اکوفیزیولوژی، به زراعی، مدل سازی، فرآیندهای بیوفیزیکی مرتبط با رشد و نمو گیاهان زراعی و همچنین مقاله هایی که جنبه بین رشته ای داشته و توجه خاص به فیزیولوژی، زراعت و عملکرد گیاهان زراعی داشته باشند، در صورتی که تاکنون در هیچ نشریه داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد، پذیرش می‌نماید.
 
نشریه پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
نشریه پژوهش های حفاظت گیاهان ایران از فروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است و از فروردین ماه سال 1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.
این نشریه مشکلات و مسائل مربوط به آفات، بیماری ها (نماتدها، باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها) و علف های هرز را پوشش می دهد و علاقمندان را در جهت شناخت و مبارزه با آن ها راهنمایی کرده و مسایل به روز را در اختیار آن ها قرار می دهد.
علاوه بر مقالات پژوهشی، مقالات کوتاه حاوی اطلاعات مفید نیز چاپ می شود.

 • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف
 • رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1397: 0.081
نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی
نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی از فروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است  و از فروردین ماه سال 1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.
این نشریه مقالات پژوهشی ارزشمند پژوهشگران گرانقدر در حوزه های مختلف اقتصاد کشاورزی در زمینه های مدیریت کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست را که برای اولین بار منتشر می شود مورد پذیرش قرار می دهد.

 • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف
 • رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1397: 0.281
 • ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396: 0.148
نشریه آب و خاک

مجله آب و خاک از فروردین ماه سال 1386 به صورت فصلنامه (4 شماره در سال) منتشر شده است و از فروردین ماه سال 1389 به صورت دوماهنامه (6 بار در سال) منتشر می شود.

 در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم در زمینه های آبیاری، علوم خاک و هواشناسی کشاورزی پس از داوری منتشر می‌شود.


 • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف
 • رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1397: 0.214
 • ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396: 0.170
نشریه علوم باغبانی
نشریه علوم باغبانی از فروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است و از فروردین ماه سال 1390 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.
این نشریه مقالات پژوهشی محققین محترم را در زمینه های میوه کاری، سبزی کاری، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و فضای سبز، بیوتکنولوژی و اصلاح گیاهان که برای اولین بار منتشر می شود، می پذیرد.

 • رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف
 • ضریب تاثیر (Impact Factor) و نشریه هسته در سال 1397: 0.101
 • ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396: 0.075

نشریات علمی و پژوهشی