دکتر نسرین مشتاقی

دکتر سید حسن مرعشی

درجه علمی

استاد

گرایش

ژنتیک و اصلاح و نباتات

ایمیل

شماره تماس

051-38804745

رزومه و سایر اطلاعات

http://marashi.profcms.um.ac.ir