دکتر قربانعلی اسدی

دکتر قربانعلی اسدی

درجه علمی

دانشیار

گرایش

علوم علف های هرز

ایمیل

شماره تماس

051-38804744

رزومه و سایر اطلاعات

http://asadi.profcms.um.ac.ir